Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 27 december 2016

Geen verlaging pensioenen PME

PME hoeft de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van actieve deelnemers in 2017 niet te verlagen. Dit is het gevolg van de recente stijging van de rente en stijgingen op de aandelenmarkten, waarmee de dekkingsgraad van het fonds op een 'veilig' niveau is beland.

Hoewel PME de definitieve dekkingsgraad pas in de loop van januari bekend kan maken, is de financiële situatie van het fonds in de afgelopen maanden dusdanig verbeterd dat PME al weet dat het de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad van het fonds staat op de peildatum 31 december 2016 ruim boven de ondergrens van 90%.

Als gevolg van een stijging van de marktrente in het laatste kwartaal van 2016 daalden de pensioenverplichtingen van PME. De opleving van de aandelenmarkten in diezelfde periode had daarnaast een positieve invloed op de rendementen.

Nog steeds in herstel
Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: 'We hebben – evenals veel andere pensioenfondsen – in het afgelopen jaar zorgelijk naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad gekeken. Het heeft er lang naar uit gezien dat de pensioenuitkeringen, evenals de opbouw van pensioenaanspraken, in 2017 moesten worden verlaagd om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Door de recente ontwikkelingen op de internationale financiële markten, is dat nu niet nodig. Dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet. Door de lage rente en de stijgende levensverwachting moet er veel extra geld opzij worden gezet voor de pensioenen nu en in de toekomst. Onze dekkingsgraad is nog steeds onder de 105% dus we zitten nog steeds in een herstelperiode. Ook de komende jaren blijft het daarom spannend.'

Goede kanten van ons pensioenstelsel behouden
Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht en de vorming van een nieuw kabinet daarna, is de discussie over het pensioensysteem meer dan ooit actueel. Eric Uijen: 'We moeten ons bewust blijven van de goede kanten van ons pensioenstelsel, zoals risico’s delen, samen kostenvoordelen kunnen halen en zeggenschap hebben in de pensioenfondsbesturen. We hebben nog steeds één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Laten we er met elkaar – sector, sociale partners en politiek - voor zorgen dat dat zo blijft.' De volgende peildatum voor eventuele verlagingen van pensioenuitkeringen en opbouw van aanspraken is 31 december 2017.

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) beheert de pensioenrechten van circa 625.000 deelnemers. De sector omvat bijna 1.300 grote en middelgrote ondernemingen, van scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. Het vermogen bedraagt circa 45 miljard euro.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Amersfoort, ellen.vanamersfoort@metalektro.nl, tel 06 50 20 67 60.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.