Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Kerncijfers

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. Klik hier om de kerncijfers te downloaden.

  2017 2018
Pensioenrekenleeftijd verplichte regeling  67  68
     
Salarisgrens € 72.222 € 73.711
     
Franchise t.b.v. de opbouw    
- geboren vóór 1950 € 19.443 € 19.243
- geboren in 1950 of later € 14.904 € 14.704
     
Franchise t.b.v. de premie € 14.904 € 14.704
     
 Pensioenpremie (100%)    
- verplichte pensioenregeling, over de pensioengrondslag (PG)  22,9%  23,0%
- ter versterking overige voorziening VPL, over de
  pensioengrondslag1
 2,87%  2,35%
     
Werknemerspremie verplichte pensioenregeling (% PG)  max. 11,21%  max. 11,03%
     
Bijdrage aan premie-egalisatiedepot (% PG)2  -0,55%  +0,3%
     
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters  3,38%  2,57%
     
Opbouwpercentage ouderdomspensioen verplichte regeling  1,875%  1,875%
     
Indexatie pensioenaanspraken en pensioenrechten
per 1 januari (alle regelingen)
   
- Deelnemers  0%  0%
- Ex-deelnemers  0%  0%
- Gepensioneerden  0%  0%
     
Pensioenopbouw boven de salarisgrens    
Pensioenrekenleeftijd boven de salarisgrens  67  68
     
Maximumsalaris boven de salarisgrens € 103.317 € 105.075
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “laag” 1,50% 1,55%
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “hoog”  1,875%  1,875%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “laag” over de excedentpensioengrondslag    
< 35 jaar 11,6% 11,6%
 35-39 jaar  13,4% 13,4%
 40-44 jaar 15,6% 15,6%
 45-49 jaar 18,0%  18,0%
 50-54 jaar 20,8%  20,8%
 55-59 jaar  23,9% 23,9%
 ≥ 60 jaar  27,0% 27,0%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “hoog” over de excedentpensioengrondslag    
 < 35 jaar 14,5% 14,0%
 35-39 jaar 16,8%  16,2%
 40-44 jaar 19,5% 18,9%
 45-49 jaar 22,5% 21,8%
 50-54 jaar 26,0% 25,2%
 55-59 jaar 29,9% 28,9%
 ≥ 60 jaar 33,8% 32,7% 

1 Dit betreft een werkgeverspremie.
2 Maakt onderdeel uit van totale premie voor de verplichte pensioenregeling. Een negatieve bijdrage is een onttrekking.

WIA-excedenttarieven:

Huidig en nieuw tarief

Leeftijd vanaf
Tarief 2017 Tarief 2018 Relatieve wijziging
0 jaar 2,23% 2,17% -2,61%
30 jaar 2,67% 2,60% -2,61%
40 jaar 3,31% 3,22% -2,61%
45 jaar 3,84% 3,74% -2,61%
50 jaar 4,40% 4,29% -2,61%
55 jaar 5,32% 5,18% -2,61%
60 jaar 4,94% 4,92% -0,48%
64 jaar 0,54% 0,61% 12,69%
65 jaar 0,00% 0,00% n.v.t.

Maximum jaarloon WIA werknemer: € 54.616,86
Maximum premieloon WIA werkgever: € 54.614

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.