PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Veelgestelde vragen

 

Afkoop klein pensioen

 •   Wat is een klein pensioen?

  Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan de wettelijke afkoopgrens. De overheid bepaalt de afkoopgrens.

  Als u twee jaar of langer niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van PME, dan kunt u uw kleine pensioen:

  1. Nu eenmalig laten uitkeren in plaats van een (levenslange) uitkering vanaf uw pensioenleeftijd. Ook het pensioen van uw eventuele partner wordt uitgekeerd in de eenmalige betaling.
  2. Meenemen naar het pensioenfonds waar u nu deelneemt. Neem hiervoor contact op met uw huidige pensioenuitvoerder.
  3. Laten staan bij PME. U ontvangt zes maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt bericht van ons.
 •   Wat betekent het afkopen van een klein pensioen?

  Dit betekent dat u uw pensioen direct als eenmalige uitkering ontvangt. U ontvangt dan geen levenslange of eenmalige uitkering als u uw pensioenleeftijd bereikt. En uw eventuele nabestaanden ontvangen geen pensioen als u overlijdt.

  Uw eenmalige uitkering heeft mogelijk gevolgen voor toeslagen die u ontvangt. Heeft u vragen over toeslagen? Neem dan contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Of kijk op www.belastingdienst.nl.

   

 •   Hoe hoog is de wettelijke afkoopgrens?

  In 2017 is de wettelijke afkoopgrens van het ouderdomspensioen € 467,89 bruto per jaar. De overheid stelt de afkoopgrens ieder jaar vast. 

 •   Wanneer kan ik mijn pensioen afkopen?

  Als uw opgebouwde pensioen lager is dan het wettelijk minimum van

  € 467,89 bruto (2017) per jaar mag uw pensioen in een aantal specifieke gevallen worden afgekocht. Dit noemen wij een klein pensioen.

  Als u een aanvraagformulier van ons heeft ontvangen, kunt u uw pensioen af laten kopen. In de volgende gevallen ontvangt u dit automatisch van ons:

  1. Als u de AOW-leeftijd bereikt 
   Een aantal maanden voordat u op de AOW-leeftijd met pensioen gaat, ontvangt u van PME een aanvraagformulier om uw klein pensioen in één keer uit te betalen. Uw AOW leeftijd kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.
  2. Als u bent gescheiden en uw ex-partner heeft pensioen opgebouwd bij PME 
   Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner pensioen opgebouwd bij PME? Uw deel van dit pensioen noemen we bijzonder partnerpensioen. Als de scheiding in de administratie wordt verwerkt, ontvangt u van PME een aanvraagformulier om uw bijzonder partnerpensioen in één keer laten uitbetalen. 

   

  Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen en wilt u uw kleine pensioen afkopen? Dit is mogelijk als u twee jaar geleden bent gestopt met pensioen opbouwen bij PME.

   

 •   Kan ik mijn pensioen nu in één keer laten uitbetalen?

  Is uw pensioen lager dan € 467,89(2017) en bent u langer dan twee jaar geleden gestopt met pensioen opbouwen bij PME? In dat geval kunt u ons verzoeken uw kleine pensioen af te laten kopen en in één keer uit te laten uitbetalen. Dit kunt u direct online regelen via Mijn PME. U heeft alleen uw DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vul dan het formulier ‘aanvragen klein pensioen (voor AOW-leeftijd)’  in en stuur het naar ons op. 

 •   Heb ik een klein pensioen?

  U kunt de hoogte van uw opgebouwde pensioen bekijken in Mijn PME. U logt eenvoudig in met uw DigiD. Of bekijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u bij PME heeft opgebouwd. Hierbij logt u ook in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Kijk dan op uw laatste Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van PME. U ontvangt dit eenmaal in de vijf jaar.

 •   Ik wil mijn kleine pensioen afkopen, maar heb geen DigiD. Hoe kan ik dit regelen?

  Als u aan de voorwaarden voldoet om uw kleine pensioen af te laten kopen, maar u heeft geen DigiD, dan kunt u dit ook regelen via het formulier ‘aanvragen klein pensioen (voor AOW-leeftijd)'. Vul het formulier in en stuur het ons toe.
  De voorwaarden zijn onder andere:

  • uw pensioen is lager dan € 467,89 (2017)
  • u bent langer dan twee jaar geleden gestopt met pensioen opbouwen bij PME
 •   Ik wil mijn kleine pensioen afkopen, maar kan dit niet via Mijn PME doen. Hoe kan ik dit regelen?

  U kunt uw pensioen alleen direct als eenmalige uitkering ontvangen als:

  • uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens
  • én u twee jaar of langer geen pensioen meer opbouwt bij PME

  Als u niet via Mijn PME uw kleine pensioen eenmalig kunt laten uitbetalen, voldoet u volgens onze gegevens op dit moment niet aan bovenstaande voorwaarden.

  Voldoet u wel aan bovenstaande voorwaarden of woont u in het buitenland? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

 •   Hoe wordt de afkoopsom bepaald?

  De hoogte van de afkoop van uw pensioen is afhankelijk van uw pensioen en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hoe hoger uw pensioen, hoe hoger de afkoopwaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde afkoopfactor. Deze afkoopfactor wordt bepaald door de verwachte duur van uw pensioen en het moment wanneer u uw pensioen in de toekomst ontvangt.

 •   Wat zijn de voordelen om mijn pensioen nu af te laten kopen?
  • Een voordeel is dat u nu zelf per direct kunt beschikken over uw pensioengeld.
  • Een ander voordeel heeft u als PME helaas moet besluiten in de toekomst om uw pensioen te verlagen vanwege haar financiële situatie. Als u uw pensioen al heeft af laten kopen heeft de verlaging geen invloed meer op uw al ontvangen pensioen.
 •   Welke nadelen zijn er als ik mijn pensioen nu laat afkopen?

  U ontvangt bij uw pensioeningangsdatum geen pensioen meer van PME. Uw nabestaanden ontvangen ook geen pensioen meer. Als de pensioenen worden verhoogd in de toekomst, heeft u hier dan ook geen recht meer op.

  U moet over de afkoopsom meer inkomstenbelasting (36,5%) betalen dan wanneer u op uw AOW-leeftijd uw pensioen laat afkopen (18,6%). Dit komt doordat u dan geen AOW-premie meer betaalt.

  Daarnaast kan het afkopen een negatieve invloed hebben op de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 •   Waar moet ik op letten als ik kies voor een eenmalige uitkering?
  • U ontvangt vanaf uw pensioenleeftijd geen pensioenuitkering van PME. 
  • Als u het bedrag nu laat uitkeren, dan draagt u meer belasting af dan wanneer u het bedrag laat uitkeren op uw pensioenleeftijd. 
  • De eenmalige uitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen van de Belastingdienst.
 •   Wat gebeurt er met het partnerpensioen als ik kies voor een eenmalige uitkering?

  Het partnerpensioen wordt in de eenmalige betaling meegenomen. Als u kiest voor een eenmalige uitkering en u overlijdt, dan ontvangen uw nabestaanden geen pensioen van PME.

 •   Hoeveel belasting wordt er ingehouden op de eenmalige uitkering?

  PME houdt op de eenmalige uitkering belasting in. Loonheffingskorting wordt toegepast als u dit heeft aangegeven op het aanvraagformulier. Het belastingpercentage is 36,5% als u kiest voor een eenmalige uitkering vóór de eerste van de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt en 18,6% vanaf dit moment. PME draagt de belasting af aan de Belastingdienst, die de uiteindelijke belasting op uw uitkering bepaalt. Dit hangt onder meer af van eventuele andere inkomsten zoals AOW of een ander pensioen en wordt verrekend bij uw belastingaangifte.

  Een eenvoudige wizard om de toepassing van de loonheffingskorting te bekijken, vindt u op de website van de SVB. Ook op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de loonheffingskorting. Komt u er niet uit? Kijk dan in Mijn PME of mail uw consulent.

 •   Hoe zit het met loonheffing wanneer ik mijn pensioen laat afkopen?

  Over uw bruto afkoopsom wordt nog loonheffing ingehouden. Wij betalen het bedrag netto aan u uit. Houd er rekening mee dat het afkoopbedrag wordt gezien als extra inkomen, dat gevolgen kan hebben voor toeslagen zoals zorg- en kinderopvangtoeslag. Voor vragen over uw toeslagen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, afdeling toeslagen, op telefoonnummer 0800 - 0543.

  Premie Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Over uw afkoopbedrag mogen wij geen Premie Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden. Deze premie moet u aan het begin van volgend jaar betalen aan de Belastingdienst. U krijgt hierover bericht van de Belastingdienst.

  Wel of niet loonheffingskorting laten toepassen?
  U mag jaarlijks over één inkomstenbron een korting op de loonheffing gebruiken. Standaard wordt de loonheffingskorting toegepast op uw hoogste maandelijkse inkomstenbron. Als u wilt dat wij de loonheffingskorting toepassen op het afkopen van uw pensioen, dan moet u dit ook laten wijzigen bij de instantie waar de loonheffingskorting nu wordt toegepast. Als u de loonheffingskorting bij ons niet wilt toepassen, dan kruist u in het formulier “nee” aan. U hoeft dan verder niets door te geven aan de instantie waar u de loonheffingskorting nu toepast. Omdat het een eenmalige uitkering is, hoeft u achter uw keuze “ja” of “nee” geen datum in te vullen.

  Kijk voor meer informatie over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst of bel de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. Een eenvoudige wizard om de toepassing van de loonheffingskorting te bekijken, vindt u op de website van de SVB.

 •   Ben ik verplicht om mee te werken aan het laten afkopen van mijn pensioen?

  Dit is afhankelijk van uw situatie:

  • U bent langer dan twee jaar uit dienst
   Wanneer u twee jaar uit dienst bent, mag het pensioenfonds volgens de Pensioenwet uw pensioen eenzijdig afkopen. Hiervoor heeft het pensioenfonds een half jaar de tijd. U bent dan verplicht om mee te werken. Na deze periode van een half jaar bent u niet verplicht om mee te werken.
  • U bereikt de AOW-leeftijd
   Wanneer u een afkoopvoorstel ontvangt omdat u de AOW leeftijd bereikt, bent u niet verplicht om mee te werken. Zonder uw toestemming kan het pensioenfonds uw pensioen niet afkopen.

  Let op: In beide gevallen gaat het hierbij alleen om opgebouwd pensioen onder de afkoopgrens. In 2017 is de wettelijke afkoopgrens € 467,89. Dit heeft betrekking op het bruto opgebouwd pensioen per jaar.

 •   Ik ontvang maandelijks een klein pensioen. Kan ik dat afkopen?

  Als het pensioen lager is dan het wettelijk minimum van € 467,89 bruto per jaar (2017) mag uw pensioen worden afgekocht. U kunt hiervoor een afkoopvoorstel opvragen bij onze Servicedesk.

   

 •   Wat gebeurt er als ik mijn pensioen niet laat afkopen?

  Uw pensioen blijft dan staan totdat u de AOW-leeftijd bereikt. Een aantal maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een nieuw aanvraagformulier voor uw ouderdomspensioen. U kunt dan alsnog besluiten om uw pensioen af te laten kopen. Voorwaarde is dan wel dat het bedrag lager is dan de wettelijke afkoopgrens.

  U kunt uw pensioen ook meenemen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Hiervoor verwijzen wij u naar uw huidige pensioenuitvoerder.

 •   Kan ik het pensioen van PME ook meenemen naar een ander pensioenfonds?

  U kunt bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek doen om uw pensioen van PME mee te nemen. Zij nemen dan contact met ons op. Let op: uw huidige pensioenuitvoerder moet ook mee willen werken aan overdracht van uw pensioen. Of zij dat doen kunt u bij uw huidige pensioenuitvoerder navragen.

 

Algemeen

 •   Kan ik vrijwillig deelnemen aan de pensioenregeling?

  Heeft uw nieuwe werkgever geen pensioen voor u geregeld? Of begint u als zelfstandig ondernemer? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden pensioen blijven opbouwen bij PME. Dat kan via vrijwillige voortzetting voor maximaal drie jaar. PME betaalt alleen wanneer u werkloos bent en een WW-uitkering ontvangt een deel van de premie (50%). Anders betaalt u de totale premie zelf.

  De voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw zijn:

  • Een onderbreking korter dan een jaar is toegestaan.
  • Uw laatste werkgever heeft de pensioenregeling bij PME ondergebracht.
  • De vrijwillige voortzetting mag niet aanvangen binnen een periode van drie jaar voordat u de leeftijd van 67 jaar bereikt. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u een WW uitkering ontvangt.

  Bent u zzp’er? Als u kunt aantonen dat u voor uzelf bent begonnen, dan kunt u in totaal maximaal tien jaar vrijwillig pensioen blijven opbouwen Dan geldt dat u de totale premie (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel) zelf betaalt.

  Aanvragen vrijwillige voortzetting
  U moet vrijwillige voortzetting binnen één jaar na uw uitdiensttreding aanvragen bij PME. U ontvangt dan van ons een offerte. Het aanvraagformulier voor vrijwillige voortzetting kunt u hier downloaden.

  Wilt u meer weten?
  Lees meer over het vrijwillig voortzetten van uw pensioenopbouw bij PME.

 •   Hoe dien ik een klacht in?

  Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Natuurlijk kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent. PME heeft daarom een klachten- en geschillenregeling. Heeft u een klacht over onze werkwijze? Laat het ons weten. Wij nemen uw klacht serieus. En doen er alles aan om uw klacht op te lossen. Er zijn verschillende manieren om uw klacht in te dienen:

  PME Klachtenbureau
  t.a.v. mw. L. de Groot - Schoen
  Postbus 97630
  2509 GA Den Haag

  Verwoord in uw brief of e-mail duidelijk waar uw klacht over gaat. Vergeet daarbij niet om uw naam en adresgegevens te vermelden. Ook uw burgerservicenummer (BSN) is belangrijk om uw klacht goed af te handelen. Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 15 werkdagen schriftelijk antwoord.

  Bekijk hier ons klachten- en geschillenreglement

 •   Waar vind ik brochures en formulieren?

  Alle brochures en formulieren vindt u bij de Downloads.

 •   Wat is DigiD?

  Met DigiD krijgt u toegang tot websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Op Mijn PME logt u ook in met uw DigiD. Op deze manier wordt een beveiligde verbinding gelegd met uw gegevens bij PME.

 •   Hoe kom ik aan een DigiD?

  Op de website van DigiD kunt uw DigiD aanvragen. U heeft hiervoor uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit unieke persoonsnummer geeft de overheid aan iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

 •   Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen?

  Het ouderdomspensioen is de uitkering die u krijgt nadat u met pensioen bent gegaan. U en uw werkgever leggen iedere maand geld opzij voor de opbouw van het ouderdomspensioen. U krijgt deze uitkering tot u overlijdt. Naast het ouderdomspensioen, krijgt u ook een AOW-uitkering van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank).

  Bij PME is een partnerpensioen geregeld voor uw partner als u overlijdt. Dat betekent dat uw partner vanaf de maand volgend op uw overlijden een uitkering krijgt van PME. Uw partner krijgt het partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. Iedereen die pensioen opbouwt bij PME, bouwt ook partnerpensioen op. Ook als u op dit moment zelf geen partner heeft.

  Op de pensioeningangsdatum kunt u het partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het moment waarop u overlijdt en of u op dat moment nog deelneemt aan de regeling van PME. U ziet het partnerpensioen in Mijn PME of op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 •   Wat is het verschil tussen partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen?

  Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt vanaf de maand volgend op uw overlijden. Iedereen die pensioen opbouwt bij PME, bouwt ook partnerpensioen op. Ook als u op dit moment zelf geen partner heeft. Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen voor uw ex-partner dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum.

 •   Hoe kan ik zien of ik in het verleden ook pensioen heb opgebouwd bij PME?

  Check uw pensioen online op mijnpensioenoverzicht.nl. Log in met uw DigiD en bekijk bij welke pensioenuitvoerder(s) uw pensioen staat.

 

Bijna met pensioen

 •   Wanneer kan ik met pensioen?

  In de Metalektro bouwt iedereen vanaf 18 jaar pensioen op tot uiterlijk zijn AOW-datum. De pensioenrekenleeftijd van 67 jaar is gelijk getrokken aan de AOW-leeftijd. Bereikt u voor 67 jaar uw AOW-leeftijd? Dan gaan we bij de berekening van uw pensioen uit van de pensioenrekenleeftijd. U bouwt pensioen op tot uw AOW-datum. Een half jaar voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u bericht van PME om uw pensioen aan te vragen.

  Eerder of later kan ook. U mag kiezen, in overleg met uw werkgever. Op zijn vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst vijf jaar na uw AOW-datum. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw uitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger.

 •   Wanneer krijg ik het aanvraagformulier voor pensioen?

  Een half jaar voordat u uw AOW-datum bereikt, ontvangt u bericht van PME om uw pensioen aan te vragen.

 •   Kan ik eerder dan 67 jaar met pensioen?

  U kunt eerder of later met pensioen. U mag kiezen, in overleg met uw werkgever. Op zijn vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar wordt. Op zijn laatst vijf jaar na uw AOW datum. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw uitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw uitkering hoger.

 

Digitale post

 

Digitale post pensioengerechtigden

 •   Waarom stapt PME over op digitale post?

  Met veel organisaties heeft u tegenwoordig online contact. PME gaat mee in deze ontwikkeling. Wij gaan daarom post vanaf nu zoveel mogelijk digitaal aan u sturen in plaats van per brief. Dit doen wij via Mijn PME. We starten met het digitaal versturen van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden 2017. Overige post ontvangt u nog in de brievenbus.

  Voordelen van digitale post:
  - overzichtelijk bij elkaar;
  - op een veilige plek;
  - altijd bij de hand;
  - kostenbewust.

 •   Hoe werkt digitale post?

  Uw post wordt voor u klaargezet in Mijn PME. U ontvangt een bericht als u post heeft. Als wij uw e-mailadres hebben, dan ontvangt u een e-mail van ons in plaats van een brief. Geef daarom uw e-mailadres aan ons door via Mijn PME. Daar kunt u ook zelf uw e-mailadres wijzigen.

  Mijn e-mailadres doorgeven

  We starten met het digitaal aanbieden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden 2017. Overige post ontvangt u nog in de brievenbus. Wij bieden het UPO ook aan via de Berichtenbox van MijnOverheid.

 •   Hoe log ik in op Mijn PME?

  U logt in op Mijn PME met uw DigiD. U gebruikt uw DigiD ook om toegang te krijgen tot websites van de overheid. Dat is wel zo veilig. Heeft u nog geen DigiD? Deze vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen.

 •   Hoe kom ik aan een DigiD voor Mijn PME?

  Deze vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen. Zolang u uw post niet digitaal kunt ontvangen, ontvangt u uw post in de brievenbus.

 •   Ontvang ik alle post digitaal?

  U ontvangt het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden 2017 en jaaropgaven van de afgelopen vijf jaar digitaal. Let op, dit is geen wettelijk document, dus we sturen geen notificatie als deze post klaar staat.

 •   Ik wil post in mijn digitale brievenbus ontvangen. Hoe regel ik dat?

  Wijzig de voorkeur waarop u post van ons ontvangt via Mijn PME.
  Of stuur een e-mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl. Vermeld in de e-mail dat u uw post per brief wilt ontvangen, uw naam, adres en persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven onder ‘Ons kenmerk’.

 •   Ik heb problemen met het uitprinten van mijn UPO. Hoe los ik dit op?

  Om uw UPO in Mijn PME goed uit te kunnen printen heeft u een PDF-reader nodig. Een veelgebruikte gratis PDF-reader is de Adobe Reader. Heeft u de Adobe reader geïnstalleerd en heeft u problemen met het goed uitprinten van uw UPO? Hier vindt u mogelijke oplossingen.

 •   Ik woon buiten Nederland. Kan ik een DigiD aanvragen en zo ja, hoe?

  Woont u in het buitenland en bezit u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een DigiD aanvragen:

  • Ga naar www.digid.nl en kies voor "Aanvragen".
  • Kies tijdens de aanvraag voor "Ik woon buiten Nederland". 
  • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de datum aanvraag naar één van de DigiD balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen.
  • Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw DigiD activeren via www.digid.nl.
 

Einde dienstverband

 •   Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Kan ik mijn pensioen voortzetten?

  Als u werkloos bent, kunt u drie jaar lang pensioen blijven opbouwen bij PME. PME neemt dan het grootste deel van de premie voor zijn rekening. U betaalt zelf 50% van de premie. Binnen één jaar nadat u werkloos wordt, moet u de voortzetting van uw pensioen aanvragen. Het aanvraagformulier voor de vrijwillige voortzetting kunt u hier downloaden. Na ontvangst van het formulier krijgt u van PME een offerte voor de vrijwillige voortzetting.

 •   Ik ben werkloos. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  Bent u uw baan kwijtgeraakt? Dat is een vervelende situatie. Dan is het goed om te weten dat u uw pensioenopbouw bij PME vrijwillig kunt voortzetten als u een WW-uitkering krijgt. Dit kan gedurende drie jaar lang. PME neemt dan het grootste deel van de premie voor zijn rekening. U betaalt zelf 50%.

  Ik wil meer weten over de gevolgen voor mijn pensioen.

 •   Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

  PME ontvangt automatisch een bericht van het UWV als u een WIA-uitkering ontvangt. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, kunt u (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Bent u gedeeltelijk, maar voor tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan betaalt PME een deel van de premie.

  Heeft u een WAO-uitkering? Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid, betaalt PME een deel van de premie.

  Bekijk in onderstaande tabel bij welke mate van arbeidsongeschiktheid PME een deel van de premie betaalt:

  Uw mate van arbeidsongeschiktheid   

  PME zorgt tijdens de WIA* voor % van uw pensioenopbouw

  0% - 35% 0%
  35% - 45% 28%
  45% - 55% 35%
  55% - 65% 42%
  65% - 80% 50,75%
  80% of meer 70%

  *Bent u na 31 decemeber 2005 arbeidsongeschikt geworden, dan valt u onder de WIA. 

  Lees voor meer informatie onze factsheet ‘Arbeidsongeschikt’.

 •   Ik verander van baan binnen de Metalektro

  Heeft u een andere baan? Of start u een eigen bedrijf? Dan is dit het moment om even stil te staan bij uw pensioen. Als u in dienst blijft bij een bedrijf binnen de Metalektro, verandert er niets. Maar als u als zelfstandige start, verandert er veel. Bouwt u straks nog wel pensioen op? U kunt onder voorwaarden nog  pensioen blijven opbouwen bij PME.

  Lees meer over het vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw:
  -    Voorwaarden voor uw pensioenopbouw tijdens werkloosheid met WW-uitkering
  -    Voorwaarden vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw zonder WW-uitkering

 •   Ik heb een nieuwe baan buiten de Metalektro

  Heeft u een nieuwe baan buiten de sector, en bouwt u via uw nieuwe werkgever pensioen op? Dan kunt u besluiten uw pensioen van PME mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Dat regelt u via uw nieuwe pensioenfonds.

 •   Is er een wachttijd van 180 dagen als ik mijn pensioen wil opbouwen tijdens werkloosheid?

  Als u vanaf 1 januari 2016 werkloos wordt, kunt u vanaf de eerste werkloosheidsdag uw pensioenopbouw voor de basisregeling voortzetten tegen 50% van de premie. Er is dus geen wachttijd meer. PME betaalt ook 50% van de premie.

  Bent u vóór 1 januari 2016 werkloos geworden, dan is er nog een wachttijd van 180 dagen waarbinnen u de volledige werkgevers- én werknemerspremie zelf moet betalen. Na de wachttijd betaalt u 25% van de premie. Het vervallen van de wachttijd geldt dus niet als u vóór 1 januari 2016 werkloos bent geworden.

 •   Kan ik de betaalde pensioenpremie van mijn vrijwillige voortzetting of Anw-hiaatpensioen aftrekken van de belasting?

  Normaal gesproken wordt de premie voor uw pensioenopbouw of Anw-hiaatpensioen door uw werkgever ingehouden op uw brutosalaris.

  Is dit niet het geval en betaalt u de premie zelf rechtstreeks aan PME? Dan kunt u in de volgende situatie de premie aftrekken van uw inkomstenbelasting:

  • U bent uit dienst en bouwt pensioen op via vrijwillige voortzetting na ontslag en/of bent via vrijwillige voortzetting verzekerd voor Anw-hiaatpensioen.

  Op uw jaarlijkse belastingaangifte verwerkt u dit als volgt: 

  1. Vul in box 1 bij ‘Werk en Woning’ onder ‘loon’ per werkgever uw inkomsten in. 
  2. Vul onder ‘loon’ ook de pensioenpremie in die u betaald heeft in het jaar waarover u aangifte doet. Zet een minteken voor de pensioenpremie. Zo wordt het negatief loon.
  3. Omdat u de pensioenpremie opgeeft als loon, moet u ook een werkgever invullen. Hierbij vult u ‘Pensioenfonds van de Metalektro’ in.


  Zo kunt u de betaalde pensioenpremie aftrekken van de inkomstenbelasting. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

 

Financiële positie PME

 •   Wat zou de dekkingsgraad moeten zijn?

  De dekkingsgraad van PME moet minimaal 104,3% zijn. Als we vijf jaar onafgebroken onder de 104,3% zitten, dan moeten we verlagen. Daarnaast moet een pensioenfonds kunnen laten zien dat het binnen een termijn van tien jaar voldoende buffers op kan bouwen. Als je dat als pensioenfonds niet kunt laten zien, kan een verlaging noodzakelijk zijn. Zo’n verlaging mag over tien jaar worden gespreid. Wel moet dan in het eerste jaar gestart worden met een verlaging. Daarna wordt ieder jaar gekeken of de rest van de verlaging ook moet worden doorgevoerd.

 •   Is te verwachten dat de dekkingsgraad verder zakt of kan hij ook wel weer een beetje stijgen?

  Financieel deskundigen voorspellen voor komend jaar geen gunstige ontwikkelingen, niet voor de rente en niet voor de beurzen. Dat betekent dat we verwachten dat de dekkingsgraad niet zal stijgen.

 •   Wanneer horen we iets van PME over het wel of niet verlagen van de pensioenen?

  Zodra er iets bekend is over verlagen laten wij dat direct weten via de website. Met de huidige stand van zaken verwachten wij dit jaar niet te hoeven verlagen. In 2017 wordt weer een herstelplan opgesteld. Mogelijk dat daar wel een verlagingsmaatregel in wordt opgenomen. 

 •   Het pensioenvermogen neemt toe, maar toch worden de pensioenen misschien verlaagd. Hoe komt dat?

  Verlagen van pensioenen hangt samen met de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt berekend door het vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is afhankelijk van de rendementen, die worden behaald op beleggingen. De waarde van de verplichtingen is afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoe lager de rente, hoe meer vermogen we moeten hebben. Dus niet alleen de waarde en de rendementen zijn bepalend, maar ook de hoogte van de verplichtingen.

 •   Zijn de rendementen, die PME maakt, wel goed genoeg voor zo’n groot pensioenfonds?

  Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn. PME heeft een strategisch beleggingsbeleid, dat is afgestemd op de risicohouding die past bij ons deelnemersbestand. Goede en minder goede jaren wisselen elkaar af. Op de lange termijn leveren onze beleggingen een goed rendement op, dat in lijn is met de vastgestelde risicohouding.

 •   Waarom bundelen pensioenfondsen niet de krachten om met een eigen oplossing te komen voor de huidige pensioenproblematiek?

  Binnen de pensioensector bundelen fondsen en sociale partners hun krachten. PME neemt actief deel aan de discussies over het pensioenstelsel. 

 •   Hoe zit het met ons salaris? Krijgen wij wel een verhoging?

  De cao-partners gaan over salarisontwikkelingen. Dit staat los van het pensioenfonds. Over aanpassingen van de pensioenuitkeringen beslist het pensioenfondsbestuur. 

 •   Waarom kunnen andere fondsen indexeren en moet PME steeds verlagen?

  De meeste pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren niet (volledig) kunnen indexeren en hebben ook verlagingen moeten doorvoeren. Andere fondsen, zoals ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hebben recent laten weten zich grote zorgen te maken en toekomstige verlagingen niet te kunnen uitsluiten. 

 •   Kunnen we inspraak krijgen in de beleggingen?

  Deelnemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan. Zij beslissen over het beleggingsbeleid. Daarnaast wordt aan deelnemers in verschillende onderzoeken regelmatig gevraagd naar hun mening over beleggingen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Mijn pensioen

 •   Wordt mijn pensioen verhoogd met de prijsstijging?

  PME streeft in principe ernaar uw pensioen ieder jaar te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Het jaarlijks verhogen van pensioenen wordt indexatie genoemd.

  Voor indexatie heeft u geen premie betaald. Uw pensioen wordt alleen verhoogd als de financiële positie van het fonds dit toelaat.

  De dekkingsgraad laat zien hoe PME er financieel voor staat. Of wij de pensioenen kunnen verhogen, hangt af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.
  Of wij de pensioenen moeten verlagen hangt af van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar. Eind 2016 was de dekkingsgraad 96,2%. Op basis van deze dekkingsgraad is een verlaging van de pensioenen in 2017 niet nodig.

 •   Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

  Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap
  Als u en uw partner uit elkaar gaan heeft dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen en uw partnerpensioen. Uw ex-partner heeft recht op uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt andere afspraken maken. Die legt u vast in een echtscheidingsconvenant. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen bij trouwen of geregistreerd partnerschap. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum.

  Na een samenlevingsovereenkomst of -verklaring
  Als u samenwoonde heeft uw ex-partner alleen recht op bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u een door de notaris vastgelegd samenlevingscontract heeft en in of na 2008 uit elkaar bent gegaan.

 •   Wat is de hoogte van mijn pensioen?

  U kunt de hoogte van uw opgebouwde pensioen bekijken op Mijn PME. U logt eenvoudig in met uw DigiD. Of bekijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u bij PME heeft opgebouwd. Hierbij logt u ook in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Kijk dan op uw laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van PME.

 •   Wanneer ontvang ik mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Bouwt u pensioen bij ons op? Dan ontvangt u jaarlijks vóór 1 oktober uw Uniform Pensioenoverzicht. Uw laatste UPO vindt u in Mijn PME. Lees ook onze veelgestelde vragen over UPO.

  Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Lees ook onze veelgestelde vragen over UPO voor ex-werknemers.

 •   Ik ben arbeidsongeschikt verklaard. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

  PME ontvangt automatisch een bericht van het UWV als u een WIA-uitkering ontvangt. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, kunt u (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Bent u gedeeltelijk, maar voor tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan betaalt PME een deel van de premie.

  Heeft u een WAO-uitkering? Afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid, betaalt PME een deel van de premie.

  Uw mate van arbeidsongeschiktheid   

  PME zorgt tijden de WIA* voor % van uw pensioenopbouw

  0% - 35% 0%
  35% - 45% 28%
  45% - 55% 35%
  55% - 65% 42%
  65% - 80% 50,75%
  80% of meer 70%

  *Bent u na 31 decemeber 2005 arbeidsongeschikt geworden, dan valt u onder de WIA. 

  Lees voor meer informatie onze factsheet ‘Arbeidsongeschikt’

 •   Waar vind ik mijn factor A?

  Voor uw belastingaangifte vindt u op pagina 4 van het UPO de factor A. De factor A is uw jaarlijkse pensioenaangroei. Het gaat om de pensioenopbouw in één kalenderjaar. Met dit bedrag kunt u nagaan of u ruimte heeft om uw pensioen aan te vullen, als u dit wenst. U kunt dit doen door een premie voor lijfrente af te sluiten.

 •   Bouw ik pensioen op tijdens mijn verlof?

  Wilt u met onbetaald verlof? Let dan op dat u tijdens deze periode in principe ook geen pensioen opbouwt. Uitzondering hierop is ouderschapsverlof. Tijdens dit verlof loopt uw pensioenopbouw gewoon door. Bij de andere verlofsoorten kunt u er zelf voor kiezen om toch pensioen op te blijven bouwen en dit zelf te betalen. Welk verlof u ook opneemt, u blijft 18 maanden lang verzekerd tegen het risico van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

 •   Kan ik pensioen opbouwen boven de Salarisgrens?

  Het pensioengevend salaris waarover u pensioen opbouwt in de basispensioenregeling, kent een Salarisgrens. Verdient u meer dan de Salarisgrens van € 72.222 (in 2017)? Dan bouwt u normaal gesproken over het bovenste deel van uw salaris geen pensioen op. Via de regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ bouwt u ook over dit deel van uw salaris tot maximaal € 103.317 ouderdomspensioen en partnerpensioen op.

  Als uw werkgever deze regeling aanbiedt en u voldoet aan de voorwaarden, dan doet u automatisch mee. Wilt u niet meedoen? Dan moet u dit binnen één maand na de aanmelding via uw werkgever doorgeven aan PME. Dat doet u met een afstandsverklaring.

 

Mijn pensioen meenemen - waardeoverdracht

 

Mijn pensioenuitkering

 •   Hoe geef ik een nieuw rekeningnummer door?

  Wij hebben verschillende documenten nodig voor de wijziging van uw rekeningnummer. Stuur ons de volgende gegevens:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier 'Wijzigingen doorgeven’.
  • Een kopie van  uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U mag uw BSN - indien vermeld - en uw foto onleesbaar maken.
  • Is het rekeningnummer van een buitenlandse bank?

  Stuur ook een kopie van de bankpas of een laatste (elektronisch) bankafschrift van uw nieuwe rekeningnummer. Hierop moeten uw IBAN, BIC én de naam van de rekeninghouder staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  • Wilt u uw pensioen laten overmaken op rekening van een andere persoon of instantie?

  Laat de andere persoon of instantie het formulier ook ondertekenen. Stuur ook een kopie mee van een laatste (elektronisch) bankafschrift van de persoon of instantie die u gemachtigd heeft. Het rekeningnummer én de naam van de gemachtigde rekeninghouder moeten hier duidelijk op staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  Zonder deze gegevens maken wij uw pensioen niet over op een ander rekeningnummer. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie(ën) naar ons op of mail het naar servicedesk@metalektropensioen.nl.

 •   Wanneer wordt mijn pensioenuitkering betaald?

  In 2017 wordt uw periodieke pensioenuitkering op de volgende dagen overgemaakt:


  Donderdag 22 juni 2017
  Maandag 24 juli 2017
  Donderdag 24 augustus 2017
  Donderdag 21 september 2017
  Dinsdag 24 oktober 2017
  Donderdag 23 november 2017
  Woensdag 20 december 2017

  Houd er rekening mee dat betalingsverkeer tussen banken enige tijd kan duren, waardoor u het later kunt ontvangen op uw rekening.

 •   Krijg ik vakantiegeld?

  U krijgt geen aparte uitkering van uw vakantiegeld. Tijdens het opbouwen van uw pensioen heeft u ook over het vakantiegeld pensioen opgebouwd. Dit is dan ook al onderdeel van uw maandelijkse pensioenuitkering. 

 •   Kan ik na mijn pensionering weer gaan werken?

  Wilt u na uw pensionering weer gaan werken, bijvoorbeeld bij uw oude werkgever? Dat kan. Als u binnen de Metalektro gaat werken, bouwt u gewoon verder aan uw PME-pensioen, maximaal tot uw AOW-datum. Na uw AOW-datum kunt u ook blijven werken, maar bouwt u geen pensioen meer op. Tot uiterlijk vijf jaar ná uw AOW-datum kunt u uw pensioen laten ingaan. U moet dan nog wel in loondienst zijn.

 •   Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  Ontvangt u pensioen van PME? Dan ontvangt u ieder jaar in februari een jaaropgave van PME. Hierop staat uw uitbetaalde pensioenuitkering van het kalenderjaar ervoor. Dit overzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Maar kunt u ook gebruiken voor het aanvragen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wordt er loonheffingskorting toegepast op mijn pensioen?

  U moet zelf bij de aanvraag van uw pensioen aan PME doorgeven of wij de loonheffingskorting moeten toepassen. Krijgt u naast het pensioen van PME nog AOW of een ander pensioen of inkomen en heeft u hier vragen over? Een eenvoudige wizard om de toepassing van de loonheffingskorting te bekijken, vindt u op de website van de SVB. Ook op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de loonheffingskorting. Komt u er niet uit? Kijk dan in Mijn PME of mail uw consulent.

   

 •   Wat is een Attestatie de Vita?

  Dit is een ander woord voor een bewijs van in-leven-zijn. Aan alle gepensioneerden die in het buitenland wonen vraagt PME zo’n verklaring. Ieder jaar opnieuw. Het ‘bewijs van in leven zijn’ wordt ingevuld en voorzien van een officiële stempel of verklaring door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Dit kan in het land waar de gepensioneerde woont. Met dit bewijs zorgen wij voor de doorbetaling van het pensioen.

 •   Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaropgave aan?

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wijzigt mijn pensioenuitkering als mijn partner overlijdt?

  Nee, uw pensioenuitkering wijzigt niet. Het deel van uw partner wordt niet bij uw uitkering opgeteld. U heeft op het moment dat u met pensioen ging voor invulling van uw pensioen gekozen. Het later overlijden van uw partner heeft hier geen invloed op. U blijft evenveel ontvangen als voorheen. Als u zelf overlijdt, dan verandert er wel iets voor uw partner.

  Voor wijzigingen in de AOW-uitkering als gevolg van overlijden kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 •   Wanneer krijg ik een schoolverklaring?

  Het wezenpensioen eindigt wanneer u 18 jaar wordt. Als u studeert, dan kunt u het wezenpensioen blijven ontvangen tot uw 27e. Hiervoor vragen wij u jaarlijks een schoolverklaring in te vullen en op te sturen. Dit bericht ontvangt u automatisch van ons.

 •   Waarom moet ik zelf een bijdrage aan de Zorgverzekering betalen?

  Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw)  in werking getreden. Deze wet is onderdeel van ons zorgstelsel.  In de Zvw staat dat een zorgverzekering verplicht is  voor iedereen die in Nederland woont én een inkomen heeft. Voor deze verplichte zorgverzekering  betaalt u een eigen bijdrage.

 •   Kan ik de betaalde pensioenpremie van mijn vrijwillige voortzetting of Anw-hiaatpensioen aftrekken van de belasting?

  Normaal gesproken wordt de premie voor uw pensioenopbouw of Anw-hiaatpensioen door uw werkgever ingehouden op uw brutosalaris.

  Is dit niet het geval en betaalt u de premie zelf rechtstreeks aan PME? Dan kunt u in de volgende situatie de premie aftrekken van uw inkomstenbelasting:

  • U bent met pensioen en bent via vrijwillige voortzetting verzekerd voor Anw-hiaatpensioen. Dit is mogelijk, omdat uw partner jonger is dan de AOW-leeftijd.

  Op uw jaarlijkse belastingaangifte verwerkt u dit als volgt: 

  1. Vul in box 1 bij ‘Werk en Woning’ onder ‘loon’ per werkgever uw inkomsten in. 
  2. Vul onder ‘loon’ ook de pensioenpremie in die u betaald heeft in het jaar waarover u aangifte doet. Zet een minteken voor de pensioenpremie. Zo wordt het negatief loon.
  3. Omdat u de pensioenpremie opgeeft als loon, moet u ook een werkgever invullen. Hierbij vult u ‘Pensioenfonds van de Metalektro’ in.


  Zo kunt u de betaalde pensioenpremie aftrekken van de inkomstenbelasting. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

 

Reparatie AOW-gat

 •   Wat houdt de PME reparatie AOW-gat in?

  PME biedt u de mogelijkheid een deel van uw levenslange ouderdomspensioen naar voren te halen. Met dit naar voren gehaalde pensioen kan het AOW-gat (deels) worden gerepareerd. Dit noemen we de AOW-reparatie van PME. Dit kan voor u een oplossing zijn.

  Let op: als u hiervoor kiest, heeft dit gevolgen voor uw levenslange PME-ouderdomspensioen. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt dan lager.

  Uw consulent kan de gevolgen voor uw nettopensioensituatie berekenen. Neem hiervoor contact op met een pensioenconsulent in uw regio.

  > Lees meer over reparatie van uw AOW-gat van PME

 •   Wie kan er gebruik maken van de reparatie van het AOW-gat bij PME?

  Alleen mensen die op of na 1 januari 2013 maar vóór 1 januari 2015 met TOP of pensioen zijn gegaan en nog geen 65 jaar zijn, kunnen het pensioen naar voren halen om het AOW-gat te repareren.

  Voor mensen die al met pensioen zijn gegaan voor 1 januari 2013 geldt een overheidsmaatregel. Zie voor de overbruggingsuitkering van de overheid de website van de SVB.

 •   Hoe vraag ik de reparatie van mijn AOW-gat bij PME aan?

  U kunt het aanvraagformulier voor reparatie AOW-gat  downloaden en meesturen met uw pensioenaanvraagformulier.

  Let op: het aanvraagformulier moet voor de eerste van de maand waarin de reparatie van uw AOW-gat in moet gaan bij ons binnen zijn!

 •   Wat kunt u doen om de periode tot uw AOW ingaat te overbruggen?
  1. Heeft u nog andere financiële bronnen om het AOW-gat op te vangen? Denk aan spaargeld of kijk op mijnpensioenoverzicht.nl of u straks nog andere pensioenuitkeringen ontvangt.
  2. U kunt langer doorwerken om het AOW-gat op te vangen.
  3. U kunt bijvoorbeeld ook denken aan gedeeltelijk pensioneren.
  4. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen anders in te delen. PME biedt een mogelijkheid een deel van het levenslange ouderdomspensioen naar voren te halen. Met dit naar voren gehaalde pensioen kan het AOW-gat (deels) worden gerepareerd. Dit kan voor u een oplossing zijn, maar als u hiervoor kiest heeft dit gevolgen voor uw levenslange ouderdomspensioen. Neem hiervoor contact op met een pensioenconsulent in uw regio. Uw consulent kan u meer vertellen over uw mogelijkheden en de gevolgen voor uw nettopensioen berekenen.

  Meer over de reparatie van het AOW-gat van PME

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

 •   Waarom krijg ik een UPO?

  Zolang u pensioen opbouwt bij PME, ontvangt u ieder jaar een UPO om alle informatie over uw pensioensituatie overzichtelijk bij elkaar te hebben. Als u geen pensioen meer opbouwt bij PME, dan ontvangt u één keer per vijf jaar een UPO. 

 •   Wanneer ontvang ik mijn UPO 2017?

  Als u pensioen heeft opgebouwd bij PME in 2016, ontvangt u in april 2017 uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bent u uit dienst gegaan in 2016? Ook dan ontvangt u dit jaar een UPO 2017. Daarna ontvangt u iedere vijf jaar een UPO. U ontvangt bericht wanneer uw UPO voor u klaar staat in Mijn PME. Heeft u de voorkeur aangegeven om uw UPO in de brievenbus te ontvangen, dan ontvangt u deze per post.

 •   Wat doe ik met een UPO?

  Het overzicht geeft aan hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u kunt verwachten bij pensionering als u tot aan pensionering bij uw werkgever blijft werken. Ook ziet u hoeveel pensioen u ontvangt bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarnaast geeft het overzicht inzicht in hoeveel pensioen uw eventuele partner en kinderen uitgekeerd krijgen als u overlijdt.

  Lees het UPO goed door. Kijk eerst uw persoonlijke gegevens na. Kloppen deze niet? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

 •   Waarom ziet mijn UPO er dit jaar anders uit?

  Pensioenfondsen hebben met elkaar afgesproken om pensioengegevens op dezelfde manier te laten zien, zodat u verschillende pensioenoverzichten gemakkelijk kunt vergelijken. De Pensioenfederatie heeft één format voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gemaakt. Alle pensioenfondsen gebruiken vanaf dit jaar dit format. In het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2016. En krijgt u een indicatie van het pensioen dat u ontvangt als u pensioen blijft opbouwen tot uw pensioenleeftijd. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

 •   Wat houdt factor A in?

  Factor A is het bedrag, wat aangeeft hoeveel pensioen u in een kalenderjaar hebt opgebouwd. De A staat voor (pensioen)Aangroei. Het bedrag van factor A is belangrijk als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en u wilt bijsparen voor extra pensioen. Of als u al extra bijspaart (met bijvoorbeeld een lijfrentepolis) en uw belastingaangifte gaat invullen. Met de factor A kunt u nagaan of alle fiscale ruimte is benut.

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017 vindt u de factor A over 2016. Deze gegevens heeft u nodig als u aangifte doet over het jaar 2017. Deze aangifte doet u in 2018. Voor de aangifte 2016 heeft u de factor A over 2015 nodig. Deze factor staat op het UPO 2016.

  Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op www.belastingdienst.nl.

 •   Hoe is mijn factor A over 2016 vastgesteld?

  De factor A in het overzicht geeft de pensioenopbouw weer over het jaar 2016. PME past een correctiefactor toe op uw factor A, omdat PME uw pensioen uitkeert vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. De correctiefactor voor 2016 is 1,875/1,739. Deze is toegepast op uw factor A op uw UPO 2017. U vindt uw factor A over 2016 op pagina 4 van het UPO.

  Stel: Uw factor A over 2016 is € 200. De correctiefactor is 1,875/1,739. Uw factor A na correctie is € 215.

 •   Heeft u lijfrente of banksparen?

  Het UPO 2017 heeft u niet nodig voor de belastingaangifte over 2016. Daarvoor gebruikt u nog de informatie op het UPO 2016. Hiervoor heeft u de factor A nodig.

 •   Waarom ontvang ik mijn UPO digitaal?

  Steeds meer zaken regelt u tegenwoordig online. PME gaat mee met de digitale ontwikkeling en gaat post vanaf nu zoveel mogelijk digitaal aan u sturen in plaats van per brief. Dit doen wij via Mijn PME. We starten met het online klaar zetten van het Uniform Pensioenoverzicht. 

 •   Kan ik mijn UPO ook per post krijgen?

  Dat kan, dit geeft u aan door uw voorkeuren via Mijn PME te wijzigen. U kunt ook een e-mail sturen waarin u aangeeft dat u post in de brievenbus wilt ontvangen. U krijgt dan uw volgende UPO per post.

 •   Waarom heb ik geen UPO ontvangen?

  Het UPO is klaargezet in Mijn PME, hiervan heeft u een notificatie per mail ontvangen. Een aantal van u heeft het UPO in de brievenbus ontvangen. Heeft u geen notificatie per mail of UPO per post ontvangen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

 •   Wat kan ik doen als er volgens mij een onjuist bedrag op mijn UPO staat?

  Klopt volgens u bijvoorbeeld de hoogte van uw salaris of deeltijdpercentage niet? Neem dan contact op met uw werkgever. Uw werkgever kan dan de wijziging van het salaris of uw deeltijdpercentage aan ons doorgeven. Heeft u andere vragen over de hoogte van uw opgebouwd of te bereiken pensioen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

 •   Op mijn UPO staat dat mijn pensioengrondslag € 0 is. Hoe kan dat?

  De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Over de franchise wordt geen pensioen opgebouwd omdat u later AOW krijgt. Als uw salaris lager is dan die franchise, is de pensioengrondslag € 0. Dat betekent dat u geen ouderdomspensioen opbouwt. U betaalt hiervoor ook geen premie.

 •   De som van mijn pensioengevend salaris -/- franchise = pensioengrondslag klopt niet, hoe komt dat?

  Waarschijnlijk heeft u een variabel salaris. Over het variabele salaris bouwt u dan geen pensioen op. Het pensioengevend salaris dat op het UPO staat is een optelsom van het ‘reguliere salaris’ en het variabele salaris. De juiste rekensom om de pensioengrondslag voor de pensioenopbouw te berekenen is ’reguliere bruto jaarsalaris’ – franchise.

  De som klopt ook niet als u een salaris heeft boven de salarisgrens van € 72.222 en uw werkgever heeft geen aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ afgesloten. De juiste rekensom om de pensioengrondslag voor de pensioenopbouw te berekenen is ‘salarisgrens (€ 72.222) – franchise’.

  Of mogelijk neemt uw werkgever deel aan de aanvullende regeling ‘Aanvullend tijdelijk partner- en wezenpensioen’. Deze regeling zorgt ervoor dat uw partner en kinderen na uw overlijden een extra maandelijkse uitkering ontvangen over het variabele salaris. Uw werkgever geeft om die reden de hoogte van het variabele salaris aan PME door.

 •   Hoe lang wordt het ouderdomspensioen uitgekeerd?

  Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd zolang u leeft, behalve als uw opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens ligt. Het pensioen wordt dan afgekocht. U krijgt dan het opgebouwde pensioen in één keer uitbetaald. Na deze eenmalige uitkering heeft u geen recht meer op PME-pensioen. De afkoopgrens voor 2017 is € 467,89 bruto per jaar.

 •   Ik ben werkloos. Hoeveel pensioen krijg ik later?

  In het overzicht is het te bereiken pensioen berekend alsof u tot de pensioenrekenleeftijd (67 jaar) blijft deelnemen aan de PME-pensioenregeling. Als u werkloos bent, kunt u maximaal drie jaar blijven deelnemen aan de pensioenregeling van PME zolang u een WW-uitkering heeft. U kunt uw pensioen bij PME blijven opbouwen door vrijwillige voortzetting. Als de WW-uitkering stopt of u zit binnen drie jaar vóór uw pensioendatum, kan het zijn dat u minder pensioen opbouwt dan op het overzicht staat. Dit is ook het geval als de vrijwillige voortzetting van uw pensioenopbouw stopt voordat u de pensioenleeftijd hebt bereikt. Houd hierbij rekening dat de vrijwillige voortzetting binnen één jaar na uitdiensttreding moet worden aangevraagd.

 •   Is het ouderdomspensioen, waarop mijn ex-partner recht heeft, al van mijn ouderdomspensioen afgetrokken?

  Uw ouderdomspensioen, zoals dat vermeld staat op het UPO, is exclusief het pensioen waarop uw ex-partner recht heeft als u met pensioen gaat. Dit geldt alleen als u van PME een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de verdeling van uw pensioen. Bij de beëindiging van een samenlevingsovereenkomst wordt het ouderdomspensioen niet verdeeld.

  Bent u gescheiden en heeft u het ouderdomspensioen nog niet verdeeld, lees dan hier verder voor meer informatie.

 •   Mijn opgebouwde ouderdomspensioen is bijna gehalveerd ten opzichte van het UPO 2016, hoe kan dat?

  Waarschijnlijk bent u gescheiden en heeft u uw ouderdomspensioen verdeeld tussen u en uw ex-partner. Op het UPO 2016, dat u vorig jaar heeft ontvangen, is uw opgebouwde ouderdomspensioen inclusief het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft, vermeld. Uw ouderdomspensioen op het UPO 2017 is exclusief het ouderdomspensioen waarop uw ex-partner recht heeft. Het kan ook zijn dat u uw ouderdomspensioen in 2016 heeft verdeeld, waardoor u dit jaar op uw UPO uw ouderdomspensioen ziet na de verdeling.

 •   Is op mijn UPO al rekening gehouden met het bijzonder partnerpensioen waar mijn ex-partner recht op heeft?

  Zijn u en uw partner in 2016 of eerder uit elkaar gegaan en is dit bij ons bekend? Dan is er in het UPO rekening gehouden met het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Uw opgebouwde partnerpensioen, zoals vermeld op het UPO, is dan exclusief het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. U herkent dit aan deze tekst in de toelichting op het UPO: “U bent gescheiden. Uw ex-partner heeft recht op (een deel van) uw partnerpensioen. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. In dit overzicht vindt u het resterende partnerpensioen voor uw eventuele huidige partner.”

 •   Hoe geef ik door dat mijn partner en ik uit elkaar zijn?

  Als u getrouwd of geregistreerd partner was, ontvangen wij dit automatisch van de gemeente.
  Woont u in het buitenland? Of woonde u samen en heeft u een samenlevingsovereenkomst of –verklaring afgesloten bij de notaris? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. Stuur ons een mail of brief waarin staat dat de samenleving met uw partner, huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd en per wanneer.

  Als er voor u (nog) geen scheiding is verwerkt en u heeft geen bericht gekregen over bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, dan vindt u op het UPO de volgende tekst: “Er is in dit overzicht geen rekening gehouden met de gevolgen van echtscheiding voor het partnerpensioen voor uw huidige partner. Bij scheiding is het mogelijk dat een deel van uw partnerpensioen naar uw ex-partner gaat.”

 •   Ik heb gebruik gemaakt van conversie bij scheiding. Is dit verwerkt op het UPO?

  Als de conversie is verwerkt in 2016 of eerder, dan is hier op het UPO rekening mee gehouden. Het pensioen is met het overeengekomen bedrag voor uw ex-partner verlaagd.

 •   Wat is het verschil tussen mijn AOW-datum en AOW-leeftijd?

  Als u eerder dan 67 jaar een AOW-uitkering ontvangt van de overheid, dan gaan wij uit van uw
  AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is uw leeftijd waarop u een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. U kunt ervoor kiezen om in de maand waarin u uw AOW-leeftijd bereikt met pensioen te gaan. U ontvangt dan vanaf de eerste dag van deze maand uw opgebouwde pensioen bij PME. Dat noemen wij uw AOW-datum.

  Stel: U bent geboren op 9 september 1953. Uw AOW-leeftijd is dan 66 jaar en 8 maanden. De AOW-datum bij PME is 1 mei 2020. Uw AOW gaat in op 9 mei 2020. Kijk voor meer informatie over de AOW-leeftijd op www.svb.nl.

   

 •   Waar kan ik het partnerpensioen op risicobasis terugvinden op het UPO?

  Op pagina 2 van het UPO vindt u het partnerpensioen. Vanaf 1 januari 2015 is er een wijziging geweest in de opbouw van het partnerpensioen. Vanaf deze datum bestaat uw partnerpensioen uit twee delen. Een deel dat u opbouwt. Dit is 50% van uw ouderdomspensioen. En een deel op risicobasis. Dit is 20% van uw ouderdomspensioen. Uw partner heeft alleen recht op het risicopensioen wanneer u overlijdt tijdens uw huidige dienstverband, vóór uw pensioeningangsdatum. Het risicopartnerpensioen ziet u niet apart terug op uw UPO. Dit is opgenomen in het partnerpensioen op het UPO bij uw overlijden vóór uw pensioeningangsdatum. 

 •   Waar kan ik het wezenpensioen terugvinden op het UPO?

  Dit staat vermeld op pagina 2 van het UPO. Er is alleen rekening gehouden met de pensioenopbouw in de pensioenregeling van PME. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen. Als u gescheiden bent en uw ex-partner recht heeft op (een deel van) het ouderdomspensioen, dan hebben uw kinderen recht op 14% van het totale, oorspronkelijke ouderdomspensioen. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar of tot 27 jaar wanneer zij nog studeren.

 •   Wanneer wordt mijn Voorwaardelijk extra pensioen (VEP) onvoorwaardelijk?

  PME bekijkt ieder jaar of de financiële positie goed genoeg is om aan deelnemers van een bepaald geboortejaar VEP toe te kennen. Het bestuur van PME heeft besloten VEP (overgangsregeling VPL PME) per 31 december 2016 in te kopen voor werknemers geboren in 1956.

  Bij de inkoop is rekening gehouden met de jaarlijks vastgestelde correctiefactor voor de gestegen levensverwachting. De correctiefactor voor deelnemers geboren in 1950 tot en met 1956 is vastgesteld op 85%. Het extra opgebouwd pensioen bedraagt voor deze deelnemers 85% van het oorspronkelijke VEP. In 2017 wordt de correctiefactor bepaald voor de inkoop van VEP van deelnemers geboren in 1957.

 •   Waarom staan er geen netto bedragen op mijn UPO?

  Het UPO is een voor alle pensioenuitvoerders gelijk overzicht. Dit overzicht vermeldt alleen bruto bedragen. 

 •   Hoe kan ik meer inzicht krijgen in mijn pensioen bij PME?

  In Mijn PME ziet u online uw persoonlijke gegevens en uw pensioenopbouw bij PME. U heeft in Mijn PME ook de mogelijkheid om uw pensioen naar eigen wens in te delen. U vindt Mijn PME op www.metalektropensioen.nl/mijnpme. Inloggen doet u via uw DigiD. Wanneer u vragen heeft over uw pensioensituatie, neem dan contact op met onze Servicedesk of de pensioenconsulent bij u in de regio.

 •   Hoe ziet een UPO eruit?

  Bekijk een voorbeeld in het Nederlands en in het Engels.

 •   Ik heb een partner, maar die staat niet op mijn UPO. Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

  Een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap binnen Nederland wordt automatisch aan ons doorgegeven via de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u in het buitenland bent getrouwd of wanneer u een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten, dan krijgen wij hierover geen automatisch bericht. U kunt uw partner bij ons registreren door ons een door de notaris gewaarmerkte kopie van uw trouwakte of een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of –verklaring te sturen. Dit kunt u per post sturen of het ingescande document per mail sturen.

 •   Ik heb geen partner. Waarom staat er dan toch een partnerpensioen op mijn UPO?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij PME, bouwt ook partnerpensioen op. Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het opgebouwde partnerpensioen in te wisselen voor extra ouderdomspensioen. Lees hier meer over inwisselen. Er staat ook een wezenpensioen op uw UPO vermeld, ongeacht of u wel of geen kinderen heeft. Dit wezenpensioen kunt u niet inwisselen.

   

 •   Er zit een verschil tussen de UPO’s die ik ontvangen heb. Hoe kan dat?

  Het UPO is een momentopname. Wij gaan uit van de gegevens die op 31 december 2016 bij ons bekend zijn. Enkele redenen voor het afwijken van de bedragen ten opzichte van eerdere UPO’s zijn: salariswijzigingen, wijziging van het aantal uren dat u werkt, verdeling van uw pensioen bij echtscheiding en wijzigingen in onze pensioenregeling.

  Wij bekijken graag voor u wat de oorzaak is. Neem dan contact op met onze Servicedesk. U kunt ook contact opnemen met uw pensioenconsulent.

 •   Er zit een verschil tussen de bedragen op mijn UPO en de bedragen op het mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe kan dat?

  Het UPO toont uw pensioen per 31 december 2016. Wijzigingen na 31 december 2016 zijn hierin niet meegenomen. Mijnpensioenoverzicht.nl toont uw pensioen per de datum dat u inlogt. Deze gegevens zijn recenter dan de gegevens op uw UPO. Hierdoor kunnen de bedragen van elkaar afwijken. 

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ex-werknemers

 •   Bij welke werkgever heb ik dit pensioen opgebouwd?

  Staat de naam van uw werkgever niet op uw overzicht? Dan bent u waarschijnlijk al vóór 1970 deelnemer geweest bij ons fonds. De naam van uw werkgever is dan niet bekend in onze administratie.

 •   De ingangsdatum van mijn pensioenopbouw staat op 31-12-2005 en is niet juist

  Als u al vóór 1970 deelnemer bij ons pensioenfonds was, is de juiste ingangsdatum van uw pensioenopbouw niet bekend. De datum op uw pensioenoverzicht is dan ook niet uw echte ingangsdatum.

 •   Waarom krijg ik een UPO?

  U heeft pensioen opgebouwd bij PME. U ontvangt van PME elke vijf jaar een UPO. Het overzicht dat u nu heeft gekregen, laat uw pensioensituatie zien op 1 januari 2015. 

 •   Waarom heb ik geen UPO gekregen?

  Het kan zijn dat u van een pensioenfonds of verzekeraar komt waarvan de gegevens nog niet volledig in onze administratie zijn verwerkt. In dat geval doen wij ons best om het UPO zo snel mogelijk te versturen.

  Het kan ook zijn dat uw adres bij ons niet bekend is. In dat geval is het voor ons niet mogelijk om een UPO te versturen. Check in Mijn PME uw adresgegevens. Of neem contact op met onze Servicedesk om te controleren of uw adres bekend is bij PME. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. U kunt ook een mail sturen naar servicedesk@metalektropensioen.nl.

 •   Wat moet/kan ik met een UPO doen?

  U ziet op het overzicht uw verwachte pensioen bij pensionering. Daarnaast geeft het overzicht aan hoeveel uw partner en kinderen aan pensioen ontvangen als u overlijdt.

  Lees het UPO goed door.

  • Kijk eerst uw persoonlijke gegevens na. Kloppen deze? Zo niet, neem dan contact op met onze Servicedesk. 
  • Kijk wat uw opgebouwde pensioen is. Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd bij PME.
 •   Wat kan ik doen als er volgens mij een onjuist bedrag op mijn UPO staat?

  Heeft u vragen over de hoogte van uw opgebouwde pensioen, neem dan contact op met onze Servicedesk.

 •   Hoe is de verhoging van mijn ouderdomspensioen van 65 naar 67 jaar berekend?

  Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van PME gewijzigd. De pensioenrekenleeftijd is gewijzigd van 65 naar 67 jaar. U ziet daarom op uw UPO twee standen van uw pensioen. U ziet de stand van uw pensioen vanaf 65 jaar en de stand vanaf 67 jaar. De factor die is gebruikt om uw pensioen om te rekenen is 1,1354.

 •   Ik had alleen tijdelijk ouderdomspensioen van 62 tot 65 jaar. Hoe is dit pensioen omgerekend naar 67 jaar?

  Per 1 januari 2015 is ook het tijdelijke ouderdomspensioen omgezet naar levenslang pensioen vanaf 67 jaar. U ziet daarom op uw UPO de stand van uw tijdelijke ouderdomspensioen en van uw levenslange pensioen. De factor die is gebruikt om uw pensioen om te rekenen is 0,2619.

 •   Hoe lang wordt het ouderdomspensioen uitgekeerd?

  U ontvangt uw ouderdomspensioen iedere maand zo lang u leeft. Tenzij uw opgebouwde pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens van € 467,89 bruto per jaar (2017). U heeft dan de keuze om uw pensioen in één keer uit te laten betalen. Dit noemen wij afkoop van een klein pensioen.
  Wilt u uw pensioen afkopen? Ga voor meer informatie naar www.metalektropensioen/kleinpensioen.

 •   Waarom is mijn partnerpensioen niet verhoogd zoals het ouderdomspensioen?

  Uw ouderdomspensioen had tot 1 januari 2015 als ingangsdatum 65 jaar. Vanaf 1 januari 2015 is dit gewijzigd naar 67 jaar. Omdat uw ouderdomspensioen later ingaat, is uw pensioen omgerekend met de factor 1,1354. U ontvangt dus een hoger ouderdomspensioen. Uw partnerpensioen heeft geen vaste ingangsdatum en blijft daarom gelijk.

 •   Is het pensioen waarop mijn ex-partner recht heeft al van het opgebouwde ouderdomspensioen afgetrokken?

  Als u gescheiden bent of u heeft uw geregistreerde partnerschap beëindigd, heeft u mogelijk met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Als u de gewenste verdeling aan ons heeft doorgegeven en wij hebben deze aan u bevestigd, dan vindt u op het UPO het ouderdomspensioen dat na verdeling voor u overblijft. Bij de beëindiging van een samenlevingsovereenkomst wordt het ouderdomspensioen niet verdeeld.

 •   Is op mijn UPO al rekening gehouden met het bijzonder partnerpensioen voor mijn ex-partner?

  Ja, alleen als de beëindiging van uw samenleving, huwelijk of partnerregistratie bij PME is verwerkt. In dat geval heeft u al apart hierover een schriftelijke bevestiging van PME gekregen. Uw opgebouwde partnerpensioen op uw UPO is dan zonder het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. U herkent dit aan deze tekst in de toelichting op het UPO: “U bent gescheiden. Uw ex-partner heeft recht op (een deel van) uw partnerpensioen. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen. In dit overzicht vindt u het resterende partnerpensioen voor uw eventuele huidige partner.”

  Als er voor u (nog) geen scheiding is verwerkt en u heeft dus geen bericht ontvangen over bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, dan vindt u op het UPO de volgende tekst: “Er is in dit overzicht geen rekening gehouden met de gevolgen van echtscheiding voor het partnerpensioen voor uw huidige partner. Bij scheiding is het mogelijk dat een deel van uw partnerpensioen naar uw ex-partner gaat.”

 •   Ik heb gebruik gemaakt van conversie bij scheiding. Is dit verwerkt op het UPO?

  Op het UPO is rekening gehouden met conversie. De aanspraken zijn met het overeengekomen bedrag voor uw ex-partner verlaagd.

 •   Waarom staan er geen netto bedragen op mijn UPO?

  Het UPO is een voor alle pensioenuitvoerders gelijk overzicht. Dit overzicht vermeldt alleen bruto bedragen. 

 •   Hoe kan ik zelf een bruto-netto berekening maken van mijn pensioen?

  Kijk in Mijn PME via www.metalektropensioen.nl/mijnpme of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een netto-indicatie van uw pensioen. U kunt ook contact opnemen met onze Servicedesk op 088 – 007 98 00, of de pensioenconsulent bij u in de regio.

 •   Kan ik mijn UPO ook digitaal krijgen?

  Wij bieden uw UPO online aan in Mijn PME. Deze digitale versie kunt u uiteraard downloaden en indien u dat wenst opslaan in uw eigen administratie.
  U kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website staat een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen van verschillende pensioenfondsen of –verzekeraars en de AOW die u van de overheid krijgt. 

 •   Waarom is de einddatum van mijn pensioenopbouw niet juist?

  In enkele gevallen kan uw werkgever worden vrijgesteld van deelname aan PME. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw werkgever een gelijkwaardige pensioenregeling voor u heeft geregeld. U bouwt dan geen pensioen op bij PME, maar uw dienstverband staat wel geregistreerd bij ons. Op het UPO ziet u uw pensioen, dat u heeft opgebouwd in de periode voor uw vrijgestelde deelname bij PME.

 •   Ik bouw al heel lang pensioen op. Waarom is het bedrag zo laag?

  Dit UPO laat alleen het pensioen zien dat u in het verleden bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd. Heeft u maar kort gewerkt in de Metalektro, dan is uw pensioen ook niet zo hoog. Mogelijk heeft u ergens anders ook pensioen opgebouwd. Zo staat het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) niet op het UPO. Verder is de hoogte van het pensioen gebaseerd op onder andere het salaris dat u toen kreeg, het aantal uren dat u werkte en de periode dat u gewerkt heeft. Kijk voor een volledig beeld van uw opgebouwde pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 •   Mijn opgebouwde pensioen is erg laag, kan ik mijn pensioen in één keer laten uitbetalen?

  Als uw opgebouwde pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens van € 467,89 bruto per jaar (2017), dan mag uw pensioen in een aantal specifieke gevallen in één keer worden uitbetaald. Wij noemen dit afkoop van een klein pensioen. Na deze eenmalige uitkering heeft u geen recht meer op pensioen van PME. Wilt u uw pensioen afkopen? Ga voor meer informatie naar www.metalektropensioen.nl/kleinpensioen.

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden

 •   Wanneer krijg ik mijn jaarlijkse pensioenoverzicht?

  Ontvangt u pensioen van PME? Dan krijgt u ieder jaar in januari een pensioenoverzicht. Het overzicht geeft u inzicht in de verandering van uw bruto- én nettopensioenuitkering per 1 januari van dat jaar. Het bevat ook een opgave van het partnerpensioen en wezenpensioen.

 •   Waarom ziet mijn overzicht er dit jaar anders uit?

  Pensioenfondsen hebben met elkaar afgesproken om pensioengegevens op dezelfde manier te laten zien, zodat u verschillende pensioenoverzichten gemakkelijk kunt vergelijken. De Pensioenfederatie heeft één format voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gemaakt. Alle pensioenfondsen gebruiken vanaf dit jaar dit format. In het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2016. En krijgt u een indicatie van het pensioen dat u ontvangt als u pensioen blijft opbouwen tot uw pensioenleeftijd. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

 •   Ik heb een UPO ontvangen, maar nog geen jaaropgave. Wanneer krijg ik een jaaropgave?

  U ontvangt uw jaaropgave uiterlijk in de eerste week van februari. Een digitale versie van uw jaaropgave vindt u in Mijn PME.

 •   Mijn partner staat niet op het UPO, wat moet ik doen?

  Een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap binnen Nederland wordt automatisch aan ons doorgegeven via de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u in het buitenland bent getrouwd of wanneer u een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten, dan krijgen wij hierover geen automatisch bericht. U kunt uw partner bij ons registreren door ons een door de notaris gewaarmerkte kopie van uw trouwakte of een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring te sturen.

 •   Hoe ziet een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden er uit?

  Klikt u hier voor een voorbeeld van het UPO pensioengerechtigden.

 •   Ik heb geen UPO ontvangen. Kunt u mij een kopie sturen?

  U vindt een digitale versie van uw UPO in Mijn PME. Wilt u een papieren versie of heeft u geen toegang tot Mijn PME? Stuur ons via het contactformulier een e-mail.

 •   Tot wanneer ontvang ik een WIA-excedentpensioen?

  De AOW-datum gaat sinds 2014 in stappen omhoog. Deze wijziging heeft invloed op de uiterlijke datum waarop u het WIA-excedentpensioen bij PME voor het laatst ontvangt. In het Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden houden we hier rekening mee. Wanneer het WIA-excedentpensioen is ingegaan vóór 1 januari 2014, dan stopt uw uitkering in de maand voordat u 65 jaar wordt. Wanneer het WIA-excedentpensioen op of na 1 januari 2014 is ingegaan, dan stopt uw uitkering in de maand voordat u uw AOW-datum bereikt. Deze einddatum geldt alleen als u aan de overige voorwaarden voor het ontvangen van WIA-excedentpensioen voldoet. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor WIA-excedentpensioen, bekijk deze dan hier.

 

Verlof

 

Wat te doen bij overlijden?

 •   Mijn partner is overleden, wat moet ik doen?

  Het overlijden van een dierbaar persoon is een ingrijpende gebeurtenis. Wij wensen u in een dergelijke situatie veel sterkte toe. Het overlijden kan ook gevolgen hebben voor het pensioen. Als uw overleden partner een pensioen ontving van PME, heeft u mogelijk recht op een partnerpensioen . Het overlijden krijgen wij door van de gemeente en als er recht is op een partnerpensioen, krijgt u binnen enkele weken schriftelijk bericht. Het ouderdomspensioen van uw overleden partner wordt beëindigd. Binnen drie maanden sturen wij een laatste jaaropgave. Als nabestaande kunt u ons een correspondentieadres opgeven. U kunt ons uiteraard altijd bellen zodat wij de situatie met u kunnen doornemen.

  Lees meer in onze factsheet ‘Uw partner is overleden’.

 

Wia-excedentpensioen

 

Wijzigingen

 •   Hoe meld ik een overlijden?

  Als een deelnemer overlijdt, krijgt PME dat automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Een overlijden hoeft dus niet door nabestaanden gemeld te worden aan PME.

  Was er sprake van een huwelijk of een partnerregistratie? Dan krijgen wij ook de gegevens van de nabestaanden door. PME neemt zelf contact op met de nabestaanden om het pensioen voor hen te regelen. 

 •   Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Gaat u verhuizen binnen Nederland? Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan de gemeente, wordt uw adreswijziging automatisch verwerkt. PME is namelijk aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft PME dus niets door te geven. Gaat u verhuizen in of naar het buitenland? Dan moet u uw adreswijziging altijd schriftelijk doorgeven aan PME. Of stuur een e-mail via ons contactformulier

 •   Kan ik post toch in mijn brievenbus ontvangen?

  Ja, dat kan. Wijzig de voorkeur waarop u post van ons ontvangt via Mijn PME.

  Inloggen mijn PME

  Of stuur een e-mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl. Vermeld in de e-mail dat u uw post per brief wilt ontvangen, uw naam, adres en persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven onder ‘Ons kenmerk’.

 •   Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Zelf uw partner aanmelden is dus voor huwelijken en partnerregistraties niet nodig. Woont u echter samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. 

  Woont u niet in Nederland, dan is het nodig dat u zelf alle wijzigingen in uw burgerlijke staat doorgeeft aan PME. 

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan dus geen partnergegevens aan ons door te geven.

  Hier vindt u onze contactgegevens.

 •   Wanneer ontvangt mijn partner partnerpensioen?

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt.

  Bent u getrouwd of woonde u samen vóór u met pensioen ging? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen bij uw overlijden. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden via de Basisregistratie Personen (BRP) doorgegeven. Zelf uw partner aanmelden is dus niet nodig. Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Krijgt PME automatisch bericht bij samenwonen?

  Nee, als u samenwoont en een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten bij de notaris, moet u dit zelf doorgeven. Stuur ons een kopie van de samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Hoe meld ik mijn partner af bij de beëindiging van een relatie wanneer deze is vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst of -verklaring?

  Stuurt u ons een brief waarin staat dat de samenleving met uw partner is beëindigd. Geef in deze brief ook aan per wanneer de samenleving is beëindigd. U heeft deze brief ook aangetekend naar uw ex-partner gestuurd. Wij ontvangen ook graag een kopie van deze brief. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Bent u onlangs gaan samenwonen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris?

  Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht *
      
Bouwt u pensioen op of ontvangt u een pensioen van ons? *
      
  
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.