Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Licht herstel, dekkingsgraad nog niet op gewenst niveau

De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal gestegen van 101,4% naar 101,8%. De dekkingsgraad op UFR-basis ging van 100,4% naar 103,4%, mede als gevolg van het verwerken van de nieuwe prognoses van levensverwachting. PME komt hiermee dichter in de buurt van de ‘veilige’ dekkingsgraad van 104,3%. Het vermogen van PME groeide naar € 47,6 miljard; de verplichtingen namen af tot € 46,1 miljard.

Kerncijfers derde kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2018: 101,8%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2018: 103,4%
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2018: 1,2%
  • Beleggingsrendement 2018 tot en met derde kwartaal: 1,8%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,5 miljard tot € 47,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,8 miljard afgenomen tot € 46,1 miljard
  • Het actuarieel genootschap heeft een nieuwe prognose van de levensverwachting gepubliceerd. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad met ongeveer 1,0%.

Kans op verlaging nog steeds aanwezig
Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Ik ben gematigd positief over de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal, maar ben niet gerust op een verdergaand herstel. We hebben in het derde kwartaal een lichte rentestijging gezien, maar verdere rentestijging is nodig. Eind 2019 moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 104,3% zijn. Daar zijn we op dit moment nog niet, dus moeten we nog steeds serieus rekening houden met een verlaging van de pensioenen in 2020. Zeker als er voor die tijd geen nieuw pensioenakkoord is.”

Vermogen groeit met € 500 miljoen
Het totaal vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2018 toe van € 47,1 miljard tot € 47,6 miljard. De stijging van het vermogen kwam voornamelijk voort uit waardestijging van aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen. De verplichtingen namen door de gestegen rente en de nieuwe levensverwachting in waarde af van € 46,9 miljard tot € 46,1 miljard.

Rendement van 1,2%
In het derde kwartaal van 2018 werd een positief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald (1,2%). Het positieve kwartaalrendement werd gedreven door de waardestijging van aandelen (4,3%), de hogere waardering van onroerend goed (1,9%) en de goede resultaten op alternatieve beleggingen (3,9%). Over geheel 2018 tot en met het derde kwartaal komt het totaal beleggingsrendement nu uit op 1,8%.

PME weer gestegen in ranglijst verantwoord beleggen
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. De onderdelen waarop de beoordeling plaatsvindt zijn het beleggingsbeleid, de implementatie hiervan, governance en toerekenbaarheid. PME behaalde als enige het maximaal aantal punten op 3 van de 4 onderdelen. Daarmee steeg het fonds van een gedeelde zevende naar de zesde plaats op de ranglijst van 50 fondsen.

Kerncijfers derde kwartaal 2018

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.