Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 1 juli 2015

Kosten vermogensbeheer laatste jaren scherp gedaald

In vier jaar tijd heeft pensioenfonds PME de kosten van de beleggingen meer dan gehalveerd, van 0,85% (2010) naar 0,39% (2014) van het totaal beheerde vermogen. Dat vermogen bedraagt momenteel circa 40 miljard euro.

Het rendement van PME bedroeg in 2014 17,8%, ná aftrek van de kosten. Ondanks dat goede rendement is de financiële positie van het fonds in 2014 overigens niet verbeterd, doordat de rente sterk daalde. 

De afgelopen vier jaar zijn de vermogensbeheerkosten als percentage van het beheerd vermogen gestaag gedaald, waarbij de grootste reductie werd gerealiseerd in 2012 en 2013. In 2014 daalden de kosten van 0,40% naar 0,39%. Het terugdringen van de kosten werd de afgelopen jaren vooral gerealiseerd door een vermindering van de complexiteit van de beleggingsportefeuille. De afbouw van investeringen in hedge funds, van nature een relatief dure beleggingscategorie, legde een groot gewicht in de schaal bij de kostenverlaging.

Voor het vermogensbeheer van goed verhandelbare beleggingscategorieën in efficiënte markten (zoals bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen) is passief beheer tegen lage kosten het uitgangspunt bij PME. Van dit uitgangspunt wordt alleen afgeweken als duurder actief beheer in de ogen van PME voldoende waarde toevoegt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij hoogrentende bedrijfsobligaties.

Eric Uijen, algemeen directeur en uitvoerend bestuurder van PME: 
“Bij beleggen gaat de kost voor de baat uit. Om rendement te maken moet je kosten maken.  
Maar wij willen alleen extra betalen, bijvoorbeeld aan actief beheer, als dat aantoonbaar extra waarde oplevert. Dat is lang niet altijd het geval. We kijken daarom de laatste jaren steeds scherper naar kosten en vragen ons altijd af of die kosten te rechtvaardigen zijn. Bij hedge funds vonden we dat al een tijd geleden niet meer het geval. Daar zijn we dus mee gestopt.”

Bron: PME 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.