Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 14 april 2016

PME Online Panel beoordeelt brieven

Veel mensen vinden ‘pensioen’ een ingewikkeld onderwerp. Daarom vindt PME het belangrijk dat de informatie die we geven, duidelijk en goed te begrijpen is. We vroegen de panelleden van het PME Online Panel om een aantal brieven te beoordelen. De panelleden bleken doorgaans tevreden over de brieven, maar kwamen ook met goede verbetersuggesties. Die pakt PME op.

Drie verschillende brieven
PME heeft drie verschillende brieven getest in het Online Panel. Brieven over onderwerpen waarvan veel mensen het aangeven dat het soms moeilijke onderwerpen kunnen zijn: de toekenning van het ouderdomspensioen, het Anw-hiaatpensioen en wat te doen bij het eindigen van een relatie. Elk panellid heeft één van deze brieven beoordeeld.

Begrippen uitleggen
Vrijwel alle panelleden geven aan dat de brieven duidelijk zijn. Als je een brief ontvangt, weet je wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Wel is er veel behoefte aan extra uitleg over de (pensioen)begrippen of afkortingen die in de brieven worden genoemd. In de brief over toekenning van het ouderdomspensioen wordt bijvoorbeeld gesproken over dekkingsgraad en loonheffing. Niet iedereen weet direct wat deze begrippen inhouden. Ook de berekeningen zijn niet altijd direct duidelijk. Een aantal panelleden stelt voor om in zo’n brief alleen het ouderdomspensioen te behandelen en alle aanvullende zaken in een flyer bij te voegen. Een ander idee is de pensioenbegrippen op de website zetten en in de brief een directe link opnemen waarmee mensen de extra uitleg (of een formulier dat nodig is) snel en makkelijk kunnen vinden.

Korter en begrijpelijker
Sommige panelleden vinden de schrijfstijl soms te zakelijk. Ook is er behoefte aan kortere zinnen en makkelijkere taal. Een andere aanbeveling van de panelleden is dat de brieven als geheel korter kunnen. Ook hier geven veel respondenten aan dat PME de belangrijkste informatie in de brief moet zetten en verder moet verwijzen naar de website voor meer informatie. Ook wordt het op papier meesturen van het reglement genoemd voor mensen die niet over internet beschikken.
Bij de brief over het eindigen van een relatie doen veel panelleden de suggestie om ook ‘wat als’-opties aan te geven. Bijvoorbeeld ‘wat als de ex-partner niet meewerkt?’

Aan de slag
PME is blij met de algemene beoordeling dat de brieven doorgaans duidelijk zijn. De suggesties van de panelleden kunnen helpen de brieven nog verder te verbeteren. We zijn druk aan de slag om alle suggesties door te nemen en te kijken waar we die kunnen invoeren.

Ook meedoen aan het PME Online Panel?
Het PME Online Panel bestaat uit PME-deelnemers die nog werken in de sector Metalektro en uit gepensioneerden. Elke paar maanden nodigen we de panelleden uit om hun mening te geven over een onderwerp dat met pensioen te maken heeft. Van het beleggingsbeleid tot en met het beoordelen van brieven. U kunt per keer bepalen of u mee wilt werken aan het onderzoek of niet. Interesse? U kunt zich hier inschrijven. Wij heten u van harte welkom!

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.