Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Dekkingsgraad 100%, maar nog niet uit herstel

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal verder gestegen van 98,4% naar 100,1%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100% en hoeft PME de pensioenen in 2018 niet te verlagen. De actuele dekkingsgraad bleef onveranderd op 101,6%. De rente zakte in het laatste kwartaal geleidelijk weer wat weg, maar het negatieve effect op de dekkingsgraad werd gecompenseerd door de positieve beleggingsresultaten op aandelen en onroerend goed. Het beleggingsrendement over het vierde kwartaal bedroeg 2,6%, waarmee het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uitkwam op 4,7%.

Kerncijfers vierde kwartaal 2017

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017: 100,1%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2017: 101,6%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2017: 2,6%
  • Beleggingsrendement 2017: 4,7%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,3 miljard tot € 46,9 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,2 miljard toegenomen tot € 46,1 miljar


Kans op verlaging nog steeds aanwezig

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Ik ben blij dat we aan het eind van 2017 een beleidsdekkingsgraad kunnen melden van 100,1%. Het afgelopen jaar steeg deze met 8,3%; van 91,8% naar 100,1%. Dat is goed nieuws voor onze deelnemers. Maar we zijn er nog niet: eind 2019 moet onze beleidsdekkingsgraad minimaal 104,3% zijn. Daar zitten we nog niet. We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten. Maar het resultaat van 2017 brengt ons in de goede richting.”

Waardeoverdracht
Nu de dekkingsgraad boven de 100% is, kunnen weer waardeoverdrachten plaatsvinden. Betrokken deelnemers van PME worden hierover geïnformeerd, en kunnen informatie over waardeoverdrachten ook vinden op de website.

Vermogen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het laatste kwartaal van 2017 toe van € 45,6 miljard tot € 46,9 miljard. De stijging van het vermogen kwam met name voort uit de waardestijging van de returnportefeuille. Ook de verplichtingen namen door de licht gedaalde rente in waarde toe, van € 44,9 miljard tot € 46,1 miljard.

Rendement
In het laatste kwartaal van 2017 werd een positief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald van 2,6%. Het kwartaalrendement werd gedreven door de relatief hoge rendementen op aandelen (4,7%) en onroerend goed (3,9%) binnen de returnportefeuille. Het resultaat van de matchingportefeuille kwam door de licht gedaalde rente uit op 1,5%.

Door de positieve resultaten op zowel de return- als de matchingportefeuille kwam het totaal rendement over geheel 2017 uiteindelijk uit op 4,7%. Tussen de afzonderlijke beleggingscategorieën waren er grote verschillen zichtbaar. Het jaarrendement van aandelen was met 15,3% bovengemiddeld hoog. Dat komt vooral door de in 2017 verder toenemende economische groei. Ook de beleggingen in onroerend goed rendeerden met 7,3% positief, vooral door de verder aantrekkende woningmarkt in Nederland. De hoogrentende beleggingen in de VS behaalden een gematigd jaarrendement van 3,4%. De matchingportefeuille kende een negatief jaarrendement van 2,9%, ondanks het positieve laatste kwartaal. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden in 2017 per saldo in waarde als gevolg van de in de eerste drie kwartalen gestegen rente.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
PME richt zich op een goed rendement voor het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden. Dat rendement wil PME bereiken met zo verantwoord mogelijke beleggingen. Het beleid op het gebied van verantwoord beleggen werd daarom verder aangescherpt. Zo wil PME de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd in 2021 met 25% gereduceerd hebben in vergelijking met 2015. En in de komende 5 jaar brengt PME 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

PME draagt actief bij aan het inzichtelijk maken en vervolgens beperken van de gevolgen van klimaatrisico’s. De internationale ‘Task Force on Climate Disclosure (TCFD)’ heeft een raamwerk ontwikkeld om te rapporteren over kansen en risico’s voor activiteiten die ontstaan door klimaatverandering. PME steunt dit raamwerk, dat ook door DNB wordt onderschreven.


Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.