Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

Dekkingsgraad PME stijgt, fonds nog niet uit herstel

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal verder gestegen van 95,9% naar 98,4%. De dekkingsgraad op UFR-basis liep op van 100,0% naar 101,6%. De lichte verdere rentestijging en de oplopende aandelenkoersen (vooral in de laatste weken van het kwartaal) zijn de belangrijkste factoren voor de stijging van de dekkingsgraden in het derde kwartaal. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden licht in waarde door de lichte rentestijging. Het beleggingsrendement over het derde kwartaal was positief (1,3%). Het totaal rendement tot en met het derde kwartaal is 2,0%.

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2017

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2017: 98,4%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2017: 101,6%
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2017: 1,3%
  • Beleggingsrendement 2017 tot en met derde kwartaal: 2,0%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,6 miljard tot € 45,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,1 miljard afgenomen tot € 44,9 miljard.

Kans op verlaging nog steeds aanwezig
Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: “Eind 2016 was PME’s dekkingsgraad 91,8%. Inmiddels zitten we op 98,4%. Daarmee zijn mooie stappen gezet in het herstel. Maar eind 2019 hebben we een beleidsdekkingsgraad nodig van 104,3%, om verlaging van de pensioenen in 2020 te voorkomen. Daar zitten we op dit moment dus nog ver vandaan.”

Vernieuwing pensioenstelstel
In het regeerakkoord wordt een aantal uitspraken gedaan over het nieuwe pensioenstelsel. Eric Uijen hierover: “Wij zijn zeer positief over het feit dat het nieuwe kabinet duidelijk is over het handhaven van de sterke elementen van het pensioenstelsel, waaronder collectieve uitvoering, risicodeling en de verplichtstelling. Het is ook goed dat er geen verdere versobering plaatsvindt door fiscale aftopping of beperken van het opbouwpercentage.” Daarnaast is te lezen dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft en stelt het regeerakkoord regels bij het instellen van een collectieve buffer. De komende periode zullen sociale partners, in samenwerking de Pensioenfederatie dit verder moeten uitwerken. Eric Uijen: “Bij ons staat voorop dat de belangen van alle generaties goed in het oog gehouden worden. En dat de vernieuwingen ook goed uitvoerbaar zijn en leiden tot meer transparantie en een groter vertrouwen van deelnemers in ons stelsel.”

Invloed op kerncijfers derde kwartaal 2017
De economische groei zette wereldwijd verder door. De rente stabiliseerde enigszins op een licht hoger niveau. Aandelenmarkten moesten in het eerste deel van het kwartaal terrein prijs geven, maar in het laatste deel van het kwartaal liepen de koersen wereldwijd weer op.

Rendement
Het totaal rendement op de beleggingsportefeuille van PME in het derde kwartaal was positief (1,3%). Door de lichte rentestijging werd op de matchingportefeuille een beperkt negatief rendement gerealiseerd van 0,1%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 2,6%. Over geheel 2017 tot en met het derde kwartaal komt het totaal rendement uit op 2,0%.

Vermogen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal toe van € 45,0 miljard tot € 45,6 miljard. De stijging van het vermogen kwam met name door de waardestijging van de returnportefeuille. Deze waardestijging van de returnportefeuille was groter dan de waardedaling van de matchingportefeuille. De verplichtingen namen in waarde af van € 45,0 miljard tot € 44,9 miljard.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.