Beleggen - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Hoe we beleggen

De doelstelling en beginselen van het vermogensbeheer van PME zijn vastgelegd in het strategisch beleggingskader. Deze bevat de beleggingsbeginselen (waaronder ESG-beginselen) en de uitgangspunten voor de uitvoering en risicomanagement. Op basis hiervan is het meerjaren strategisch beleggingsbeleid vastgesteld. Daarnaast wordt per beleggingscategorie in onderliggende documenten vastgesteld hoe met de categorie invulling wordt gegeven aan de doelstelling van PME.

De focus van het strategisch beleggingsbeleid ligt op het herstel van de dekkingsgraad en het zo mogelijk beperken van de kans en omvang van een verlaging van de pensioenen. Bij de keuze voor de beleggingen houdt PME rekening met verwacht rendement en risico, kosten en maatschappelijke aspecten. De doelstelling, beginselen en uitgangspunten vormen de basis voor de vormgeving van de onderliggende strategiedocumenten en mandaten van PME en zijn daarmee van invloed op de uiteindelijke beleggingsbeslissingen. Deze documenten worden in principe iedere drie jaar geëvalueerd, waarbij wordt onderzocht of de vormgeving nog aansluit bij het strategisch beleggingskader.
 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.