Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 26 januari 2017

PME-beleggingen en CO2

Op grond van ondertekening van de zgn. ‘Montreal Pledge’ laat PME jaarlijks een ‘carbon footprint’ van de beleggingen in beursgenoteerde aandelen berekenen. Dit betreft de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door de ondernemingen waarin PME belegt. Het meten van de footprint is een van de onderdelen van het klimaatbeleid van PME en is een belangrijk onderwerp in de dialoog die PME voert met ondernemingen en externe managers in het kader van actief aandeelhouderschap.

Daling CO2-uitstoot
De absolute CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PME is licht gestegen van 2,95 miljoen ton CO2 in 2015 naar 2,98 miljoen ton CO2 in 2016*. Het belegd vermogen in beursgenoteerde aandelen is tijdens deze periode echter toegenomen van 12,6 miljard euro naar 14,0 miljard euro. Anders gezegd: elk 100 euro die PME investeert in haar aandelenportefeuille, ging in 2016 gepaard met een uitstoot van 21,2 kilo CO2. In 2015 was dat 23,4 kilo CO2. De relatieve CO2-uitstoot is dus lager dan in 2015. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat PME niet meer samenwerkt met de externe manager die de portefeuille met hoogste uitstoot in de portefeuille beheerde. Maar ook de huidige managers die voor PME geld beheren, presteren beter op het gebied van CO2-uitstoot dan in 2015.

Intensieve dialoog
PME blijft in gesprek met externe managers om te monitoren hoe managers CO2-uitstoot meewegen in hun beleggingen. PME heeft daarbij een reductie van de relatieve CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille met 25% in 2021 (ten opzichte van 2015) als doelstelling bepaald. Dit wil PME in eerste instantie bereiken door het voeren van intensieve dialoog met de top 10 bedrijven in de portefeuille met de grootste CO2-uitstoot. Dialoog kan na 2017 worden gevolgd door uitsluiting indien deze bedrijven te weinig voortgang boeken in hun klimaatbeleid.  

(* Bron: South Pole Group)

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.