Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 19 juli 2018

Positief rendement, maar herstel vertraagt

PME boekte een rendement van 1,5% over het afgelopen kwartaal, maar het tempo van herstel van de dekkingsgraad is trager dan vorig jaar. De beleidsdekkingsgraad van PME is in het afgelopen kwartaal licht gestegen van 101,1% naar 101,4%. De dekkingsgraad op UFR-basis steeg een fractie van 100,3% naar 100,4%. De rente zakte in de loop van het kwartaal licht en financiële markten reageerden negatief op de toenemende vrees voor escalatie van de handelsoorlog tussen de VS enerzijds en China en de EU anderzijds. Het gestage herstel van 2017 neemt daardoor in tempo af. Ondanks deze ontwikkelingen was het beleggingsrendement over het tweede kwartaal positief: 1,5%. 

Kerncijfers tweede kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2018: 101,4%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2018: 100,4%
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2018: 1,5%
  • Beleggingsrendement 2018 tot en met tweede kwartaal: 0,6%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,7 miljard tot € 47,1 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,6 miljard toegenomen tot € 46,9 miljard

Herstel dekkingsgraad vertraagt
Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Na de goede dekkingsgraadontwikkeling in 2017, zet het herstel niet in hetzelfde tempo door. Eind 2019 moet de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal 104,3% zijn. Daar zijn we op dit moment nog lang niet, dus is een verlaging van de pensioenen in 2020 helaas niet uit te sluiten. De dekkingsgraad heeft rentestijging nodig.”

Vermogen
Het vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2018 toe van € 46,4 miljard tot € 47,1 miljard. De stijging van het vermogen kwam enerzijds door de waardestijging van de matchingportefeuille als gevolg van de gedaalde rente, en anderzijds door lichte waardestijging van aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen. Hoogrentende beleggingen kenden een negatief resultaat door de uitgelopen spreads op deze beleggingen. Ook de verplichtingen namen door de gedaalde rente in waarde toe, van € 46,3 miljard tot € 46,9 miljard.

Rendement
In het tweede kwartaal van 2018 werd een rendement op de beleggingsportefeuille behaald van 1,5%. Dit positieve kwartaalrendement werd gedreven door de waardestijging van de matchingportefeuille (1,2%), de koersstijging van aandelen (2,9%), de hogere waardering van onroerend goed (2,3%) en de goede resultaten op alternatieve beleggingen (4,2%). Over geheel 2018 tot en met het tweede kwartaal komt het totaal beleggingsrendement nu uit op 0,6%.

Uitsluiting steenkoolproducenten
PME richt zich op een zo goed mogelijk rendement voor het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden. Dat wil het fonds bereiken met verantwoorde beleggingen in ondernemingen en landen die goed omgaan met mens, klimaat en omgeving. PME scherpt het beleid op het gebied van verantwoord beleggen voortdurend verder aan en stelt daar ook concrete doelen bij. Zo wil PME dat de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd in 2021 met 25% is gereduceerd ten opzichte van 2015. Bovendien brengt PME in de komende 5 jaar 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In lijn hiermee maakte PME in het afgelopen kwartaal bekend dat aandelen in steenkoolproducenten zijn verkocht.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “PME richt zich nadrukkelijk op maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingen. Zo verwachten we, onder andere op basis van het Klimaatakkoord van Parijs, dat steenkolen op termijn niet meer gebruikt zullen worden voor de productie van energie. We vragen van bedrijven waarin we beleggen om actief bij te dragen aan minder CO2-uitstoot en een schonere energievoorziening. Voor (mijnbouw)bedrijven die zich alleen richten op de productie van steenkool is daarom geen plaats meer in de portefeuille van PME.” Als gevolg van dit beleid worden steenkoolproducenten beschouwd als ‘stranded assets’, waarin PME niet wil beleggen.

Kerncijfers tweede kwartaal 2018

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.