Werknemer - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Anw-hiaatpensioen

Extra pensioen: Anw-hiaatpensioen

Uw overlijden heeft gevolgen voor de financiële situatie van uw partner of gezin. Bekijk samen met uw partner of er, naast het partnerpensioen, na uw overlijden nog andere bronnen van inkomsten zijn voor uw partner. Zorg voor extra partnerpensioen met een vrijwillige deelname aan Anw-hiaatpensioen bij PME. Hieronder ziet u hoe u dit kunt verzekeren.

De belangrijkste informatie van Anw-hiaatpensioen downloaden als factsheet (pdf)

Wat houdt Anw-hiaatpensioen voor mijn partner in?

  • Na uw overlijden krijgt uw partner naast het partnerpensioen extra inkomen, totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw partner krijgt deze uitkering ook als hij of zij nog andere inkomsten heeft.
  • Uw partner behoudt zijn of haar uitkering tot zijn/haar AOW-leeftijd, ook als hij of zij hertrouwt na uw overlijden.

Hoe hoog is de premie?
De premie wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en de leeftijd van uw partner op 1 januari van het betreffende premiejaar. Daarnaast bepaalt ook het verzekerd bedrag de hoogte van de premie. U kiest het bedrag dat u wilt verzekeren. U bepaalt daarmee zelf hoe hoog de Anw-hiaatpensioenuitkering is die uw partner krijgt.

Nieuwe deelnemers kunnen kiezen uit drie bedragen:
- € 6.900 bruto per jaar;
- € 11.300 bruto per jaar;
- € 15.600 bruto per jaar.

Bereken zelf de premie via de Anw-hiaatpensioenrekenmodule 2019 (Excel)

Uw werkgever betaalt de premie voor uw Anw-hiaatpensioen en mag (een deel van) de premie inhouden op uw salaris.

Hoe sluit ik Anw-hiaatpensioen af?
U kunt Anw-hiaatpensioen afsluiten via uw werkgever. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier. Vul alle benodigde gegevens in en lever het in bij uw werkgever. Uw werkgever vraagt binnen een maand een offerte voor u aan bij PME, die u per post thuis ontvangt. Nadat u de offerte ondertekend heeft teruggestuurd naar PME, ontvangt u een bevestiging van deelname. Pas dan is uw Anw-hiaatpensioen geregeld.

LET OP:
Anw-hiaatpensioen is een partnerpensioen op risicobasis. Dat betekent dat als uw deelname aan de verzekering stopt, er geen recht meer is op uitkering van Anw-hiaatpensioen.
Als u overlijdt binnen zes maanden na het afsluiten van de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen van 1 januari 2017, ontvangt uw partner in principe géén Anw-hiaatpensioen. Tenzij uit een verklaring van een medisch adviseur blijkt dat bij aanvang van de verzekering het overlijden niet was te verwachten.
Heeft u vóór 1 januari 2017 de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen afgesloten? Dan geldt in plaats van de termijn van zes maanden een termijn van één jaar.

Heeft u vóór 1 januari 2017 Anw-hiaatpensioen afgesloten? Dan is alleen de premie gewijzigd: het huidige verzekerde bedrag is verhoogd met 1,56% en afgerond op € 100 naar boven.

Goed om te weten
Bekijk in Mijn PME de hoogte van uw partnerpensioen. Als u Anw-hiaatpensioen heeft afgesloten, ziet u ook in Mijn PME wat uw partner bruto/netto ontvangt bij uw overlijden. Log hiervoor in met uw DigiD op Mijn PME.

Uw deelname aan de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen eindigt onder andere als u geen partner meer heeft. Voor een nieuwe partner kunt u opnieuw Anw-hiaatpensioen verzekeren.

Als uw dienstverband eindigt, kunt u uw pensioenopbouw bij PME in enkele gevallen voortzetten. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Kijk voor meer informatie bij Voorwaarden voor uw pensioenopbouw tijdens werkloosheid met WW-uitkering en Voorwaarden vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw zonder WW-uitkering. Als u uw pensioenopbouw voortzet bij PME, dan loopt de verzekering van Anw-hiaatpensioen door.

Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan uw pensioenopbouw onder voorwaarden premievrij voortgezet worden. In geval van premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw, loopt de verzekering van Anw-hiaatpensioen door.

Woont u in het buitenland? Ontvangt uw partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland? Dan wordt Anw-hiaatpensioen van PME hier mogelijk in mindering op gebracht. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in uw woonland voor meer informatie hierover.

U kunt Anw-hiaatpensioen opzeggen per de eerste dag van elk kwartaal. Dit doet u door het formulier Beëindigingsverzoek Anw-hiaatpensioen in te vullen en naar ons op te sturen. Let op: zowel u als uw partner moeten dit formulier ondertekenen. Ook moet u kopieën bijvoegen van de identiteitsbewijzen van u en van uw partner. U moet het verzoek één maand voorafgaand aan een nieuw kwartaal aan ons sturen..

Wanneer kan Anw-hiaatpensioen verstandig zijn?

  • Als uw partner weinig of geen inkomsten heeft en dit inkomen is niet toereikend voor de lasten van uw partner na uw overlijden.
  • Als u niet uw hele loopbaan pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld omdat u een periode werkloos of arbeidsongeschikt bent geweest. Hierdoor is ook het partnerpensioen voor uw partner lager.

Uw deelname aan de aanvullende regeling Anw-hiaatpensioen eindigt:
-    als het contract van uw werkgever met PME eindigt*
-    als uw werkgever u afmeldt bij PME*
-    als u niet meer in de Metalektro werkt*
-    zodra u geen partner meer heeft
-    als uw partner recht krijgt op een AOW-uitkering
-    als de premie niet wordt betaald
-    als u met pensioen gaat*
-    als u zelf de deelneming aan de verzekering opzegt.

* Als uw deelname aan de Anw-hiaatpensioenregeling eindigt, dan wordt er dus na uw overlijden geen Anw-hiaatpensioen aan uw partner uitgekeerd.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.