Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Herstelplan

De actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) was eind 2017 101,6%. De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad 100%, dan heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om de opgebouwde pensioenen te dekken, maar zijn er geen buffers aanwezig in het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Naast de dekkingsgraad wordt ook de beleidsdekkingsgraad bepaald. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad gemeten over de periode van 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad was eind 2017 100,1%.

De dekkingsgraad van 101,6% is lager dan de zogenoemd Vereiste Dekkingsgraad van 120,2%. Dit betekent dat het vermogen van PME wel de opgebouwde pensioenen dekt maar dat er onvoldoende financiële buffers zijn. Zolang er geen buffer is of deze onvoldoende is, moet PME jaarlijks een herstelplan opstellen. Dit plan wordt vervolgens ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB) .

Lees hier meer over de actuele dekkingsgraad van PME.

Wat is een herstelplan?
In een herstelplan laten pensioenfondsen zien of het huidige beleid voldoende is om de dekkingsgraad over de komende periode, van maximaal 10 jaar, voldoende te laten herstellen.

Binnen deze periode van 10 jaar moet de Vereiste Dekkingsgraad zijn bereikt. In het herstelplan wordt uitgegaan van veronderstellingen over de rente- en rendementsverwachtingen die moeten voldoen aan wettelijke regels. En wordt doorgerekend hoe de (beleids)dekkingsgraad zich ontwikkelt, uitgaande van één toekomstscenario. Het is echter niet zeker dat dit scenario zich ook werkelijk gaat voordoen. Als de dekkingsgraad niet voldoende verbetert, moeten fondsen aangeven welke maatregelen zij nemen.

 

Dekkingsgraad

Grafiek wordt geladen...

 

Wat is de kern van het herstelplan van PME?
De uitkomst van het herstelplan 2017 is dat de beleidsdekkingsgraad van PME op termijn weer op het niveau van de Vereiste Dekkingsgraad komt (120,2%). Voor dit herstel is, op basis van de gehanteerde uitgangspunten, tot eind 2023 nodig. Wanneer het herstel verloopt volgens de verwachtingen in het herstelplan kunnen de pensioenen tot 2021 niet verhoogd worden.

Wat als het herstel minder snel gaat dan verwacht?
Herstel kan vlotter dan verwacht plaatsvinden, maar ook trager. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het uitstellen van het moment dat de pensioenen weer verhoogd kunnen worden door indexatie. Of in het uiterste geval een verlaging van de opgebouwde pensioenen en de pensioen die zijn ingegaan.

Status herstelplan
Zolang er geen buffer is of deze onvoldoende is, moet PME jaarlijks een herstelplan opstellen. Dit plan wordt ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). PME heeft het herstelplan in maart 2018 ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB). In mei 2018 heeft DNB dit ingediende herstelplan goedgekeurd.

Mogelijke verlaging per einde 2019
Als een fonds 5 jaar achter elkaar een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3% (de Minimaal Vereiste Dekkingsgraad) heeft, dan moet PME gaan verlagen. Voor PME is de beleidsdekkingsgraad sinds 1 januari 2015 onder de 104,3%; de beleidsdekkingsgraad bedraagt eind 2017 100,1%. Dit betekent dat PME wellicht eind 2019 moet gaan verlagen. De eventuele verlaging wordt niet gebaseerd op bovenstaand herstelplan maar op de actuele situatie eind 2019. Een korting einde 2019 kan op dit moment niet worden uitgesloten.

Meer weten
Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad van PME, samen met een korte toelichting, gepubliceerd op de website van PME. Wilt u weten welke uitgangspunten in het herstelplan zijn gebruikt of welke factoren van invloed zijn op de dekkingsgraad dan leest u dat hier.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.