Gepensioneerd - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Veelgestelde vragen

 

Digitale post pensioengerechtigden

 

Mijn pensioenuitkering

 •   Hoe geef ik een nieuw rekeningnummer door?

  Wij hebben verschillende documenten nodig voor de wijziging van uw rekeningnummer. Stuur ons de volgende gegevens:

  • Het ingevulde en ondertekende formulier 'Wijzigingen doorgeven’.
  • Een kopie van  uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U mag uw BSN - indien vermeld - en uw foto onleesbaar maken.
  • Is het rekeningnummer van een buitenlandse bank?

  Stuur ook een kopie van de bankpas of een laatste (elektronisch) bankafschrift van uw nieuwe rekeningnummer. Hierop moeten uw IBAN, BIC én de naam van de rekeninghouder staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  • Wilt u uw pensioen laten overmaken op rekening van een andere persoon of instantie?

  Laat de andere persoon of instantie het formulier ook ondertekenen. Stuur ook een kopie mee van een laatste (elektronisch) bankafschrift van de persoon of instantie die u gemachtigd heeft. Het rekeningnummer én de naam van de gemachtigde rekeninghouder moeten hier duidelijk op staan. U mag vertrouwelijke informatie onleesbaar maken.

  Zonder deze gegevens maken wij uw pensioen niet over op een ander rekeningnummer. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie(ën) naar ons op of mail het naar servicedesk@metalektropensioen.nl.

 •   Krijg ik vakantiegeld?

  U krijgt geen aparte uitkering van uw vakantiegeld. Tijdens het opbouwen van uw pensioen heeft u ook over het vakantiegeld pensioen opgebouwd. Dit is dan ook al onderdeel van uw maandelijkse pensioenuitkering. 

 •   Kan ik na mijn pensionering weer gaan werken?

  Wilt u na uw pensionering weer gaan werken, bijvoorbeeld bij uw oude werkgever? Dat kan. Als u binnen de Metalektro gaat werken, bouwt u gewoon verder aan uw PME-pensioen, maximaal tot uw AOW-datum. Na uw AOW-datum kunt u ook blijven werken, maar bouwt u geen pensioen meer op. Tot uiterlijk vijf jaar ná uw AOW-datum kunt u uw pensioen laten ingaan. U moet dan nog wel in loondienst zijn.

 •   Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  Ontvangt u pensioen van PME? Dan ontvangt u ieder jaar in februari een jaaropgave van PME. Hierop staat uw uitbetaalde pensioenuitkering van het kalenderjaar ervoor. Dit overzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Maar kunt u ook gebruiken voor het aanvragen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wordt er loonheffingskorting toegepast op mijn pensioen?

  U moet zelf bij de aanvraag van uw pensioen aan PME doorgeven of wij de loonheffingskorting moeten toepassen. Krijgt u naast het pensioen van PME nog AOW of een ander pensioen of inkomen en heeft u hier vragen over? Een eenvoudige wizard om de toepassing van de loonheffingskorting te bekijken, vindt u op de website van de SVB. Ook op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de loonheffingskorting. Komt u er niet uit? Kijk dan in Mijn PME of mail uw consulent.

   

 •   Wat is een Attestatie de Vita?

  Dit is een ander woord voor een bewijs van in-leven-zijn. Aan alle gepensioneerden die in het buitenland wonen vraagt PME zo’n verklaring. Ieder jaar opnieuw. Het ‘bewijs van in leven zijn’ wordt ingevuld en voorzien van een officiële stempel of verklaring door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Dit kan in het land waar de gepensioneerde woont. Met dit bewijs zorgen wij voor de doorbetaling van het pensioen.

 •   Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaropgave aan?

  Bent u uw jaaropgave kwijt? U kunt online een kopie aanvragen.

 •   Wijzigt mijn pensioenuitkering als mijn partner overlijdt?

  Nee, uw pensioenuitkering wijzigt niet. Het deel van uw partner wordt niet bij uw uitkering opgeteld. U heeft op het moment dat u met pensioen ging voor invulling van uw pensioen gekozen. Het later overlijden van uw partner heeft hier geen invloed op. U blijft evenveel ontvangen als voorheen. Als u zelf overlijdt, dan verandert er wel iets voor uw partner.

  Voor wijzigingen in de AOW-uitkering als gevolg van overlijden kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 •   Wanneer krijg ik een schoolverklaring?

  Het wezenpensioen eindigt wanneer u 18 jaar wordt. Als u studeert, dan kunt u het wezenpensioen blijven ontvangen tot uw 27e. Hiervoor vragen wij u jaarlijks een schoolverklaring in te vullen en op te sturen. Dit bericht ontvangt u automatisch van ons.

 •   Waarom moet ik zelf een bijdrage aan de Zorgverzekering betalen?

  Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw)  in werking getreden. Deze wet is onderdeel van ons zorgstelsel.  In de Zvw staat dat een zorgverzekering verplicht is  voor iedereen die in Nederland woont én een inkomen heeft. Voor deze verplichte zorgverzekering  betaalt u een eigen bijdrage.

 

Scheiden

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden

 •   Wanneer krijg ik mijn jaarlijkse pensioenoverzicht?

  Ontvangt u pensioen van PME? Dan krijgt u ieder jaar in januari een pensioenoverzicht. Het overzicht geeft u inzicht in de verandering van uw bruto- én nettopensioenuitkering per 1 januari van dat jaar. Het bevat ook een opgave van het partnerpensioen en wezenpensioen.

 •   Waarom ziet mijn overzicht er dit jaar anders uit?

  Pensioenfondsen hebben met elkaar afgesproken om pensioengegevens op dezelfde manier te laten zien, zodat u verschillende pensioenoverzichten gemakkelijk kunt vergelijken. De Pensioenfederatie heeft één format voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gemaakt. Alle pensioenfondsen gebruiken vanaf dit jaar dit format. In het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2016. En krijgt u een indicatie van het pensioen dat u ontvangt als u pensioen blijft opbouwen tot uw pensioenleeftijd. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

 •   Ik heb een UPO ontvangen, maar nog geen jaaropgave. Wanneer krijg ik een jaaropgave?

  U ontvangt uw jaaropgave uiterlijk in de eerste week van februari. Een digitale versie van uw jaaropgave vindt u in Mijn PME.

 •   Mijn partner staat niet op het UPO, wat moet ik doen?

  Een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap binnen Nederland wordt automatisch aan ons doorgegeven via de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u in het buitenland bent getrouwd of wanneer u een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten, dan krijgen wij hierover geen automatisch bericht. U kunt uw partner bij ons registreren door ons een door de notaris gewaarmerkte kopie van uw trouwakte of een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring te sturen.

 •   Hoe ziet een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden er uit?

  Klikt u hier voor een voorbeeld van het UPO pensioengerechtigden.

 •   Ik heb geen UPO ontvangen. Kunt u mij een kopie sturen?

  U vindt een digitale versie van uw UPO in Mijn PME. Wilt u een papieren versie of heeft u geen toegang tot Mijn PME? Stuur ons via het contactformulier een e-mail.

 

Wijzigingen

 •   Hoe geef ik een adreswijziging door?

  Gaat u verhuizen binnen Nederland? Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan de gemeente, wordt uw adreswijziging automatisch verwerkt. PME is namelijk aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft PME dus niets door te geven. Gaat u verhuizen in of naar het buitenland? Dan moet u uw adreswijziging altijd schriftelijk doorgeven aan PME. Of stuur een e-mail via ons contactformulier.

 •   Kan ik post toch in mijn brievenbus ontvangen?

  Ja, dat kan. Wijzig de voorkeur waarop u post van ons ontvangt via Mijn PME.

  Inloggen mijn PME

  Of stuur een e-mail naar servicedesk@metalektropensioen.nl. Vermeld in de e-mail dat u uw post per brief wilt ontvangen, uw naam, adres en persoonsnummer. Dit nummer vindt u bovenaan onze brieven onder ‘Ons kenmerk’.

 •   Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen krijgen wij automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Zelf uw partner aanmelden is dus voor huwelijken en partnerregistraties niet nodig. Woont u echter samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. 

  Woont u niet in Nederland, dan is het nodig dat u zelf alle wijzigingen in uw burgerlijke staat doorgeeft aan PME. 

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan dus geen partnergegevens aan ons door te geven.

  Hier vindt u onze contactgegevens.

 •   Wanneer ontvangt mijn partner partnerpensioen?

  Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Uw nieuwe partner heeft dan geen recht op partnerpensioen als u overlijdt.

  Bent u getrouwd of woonde u samen vóór u met pensioen ging? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen bij uw overlijden. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden via de Basisregistratie Personen (BRP) doorgegeven. Zelf uw partner aanmelden is dus niet nodig. Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris? Stuur ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Krijgt PME automatisch bericht bij samenwonen?

  Nee, als u samenwoont en een samenlevingsovereenkomst of -verklaring heeft afgesloten bij de notaris, moet u dit zelf doorgeven. Stuur ons een kopie van de samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Bent u onlangs gaan samenwonen op basis van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afgesloten bij de notaris?

  Stuur of mail ons dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring. Hier vindt u onze contactgegevens.  

 •   Hoe meld ik een overlijden?

  Als een deelnemer overlijdt, krijgt PME dat automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Een overlijden hoeft dus niet door nabestaanden gemeld te worden aan PME.

  Was er sprake van een huwelijk of een partnerregistratie? Dan krijgen wij ook de gegevens van de nabestaanden door. PME neemt zelf contact op met de nabestaanden om het pensioen voor hen te regelen. 

 

Wijzigingen

 •   Wanneer wordt mijn pensioenuitkering betaald?

  In 2017 wordt uw periodieke pensioenuitkering op de volgende dagen overgemaakt:

  Donderdag 23 november 2017
  Woensdag 20 december 2017

  Houd er rekening mee dat betalingsverkeer tussen banken enige tijd kan duren, waardoor u het later kunt ontvangen op uw rekening.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.