Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Beleggingsbeleid

Ambitie om een waardevast pensioen uit te keren

De doelstelling van het beleggingsbeleid is om voldoende rendement op het belegde vermogen te behalen om een betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een waardevast pensioen. Rendement behalen kan door sparen of beleggen. Beleggen levert naar verwachting meer op dan sparen.

 

Een zo goed mogelijk pensioen tegen een acceptabele premie

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen in waarde dalen. Daardoor komt de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar. Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak ook meer op. Het bestuur van PME weegt, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af. Op die manier zorgt PME ervoor dat zij haar deelnemers een goed pensioen kan aanbieden tegen een acceptabele premie.

Risico en verwacht rendement afwegen

Het prudente beleggingsbeleid van PME sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden van PME. PME stelt bij het beheer van het vermogen doorlopend de vragen:

  • Wat wil PME bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig?
  • Wat wil PME niet meemaken, welke risico’s wil het fonds vermijden?

In het beleggingsbeleid staat hoe PME met deze vragen om gaat. Uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn:

  • PME neemt alleen risico als dit naar verwachting wordt beloond met een navenant hoger rendement.
  • PME neemt niet meer risico dan nodig is om zijn ambitie van een toekomstbestendig, betaalbaar en flexibel pensioen te kunnen realiseren.
  • De kosten van vermogensbeheer dienen in relatie te staan tot de meerwaarde.
  • PME kiest voor zo min mogelijk schakels in de uitvoering van het vermogensbeheer en heeft een voorkeur voor transparante, fysieke beleggingsproducten.

Bekijk het strategisch kader voor meer informatie over het beleggingsbeleid.

Verantwoording beleggingen

Het dagelijks bestuur PME stelt het beleggingsbeleid op, waarna het gehele bestuur van PME het beleid vaststelt. Het bestuur van PME is eindverantwoordelijke voor de beleggingen. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. De uitvoering van het beleggingsbeleid wordt ook verantwoord in het jaarverslag.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.