Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 12 oktober 2018

PME stijgt weer in ranglijst verantwoord beleggen

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. VBDO beoordeelt de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen op de elementen beleggingsbeleid, implementatie, governance en toerekenbaarheid (‘accountability’). PME behaalde als enige het maximaal aantal punten op 3 van de 4 onderdelen. Daarmee stijgt PME van een gedeelde zevende naar de zesde plaats op de ranglijst.

Kopgroep
Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: "Het is mooi om bevestigd te zien dat PME zich stevig nestelt in de kopgroep op het gebied van verantwoord beleggen binnen de pensioensector. Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat het draagvlak voor verantwoord beleggen onder onze deelnemers groot is. Het komende jaar focussen we ons op verdere implementatie van het ingezette beleid en versterken van samenwerking met andere partijen. Belangrijke thema’s als energietransitie kun je alleen effectief gezamenlijk aanpakken."

Deelnemers PME ondersteunen duurzaam beleggen
Ruim 90% van de deelnemers van PME is het eens met de overtuiging dat verantwoord beleggen goed samen gaat met het behalen van rendement. Zij vinden het belangrijk dat hun geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die goed omgaan met medewerkers en milieu, en dat het bestuur aan bepaalde eisen voldoet. Deelnemers staan ook achter het beleid van PME om haar invloed te gebruiken bedrijven te stimuleren hun CO2 uitstoot te verlagen.

Samenwerkingverbanden
Om daadwerkelijk een duurzame impact te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat financiële instellingen, NGO’s en andere organisaties de handen ineen slaan. Er zijn ook veel instrumenten op het gebied van MVB die ontwikkeld moeten worden, bijvoorbeeld meetinstrumenten. PME vindt het belangrijk om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.