Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 20 december 2018

PME ondertekent IMVB-convenant pensioenfondsen

PME heeft op 20 december het IMVB-convenant ondertekend. IMVB staat voor ‘internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen’. Het convenant is onderschreven door de Pensioenfederatie en door 73 pensioenfondsen die meer dan 89% van het pensioenfondsvermogen vertegenwoordigen.

Pensioenfondsen beleggen in internationaal opererende bedrijven en kunnen door middel van die beleggingen mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven. De convenanten hebben tot doel om de situatie te verbeteren op een aantal risicogebieden en gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen.

Stabiliteit
De overeenkomst wordt gesloten tussen pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid met als doel om de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s) in het verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen op te nemen. Deze basis wordt al onderschreven door PME. Het fonds is er namelijk van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen en het adequaat vervullen van de aandeelhoudersrol bijdragen aan een duurzame en stabiele samenleving en daarmee aan een stabiel rendement.


Samenwerking
Het fonds ziet de meerwaarde van het convenant vooral in samenwerking. Door samen op te trekken met de andere partijen kan de pensioensector meer invloed uitoefenen en kan impact worden gemaakt. Bovendien kunnen partijen van elkaar leren. Een belangrijk doel van het convenant is dat ook kleinere pensioenfondsen door middel van deze samenwerking kunnen leren en profiteren van wat in de sector al als ‘good practice’ en vooruitstrevend wordt gezien.

Twee sporen
Om het IMVB-convenant toegankelijk te maken voor zowel kleine als grote pensioenfondsen, is er gekozen voor een twee-sporen-beleid. Pensioenfondsen maken afspraken over het opnemen van ESG-risico’s en het integreren van OESO- en UNGP-uitgangspunten in het beleid. Daarnaast kunnen pensioenfondsen ervoor kiezen om samen te werken met de andere partijen, zodat zij meer invloed kunnen uitoefenen.

PME_Eric-Uijen_Marcel-Andringa

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.