Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Kerncijfers

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. Klik hier om de kerncijfers te downloaden. Zoekt u oudere kerncijfers? Die kunt u vinden in het jaarverslag.

  2016 2017
Pensioenrekenleeftijd verplichte regeling  67  67
     
Salarisgrens  € 70.416 € 72.222
     
Franchise t.b.v. de opbouw    
- geboren vóór 1950 € 19.643  € 19.443
- geboren in 1950 of later € 15.104 € 14.904
     
Franchise t.b.v. de premie  € 15.104  € 14.904
     
 Pensioenpremie (100%)    
- verplichte pensioenregeling, over de pensioengrondslag (PG)  23,2% 22,9%
- ter versterking overige voorziening VPL, over de
  pensioengrondslag1
 2,91%  2,87%
     
Werknemerspremie verplichte pensioenregeling (% PG)  max. 11,36%  max. 11,21%
     
Bijdrage aan premie-egalisatiedepot (% PG)2  0,2%  -0,55%
     
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters  0%  3,38%
     
Opbouwpercentage ouderdomspensioen verplichte regeling  1,875%  1,875%
     
Indexatie pensioenaanspraken en pensioenrechten
per 1 januari (alle regelingen)
   
- Deelnemers  0%  0%
- Ex-deelnemers  0%  0%
- Gepensioneerden  0%  0%
     
Pensioenopbouw boven de salarisgrens    
Pensioenrekenleeftijd boven de salarisgrens  67  67
     
Maximumsalaris boven de salarisgrens  € 101.519  € 103.317
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “laag” 1,50% 1,50%
     
Opbouwpercentage boven de salarisgrens “hoog”  1,875%  1,875%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “laag” over de excedentpensioengrondslag    
< 35 jaar 11,6% 11,6%
 35-39 jaar  13,4% 13,4%
 40-44 jaar 15,6% 15,6%
 45-49 jaar 18,0%  18,0%
 50-54 jaar 20,8%  20,8%
 55-59 jaar  23,9% 23,9%
 ≥ 60 jaar  27,0% 27,0%
     
Pensioenpremie Pensioenopbouw boven de Salarisgrens “hoog”
over de excedentpensioengrondslag
   
 < 35 jaar 14,5% 14,5%
 35-39 jaar 16,8%  16,8%
 40-44 jaar 19,5% 19,5%
 45-49 jaar 22,5% 22,5%
 50-54 jaar 26,0% 26,0%
 55-59 jaar 29,9% 29,9%
 ≥ 60 jaar 33,8% 33,8% 

1 Dit betreft een werkgeverspremie.
2 Maakt onderdeel uit van totale premie voor de verplichte pensioenregeling en is onder voorbehoud.

WIA-excedenttarieven:

Huidig en nieuw tarief

Leeftijd op 31-12-2017
Premie 2016 Premie 2017 Relatieve wijziging
0 jaar 2,15% 2,23% 3,70%
30 jaar 2,57% 2,67% 3,90%
40 jaar 3,17% 3,31% 4,40%
45 jaar 3,67% 3,84% 4,60%
50 jaar 4,18% 4,40% 5,30%
55 jaar 5,01% 5,32% 6,20%
60 jaar 4,32% 4,94% 14,40%
64 jaar 0,00% 0,54%  
65 jaar 0,00% 0,00% n.v.t.

Het premiepercentage wordt toegepast op de WIA-grondslag maal het uitkeringspercentage, dat 70%, 75% of 80% kan bedragen. De WIA-grondslag is het verschil tussen het (parttime) jaarsalaris en het maximum WIA-loon (2017: € 53.705,97).

Rekenvoorbeeld
Stel u heeft een medewerker van 42 jaar met een pensioengevend salaris van € 80.000 bruto per jaar. Hij werkt 4 dagen per week, dus voor 80%. Zijn parttime salaris bedraagt dan € 64.000. U heeft als werkgever een WIA-excedentpensioen afgesloten met een dekkingspercentage van 75%. Het premiepercentage volgens de tabel (40 - 44 jaar) is 3,31%.

De WIA-grondslag 2017 bedraagt dan:

jaarsalaris   € 64.000,00
maximum WIA-loon 2017 - € 53.705,97
    € 10.294,03


De bruto jaarpremie bedraagt in dit geval:

WIA-grondslag   € 10.294,03
premie 2017 (40 - 44 jaar) x 3,31%
dekkingspercentage  x 75%
    € 255,55


Het bruto verzekerd bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt per jaar:                                  

WIA-grondslag   € 10.294,03
dekkingspercentage x 75%
    € 7.720,52

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.