Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 19 april 2018

Herstel PME stagneert: dekkingsgraad nog net boven 100%

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal licht gestegen van 100,1% naar 101,1%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 101,6% tot 100,3%. De rente bleef vrijwel onveranderd, waardoor de belangrijke motor voor stijging van de dekkingsgraad stilviel. Daarnaast nam in de loop van het kwartaal de onzekerheid op de financiële markten toe, met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,9%.

Kerncijfers eerste kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2018: 101,1%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2018: 100,3%
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2018: -0,9%
  • Vermogen afgenomen met ruim € 0,4 miljard tot € 46,4 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,2 miljard toegenomen tot € 46,3 miljard

Kans op verlaging blijft aanwezig
Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Na de goede dekkingsgraadontwikkeling in 2017, zien we het verdere herstel nu wat stagneren. Eind 2019 moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 104,3% zijn. Zolang we daar onder zitten, kunnen we een verlaging van de pensioenen in 2020 niet uitsluiten. De huidige stagnatie moet dus niet al te lang duren, want dat kunnen we nu niet gebruiken.”

Vermogen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2018 af van € 46,9 miljard tot € 46,4 miljard. De daling van het vermogen kwam voort uit de waardedaling van de returnportefeuille, met name aandelen en in het kielzog ook alternatieve beleggingen en hoogrentende waarden. Op de vastgoedportefeuille werd wel een positief rendement behaald. De verplichtingen namen licht in waarde toe, van € 46,1 miljard tot € 46,3 miljard.

Rendement
In het eerste kwartaal van 2018 werd een negatief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald (-0,9%). Het negatieve kwartaalrendement werd gedreven door de tegenvallende rendementen op aandelen (-3,0%), alternatieve beleggingen (-2,1%) en hoogrentende waarden (-0,7%). Het positieve rendement op onroerend goed (1,4%) zorgde voor een gedeeltelijke compensatie. Door de per saldo vrijwel gelijk gebleven rente veranderden de vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille ook maar beperkt in waarde. Het resultaat van de matchingportefeuille kwam in het eerste kwartaal uit op 0,3%. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen
PME richt zich primair op een goed rendement voor het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden. Dat wil PME bereiken met zo verantwoord mogelijke beleggingen. “Ondernemingen en landen die goed omgaan met mens, klimaat en omgeving leveren uiteindelijk de beste bijdragen aan een leefbare wereld en een gezonde economische ontwikkeling”, aldus Eric Uijen. “Wij scherpen ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen daarom voortdurend verder aan en we stellen daar ook concrete doelen bij. Zo wil PME dat de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd in 2021 met 25% is gereduceerd in vergelijking met 2015. En in de komende 5 jaar brengt PME 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.”

Klimaatrisico’s
PME spant zich in om een goede transitie te bevorderen naar een economie die in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van Parijs. “Dat is in het belang van onze deelnemers”, aldus Eric Uijen. PME helpt de klimaatrisico’s inzichtelijk te maken en vervolgens te beperken. Eric Uijen: “De internationale ‘Task Force on Climate Disclosure (TCFD)’ heeft een raamwerk ontwikkeld om te rapporteren over kansen en risico’s voor activiteiten die ontstaan door klimaatverandering. PME steunt dit raamwerk, dat ook door DNB wordt onderschreven. In het jaarverslag 2017, dat in de loop van de maand mei uitkomt, rapporteert PME over kansen en risico’s met betrekking tot klimaat.”

Kerncijfers eerste kwartaal 2018

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.