Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Achtergrondinformatie herstelplan

Gebruikt PME het herstelplan om beleid te bepalen?
PME gebruikt het herstelplan niet om beleid te bepalen. Dat doet PME op basis van een zogenoemde Asset Liabillity Management-studie. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds. In zo’n studie worden allerlei denkbare economische scenario’s doorgerekend. Zo kan het bestuur van PME weloverwogen beleidskeuzes maken.

Welke uitgangspunten zijn in het herstelplan gebruikt?
Voor het herstelplan wordt voorgeschreven dat er slechts één scenario wordt doorgerekend. Het toekomstscenario dat in het herstelplan is doorgerekend, gaat uit van uitgangspunten zoals de voorgeschreven renteontwikkeling, het bij het fonds afgesproken premiebeleid en de wettelijke maximale rendementen op de beleggingscategorieën conform de strategische beleggingsmix. 

Dit moet er toe leiden dat voor eind 2028 een beleidsdekkingsgraad wordt bereikt hoger dan de Vereiste Dekkingsgraad van 119,0%. Het fonds is dan binnen de gestelde maximale termijn van 10 jaar uit herstel. Als dit het geval is, hoeven er geen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Hoe ontwikkelt de beleidsdekkingsgraad zich?
Het herstelplan van PME dat is ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) bestaat uit een overzicht waarin te zien is hoe bepaalde factoren de dekkingsgraad, positief of negatief, beïnvloeden. In dit overzicht is te zien hoe de dekkingsgraad toeneemt tot ruim 123% eind 2028. De beleidsdekkingsgraad bedraagt dan bijna 123%. 

In het overzicht zijn de volgende factoren opgenomen:

  • De stand van de actuele dekkingsgraad aan het begin van het jaar.
  • De invloed van diverse factoren op de actuele dekkingsgraad gedurende het jaar. Zoals de premie die wordt ontvangen (M1) en de pensioenen die worden uitgekeerd (M2).
  • De stand van de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar.
  • De stand van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar.

Jaar

Actuele dekkingsgraad 
(start jaar)


 Premie 

 Uitkering 

 Indexering 

 Rentetermijnstructuur 

 Overrendement 

 Overig 
Actuele dekkingsgraad
(einde jaar)

 Beleidsdekkingsgraad 
     M1 M2  M3  M4  M5  M6     
   
%
 Δ% punt

 Δ%
punt

 Δ%
punt
 Δ%
punt
 Δ%
punt
 Δ% punt  
%
 
%
2019 97,6% -0,6% -0,1% 0,0% - 3,8% 0,1% 100,8% 99,2%
 2020  100,8% -0,7% 0,0% 0,0% - 3,9% 0,0% 104,0% 102,4%
 2021  104,0% -0,7% 0,1% 0,0% - 3,9% 0,0% 107,3% 105,7%
 2022  107,3% -0,8% 0,2% 0,0% - 3,9% -0,2% 110,4% 108,9%
 2023  110,4% -0,9% 0,3% 0,0% - 3,7% 0,1% 113,6% 112,0%
 2024  113,6% -1,0% 0,4% -0,3% - 3,8% -0,1% 116,4% 115,0%
 2025  116,4% -1,1% 0,4% -0,8% - 3,7% 0,1% 118,7% 117,6%
 2026  118,7% -1,2% 0,5% -1,2% - 3,6% 0,2% 120,6% 119,7%
 2027  120,6% -1,3% 0,6% -1,5% - 3,5% 0,3%  122,2% 121,4%
 2028  122,2% -1,3% 0,7% -1,8% - 3,5% 0,1% 123,4% 122,8%
                   
Totaal effect   -9,6% 3,1% -5,6%   37,3% 0,6% 25,8%   

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.