Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Vermogensbeheer

MN is fiduciair manager voor PME

Het bestuur van PME stelt het strategisch beleggingsbeleid van PME vast. Op basis van het strategisch beleggingsbeleid wordt een beleggingsplan vastgesteld, waarin de afspraken over het beleggingsbeleid voor een periode van een jaar worden vastgelegd. MN is fiduciair manager voor PME en belegt een deel van het vermogen. MN geeft PME advies over de invulling van de beleggingsportefeuille, legt de afspraken hieromtrent vast en zorgt er voor dat het vermogen van PME in lijn met deze afspraken wordt belegd.

 

Wijze van vermogensbeheer

PME geeft verschillende gespecialiseerde vermogensbeheerders opdracht om delen van het vermogen te beleggen. PME laat de vermogensbeheerders passief,  actief of beperkt actief beleggen.

  • Passief beheer
    De vermogensbeheerders krijgen de opdracht om een index (die PME selecteert) zo goed mogelijk te volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleggingen in aandelen in Europa. De vermogensbeheerders voor deze beleggingscategorie volgen een aandelenindex, die bestaat uit een groot aantal aandelen van grote en middelgrote bedrijven, zo nauwkeurig mogelijk. Deze vorm van vermogensbeheer is doorgaans mogelijk tegen lage kosten.

  • Actief beheer
    De vermogensbeheerder heeft (tot op een bepaalde hoogte) vrijheid om af te wijken van de index die PME selecteert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbeheerders die de portefeuille opkomende landen obligaties beheren. Voor deze beleggingscategorie kijken de vermogensbeheerders onder meer naar de economische groei, politieke situatie en financiële positie van een land om te beoordelen of het verstandig is om meer, of juist minder, te investeren in obligaties die het land uitgeeft.

  • Beperkt actief beheer
    Wanneer de vermogensbeheerder in beperkte mate vrijheid heeft om af te wijken van de index is sprake van beperkt actief beheer.

MN beoordeelt de vermogensbeheerders en informeert PME over de rendementen en risico’s op de verschillende onderdelen van de beleggingsportefeuille. MN legt verantwoording af aan PME. En het bestuur van PME verantwoordt de uitvoer van het beleggingsbeleid in het jaarverslag.

Beheerkosten en verwacht rendement afwegen

Omdat voor actief beheer een meer uitgebreide analyse van de beleggingen nodig is, is deze wijze van beleggen doorgaans duurder dan passief beheer. PME kiest voor actief beheer als de verwachting is dat met behulp van de analyse op de langere termijn betere beleggingsresultaten kunnen worden behaald. De extra kosten wegen dan op tegen de extra (te verwachten) opbrengsten.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.