Gepensioneerd - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro
Gepensioneerd

Ik ontvang een uitkering (pensioen)

U krijgt elke maand pensioen van PME. Dat kan ouderdomspensioen of partnerpensioen zijn. In dit onderdeel van de website vindt u informatie over uw pensioen. PME heeft de belangrijkste zaken hieronder voor u op een rijtje gezet.

Mist u een onderwerp? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ik wil meer informatie over:


 

Wijzigingen

 •   Hoe geef ik een nieuw rekeningnummer door?

  Wij hebben verschillende documenten nodig voor de wijziging van uw rekeningnummer. Stuur ons de volgende gegevens:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier 'Wijzigingen doorgeven’.
  • Een kopie van  uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U mag uw BSN - indien vermeld - en uw foto onleesbaar maken.
  • Is het rekeningnummer van een buitenlandse bank?

  Stuur ook een kopie van de bankpas of een laatste (elektronisch) bankafschrift van uw nieuwe rekeningnummer. Hierop moeten uw IBAN, BIC én de naam van de rekeninghouder staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  • Wilt u uw pensioen laten overmaken op rekening van een andere persoon of instantie?

  Laat de andere persoon of instantie het formulier ook ondertekenen. Stuur ook een kopie mee van een laatste (elektronisch) bankafschrift van de persoon of instantie die u gemachtigd heeft. Het rekeningnummer én de naam van de gemachtigde rekeninghouder moeten hier duidelijk op staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  Zonder deze gegevens maken wij uw pensioen niet over op een ander rekeningnummer. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie(ën) naar ons op of mail het naar servicedesk@metalektropensioen.nl.

 •   Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Gaat u verhuizen binnen Nederland? Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan de gemeente, wordt uw adreswijziging automatisch verwerkt. PME is namelijk aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft PME dus niets door te geven.

  Gaat u verhuizen in of naar het buitenland? Geef uw adreswijziging door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit doet u door een formulier van het RNI-loket in te vullen en te mailen naar nietingezetenendv@rotterdam.nl. Dit formulier vindt u op www.rotterdam.nl/loket/adreswijziging-buitenland-rni. U hoeft dit niet apart door te geven aan PME.

 •   Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Zelf uw partner aanmelden is dus voor huwelijken en partnerregistraties niet nodig. Woont u echter samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. 

  Woont u niet in Nederland, dan is het nodig dat u zelf alle wijzigingen in uw burgerlijke staat doorgeeft aan PME. 

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan dus geen partnergegevens aan ons door te geven.

  Hier vindt u onze contactgegevens.

 •   Wanneer ontvangt mijn partner partnerpensioen?

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt.

  Bent u getrouwd of woonde u samen vóór u met pensioen ging? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen bij uw overlijden. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden via de Basisregistratie Personen (BRP) doorgegeven. Zelf uw partner aanmelden is dus niet nodig. Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Krijgt PME automatisch bericht bij samenwonen?

  Nee, als u samenwoont en een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten bij de notaris, moet u dit zelf doorgeven. Stuur ons een kopie van de samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Bent u onlangs gaan samenwonen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris?

  Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Hoe meld ik een overlijden?

  Als een deelnemer overlijdt, krijgt PME dat automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Een overlijden hoeft dus niet door nabestaanden gemeld te worden aan PME.

  Was er sprake van een huwelijk of een partnerregistratie? Dan krijgen wij ook de gegevens van de nabestaanden door. PME neemt zelf contact op met de nabestaanden om het pensioen voor hen te regelen. 

 •   Kan ik na mijn pensionering weer gaan werken?

  Wilt u na uw pensionering weer gaan werken, bijvoorbeeld bij uw oude werkgever? Dat kan. Als u binnen de Metalektro gaat werken, bouwt u gewoon verder aan uw PME-pensioen, maximaal tot uw AOW-datum. Na uw AOW-datum kunt u ook blijven werken, maar bouwt u geen pensioen meer op. Tot uiterlijk vijf jaar ná uw AOW-datum kunt u uw pensioen laten ingaan. 

 •   Ik wil post in mijn brievenbus ontvangen. Hoe regel ik dat?

  Wijzig de voorkeur waarop u post van ons ontvangt via Mijn PME. Of gebruik ons contactformulier. Vermeld op het formulier dat u uw post per brief wilt ontvangen, uw naam, adres en persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven onder ‘ons kenmerk’. Vanaf het moment dat u de wijziging doorgeeft, ontvangt u uw post in de brievenbus.

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden

 

Mijn pensioenuitkering

 •   Wanneer wordt mijn pensioenuitkering betaald?

  De pensioenuitkering wordt op de volgende dagen overgemaakt:

  woensdag 24 januari 2018
  donderdag 22 februari 2018
  donderdag 22 maart 2018
  dinsdag 24 april 2018
  donderdag 24 mei 2018
  donderdag 21 juni 2018
  dinsdag 24 juli 2018
  donderdag 23 augustus 2018
  maandag 24 september 2018
  woensdag 24 oktober 2018
  donderdag 22 november 2018
  donderdag 20 december 2018

  Houd er rekening mee dat betalingsverkeer tussen banken enige tijd kan duren, waardoor u het later kunt ontvangen op uw rekening.

 •   Krijg ik vakantiegeld?

  U krijgt geen aparte uitkering van uw vakantiegeld. Tijdens het opbouwen van uw pensioen heeft u ook over het vakantiegeld pensioen opgebouwd. Dit is dan ook al onderdeel van uw maandelijkse pensioenuitkering. 

 •   Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  Ontvangt u pensioen van PME? Dan ontvangt u ieder jaar in februari een jaaropgave van PME. Hierop staat uw uitbetaalde pensioenuitkering van het kalenderjaar ervoor. Dit overzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Maar kunt u ook gebruiken voor het aanvragen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wordt er loonheffingskorting toegepast op mijn pensioen?

  U moet zelf bij de aanvraag van uw pensioen aan PME doorgeven of wij de loonheffingskorting moeten toepassen. Krijgt u naast het pensioen van PME nog AOW of een ander pensioen of inkomen en heeft u hier vragen over? Een eenvoudige wizard om de toepassing van de loonheffingskorting te bekijken, vindt u op de website van de SVB. Ook op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de loonheffingskorting. Komt u er niet uit? Kijk dan in Mijn PME of mail uw consulent.

   

 •   Wat is een Attestatie de Vita?

  Dit is een ander woord voor een bewijs van in-leven-zijn. Aan alle gepensioneerden die in het buitenland wonen vraagt PME zo’n verklaring. Ieder jaar opnieuw. Het ‘bewijs van in leven zijn’ wordt ingevuld en voorzien van een officiële stempel of verklaring door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Dit kan in het land waar de gepensioneerde woont. Met dit bewijs zorgen wij voor de doorbetaling van het pensioen.

 •   Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaropgave aan?

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wijzigt mijn pensioenuitkering als mijn partner overlijdt?

  Nee, uw pensioenuitkering wijzigt niet. Het deel van uw partner wordt niet bij uw uitkering opgeteld. U heeft op het moment dat u met pensioen ging voor invulling van uw pensioen gekozen. Het later overlijden van uw partner heeft hier geen invloed op. U blijft evenveel ontvangen als voorheen. Als u zelf overlijdt, dan verandert er wel iets voor uw partner.

  Voor wijzigingen in de AOW-uitkering als gevolg van overlijden kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 •   Wanneer krijg ik een schoolverklaring?

  Het wezenpensioen eindigt wanneer u 18 jaar wordt. Als u studeert, dan kunt u het wezenpensioen blijven ontvangen tot uw 27e. Hiervoor vragen wij u jaarlijks een schoolverklaring in te vullen en op te sturen. Dit bericht ontvangt u automatisch van ons.

 •   Waarom moet ik zelf een bijdrage aan de Zorgverzekering betalen?

  Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden. Deze wet is onderdeel van ons zorgstelsel. In de Zvw staat dat een zorgverzekering verplicht is voor iedereen die in Nederland woont én een inkomen heeft. Voor deze verplichte zorgverzekering betaalt u een eigen bijdrage.

 

Digitale post pensioengerechtigden

 •   Waarom stapt PME over op digitale post?

  Met veel organisaties heeft u tegenwoordig online contact. PME gaat mee in deze ontwikkeling. Wij versturen post zoveel mogelijk digitaal via Mijn PME. Met het Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2018 zetten wij deze lijn door. Overige post ontvangt u nog in de brievenbus.

  Voordelen van digitale post:
  - overzichtelijk bij elkaar;
  - op een veilige plek;
  - altijd bij de hand;
  - kostenbewust.

 •   Kan ik post toch in mijn brievenbus ontvangen?

  Ja, dat kan. Wijzig de voorkeur waarop u post van ons ontvangt via Mijn PME.

  Inloggen mijn PME

  Of stuur een e-mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl. Vermeld in de e-mail dat u uw post per brief wilt ontvangen, uw naam, adres en persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven onder ‘Ons kenmerk’.

 •   Hoe werkt digitale post?

  Uw post wordt voor u klaargezet in Mijn PME. U ontvangt een bericht als u post heeft. Als wij uw e-mailadres hebben, dan ontvangt u een e-mail van ons in plaats van een brief. Geef daarom uw e-mailadres aan ons door via Mijn PME. Daar kunt u ook zelf uw e-mailadres wijzigen.

  Mijn e-mailadres doorgeven

  We bieden het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden ook aan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Overige post ontvangt u nog in de brievenbus.

 •   Hoe log ik in op Mijn PME?

  U logt in op Mijn PME met uw DigiD. U gebruikt uw DigiD ook om toegang te krijgen tot websites van de overheid. Dat is wel zo veilig. Heeft u nog geen DigiD? Deze vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen.

 •   Hoe kom ik aan een DigiD voor Mijn PME?

  Deze vraagt u aan via www.digid.nl/aanvragen. Zolang u uw post niet digitaal kunt ontvangen, ontvangt u uw post in de brievenbus.

 •   Ontvang ik alle post digitaal?

  U ontvangt het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden en jaaropgaven van de afgelopen vijf jaar digitaal. Let op, een jaaropgave is geen wettelijk document, dus we sturen geen notificatie als deze post klaar staat.

 •   Ik heb problemen met het uitprinten van mijn UPO. Hoe los ik dit op?

  Om uw UPO in Mijn PME goed uit te kunnen printen heeft u een PDF-reader nodig. Een veelgebruikte gratis PDF-reader is de Adobe Reader. Heeft u de Adobe reader geïnstalleerd en heeft u problemen met het goed uitprinten van uw UPO? Hier vindt u mogelijke oplossingen.

 •   Ik woon buiten Nederland. Kan ik een DigiD aanvragen en zo ja, hoe?

  Woont u in het buitenland en bezit u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een DigiD aanvragen:

  • Ga naar www.digid.nl en kies voor "Aanvragen".
  • Kies tijdens de aanvraag voor "Ik woon buiten Nederland". 
  • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de datum aanvraag naar één van de DigiD balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen.
  • Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw DigiD activeren via www.digid.nl.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.