Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 20 juli 2017

Dekkingsgraden hoger, kans op verlaging blijft reëel

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal gestegen van 93,9% naar 95,9%. De dekkingsgraad op UFR-basis ging van 98,9% naar precies 100,0%. De rentestijging, de licht oplopende aandelenkoersen en de waardestijging van het onroerend goed waren de belangrijkste factoren voor de hogere dekkingsgraden in het tweede kwartaal. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden door de rentestijging in waarde. Het beleggingsrendement over het tweede kwartaal was licht negatief (-0,6%). Het totaal rendement tot en met het tweede kwartaal is 0,7%.

• Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017: 95,9%.
• Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2017: 100,0%
• Beleggingsrendement tweede kwartaal 2017: -0,6%
• Beleggingsrendement 2017 tot en met tweede kwartaal: 0,7%
• Vermogen afgenomen met ca. € 0,4 miljard tot € 45,0 miljard
• Pensioenverplichtingen met bijna € 0,9 miljard gedaald tot € 45,0 miljard

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “We zitten nu op 95,9%. Dat is weer een stap vooruit. Eind 2019 hebben we een beleidsdekkingsgraad nodig van 104,3%. Daar zitten we nog ruim onder. De kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 is dus nog steeds reëel.”

 

Goed rendement voorop
PME heeft een duidelijke doelstelling op het gebied van beleggingen. Een goed rendement voor het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden staat voorop. Dat rendement wil PME bereiken met zo verantwoord mogelijke beleggingen. “Ondernemingen en landen die goed omgaan met mens, klimaat en omgeving leveren uiteindelijk de beste bijdragen aan een leefbare wereld en een gezonde economische ontwikkeling”, aldus Eric Uijen. “Wij scherpen ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen steeds verder aan en we stellen concrete doelen. Zo wil PME de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd in 2021 met 25% gereduceerd hebben in vergelijking met 2015. En in de komende 5 jaar brengt PME 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.” PME richt zich daarnaast op het beleggen in een duurzame energietransitie en afvalverwerking, betaalbare huisvesting en betere toegang tot (bedrijfs)financiering. Een voorbeeld daarvan is de belegging in Innovation Industries.

 

PME investeert in nieuwe Nederlandse technologie
Om (bedrijfs)financieringen toegankelijker te maken, geeft PME een impuls aan nieuwe Nederlandse technologie door investering in het fonds Innovation Industries. Dit investeringsfonds voor Nederlandse technologie ondersteunt startende ondernemingen en is een unieke samenwerking tussen de technische universiteiten en een aantal high tech bedrijven uit de achterban van PME. Eric Uijen daarover: “Beleggen in veelbelovende technologie betekent in feite beleggen in onze eigen sector, een uitgesproken wens van onze deelnemers.”

 

Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2017
Het tweede kwartaal van 2017 stond in het teken van stijgende economische groei en verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De rente liep in eerste instantie verder op, maar daalde in de loop van het kwartaal weer om eind juni weer scherp te stijgen onder invloed van signalen dat het opkoopprogramma van obligaties door de ECB geleidelijk afgebouwd zal gaan worden. Ook de aandelenmarkten liepen in eerste instantie op, maar in de tweede helft van het kwartaal hadden aandelen wereldwijd moeite om de behaalde niveaus vast te houden.

Het totaal rendement op de beleggingsportefeuille was licht negatief (-0,6%). Op de matching- portefeuille werd een rendement behaald van -1,9%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 0,6%. Over geheel 2017, tot en met het tweede kwartaal, komt het totaal rendement uit op 0,7%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal af van € 45,4 miljard tot € 45,0 miljard. De daling van het vermogen kwam voort uit de gestegen rente en de daardoor in waarde afgenomen matchingportefeuille. Deze waardedaling van de matchingportefeuille was groter dan de waardestijging van de returnportefeuille. De verplichtingen namen, eveneens door de rentestijging, in waarde af van € 45,9 miljard tot € 45,0 miljard.

 

resultaten tweede kwartaal 2017

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.