Kerncijfers - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Kerncijfers

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. Klik hier om de kerncijfers te downloaden.

  2018 2019
Pensioenrekenleeftijd verplichte regeling  68 68
     
Salarisgrens € 73.711 € 74.327
     
Franchise t.b.v. de opbouw    
- geboren vóór 1950 € 19.243 € 19.093
- geboren in 1950 of later € 14.704 € 14.554
     
Franchise t.b.v. de premie € 14.704 € 14.554
     
 Pensioenpremie (100%)    
- verplichte pensioenregeling, over de pensioengrondslag (PG)  23,0% 22,7%
- ter versterking overige voorziening VPL, over de
  pensioengrondslag1
 2,35% 2,32%
     
Werknemerspremie verplichte pensioenregeling (% PG)

 max. 11,03%

max. 10,89%
     
Bijdrage aan premie-egalisatiedepot (% PG)2  +0,3% +0,45%
     
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters  2,57% 0%
     
Opbouwpercentage ouderdomspensioen verplichte regeling  1,875% 1,875%
     
Indexatie pensioenaanspraken en pensioenrechten
per 1 januari (alle regelingen)
   
- Deelnemers  0% 0%
- Ex-deelnemers  0% 0%
- Gepensioneerden  0% 0%
     
Pensioenopbouw boven de salarisgrens    
Pensioenrekenleeftijd boven de salarisgrens  68 68
     
Maximumsalaris boven de salarisgrens € 105.075 € 107.593
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “laag” 1,55% 1,59%
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “hoog”  1,875% 1,875%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “laag” over de excedentpensioengrondslag    
< 35 jaar 11,6% 11,6%
 35-39 jaar 13,4% 13,4%
 40-44 jaar 15,6% 15,6%
 45-49 jaar  18,0% 18,0%
 50-54 jaar  20,8% 20,8%
 55-59 jaar 23,9% 23,9%
 ≥ 60 jaar 27,0% 27,0%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “hoog” over de excedentpensioengrondslag    
 < 35 jaar 14,0% 13,7%
 35-39 jaar  16,2% 15,8%
 40-44 jaar 18,9% 18,4%
 45-49 jaar 21,8% 21,2%
 50-54 jaar 25,2% 24,5%
 55-59 jaar 28,9% 28,2%
 ≥ 60 jaar 32,7%  31,8%

1 Dit betreft een werkgeverspremie.
2 Maakt onderdeel uit van totale premie voor de verplichte pensioenregeling. Een negatieve bijdrage is een onttrekking.

WIA-excedenttarieven:

Huidig en nieuw tarief

Leeftijd vanaf
Tarief 2018 Tarief 2019 Relatieve wijziging
0 jaar 2,17% 2,17% 0,00%
30 jaar 2,60% 2,60% 0,00%
40 jaar 3,22% 2,90% -9,9%
45 jaar 3,74% 3,37% -9,9%
50 jaar 4,29% 3,86% -10,0%
55 jaar 5,18% 4,66% -10,0%
60 jaar 4,92% 4,43% -10,0%
64 jaar 0,61% 0,61% 0,0%
65 jaar 0,00% 0,61% n.v.t.

Maximum jaarloon WIA werknemer: € 55.927,08
Maximum premieloon WIA werkgever: € 55.927

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.