Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 23 mei 2017

PME steunt Shell-resolutie Follow This

PME sprak vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell via uitvoerder MN haar steun uit voor de resolutie van Follow This. De resolutie verzoekt Shell om aan de hand van duidelijke bedrijfsbrede doelstellingen inzichtelijk te maken hoe het bedrijf invulling geeft aan de klimaat & energietransitie, zoals overeengekomen in het Parijs klimaatakkoord.

PME heeft zich gecommitteerd aan de Paris Pledge for action. Daarmee onderschrijven we de doelstellingen van het Parijs klimaatakkoord om de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Klimaatverandering heeft naar verwachting niet alleen potentiële fysieke en maatschappelijke gevolgen, maar mogelijk ook grote financiële consequenties. Wij zien het beheersen van deze risico’s als onderdeel van onze fiduciaire en bestuursverantwoordelijkheid.

Dialoog
Wij voeren een dialoog met bedrijven die in belangrijke mate bijdragen aan CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Inzet is om te komen tot een ordelijke en sociaal inclusieve transitie naar een CO2-arme economie, conform de Parijs klimaatdoelstellingen. Ook willen we de zekerheid vergroten dat deze bedrijven ook binnen een twee-graden-pad op de lange-termijn een goed risico/rendement bieden en daarmee een aantrekkelijke beleggingen blijven.

Ook met Shell werd een open en constructieve dialoog gevoerd over de rol van Shell in relatie tot de transitie naar een koolstofarme economie, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van Parijs.
Shell boekte op dit gebied goede vooruitgang. Het feit dat Shell de Follow This-resolutie ‘nadelig’ noemt voor het bedrijf ziet PME als een teleurstelling. Wij erkennen de technische uitdagingen die daarmee gepaard gaan, maar we zijn van mening dat de resolutie voldoende flexibiliteit biedt om ‘intelligente’ ambities te realiseren. Door het ondersteunen van de resolutie dringen we er bij de leiding van Shell op aan dat het begint met de ontwikkeling van bedrijfsbrede doelstellingen. We zijn van harte bereid om Shell daarbij te ondersteunen.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.