Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 17 april 2015

Resultaten eerste kwartaal 2015:
Pensioenverplichtingen 5,9 miljard euro gestegen

Schiphol, 17 april 2015 - De stevige daling van de rente heeft zich in het eerste kwartaal van 2015 doorgezet. De lagere rente is een mes dat aan twee kanten snijdt; aan de ene kant nemen de pensioenverplichtingen enorm in waarde toe; aan de andere kant zorgt de lage rente ook voor een waardestijging van de obligaties in portefeuille. Deze laatste waardestijging houdt de toename van de pensioenverplichtingen echter niet voldoende bij.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds van de Metalektro (PME) is in het eerste kwartaal van 2015 uitgekomen op 102,3% (was 104,1% eind vierde kwartaal 2014). De beleidsdekkingsgraad is onder de nieuwe wetgeving vanaf 2015 bepalend voor beleidsbeslissingen zoals indexatie, premiebepaling, maar ook kortingen. Het totale rendement in het eerste kwartaal was 9,3%.

Franswillem Briët, voorzitter PME:
'De pensioenverplichtingen namen het eerste kwartaal met maar liefst € 5,9 miljard toe. Dat is een toename in één kwartaal die ongeveer gelijk is aan de gehele jaarloonsom van onze bedrijfstak. Een dergelijke stijging van de verplichtingen is zelfs met een totaal rendement van 9,3% niet bij te houden. Ons vermogen nam het eerste kwartaal € 3,6 miljard toe.
De almaar dalende rente vergroot de kans op de noodzaak van nieuwe maatregelen volgend jaar. Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen zo de dupe te worden van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank.'

Lage rente domineert
Lage dekkingsgraden
De rente waartegen pensioenverplichtingen moeten worden berekend, daalde in het eerste kwartaal naar 1,22%: dit had tot gevolg dat de voorziening voor de pensioenverplichtingen weer verder toenam. De pensioenverplichtingen stegen het eerste kwartaal maar liefst 15%. Het effect van de rentedaling op de pensioenverplichtingen heeft grotere gevolgen voor de dekkingsgraad dan het positieve rendement op de beleggingen.

Hoge rendementen
Het totaal rendement in het eerste kwartaal bedroeg 9,3%. Het positieve rendement is voor een belangrijk deel het resultaat van de daling van de rente, die in het eerste kwartaal opnieuw een niet eerder gezien laag niveau bereikte. Hierdoor behaalden obligaties weer een hoog rendement (6,1%). Ook de andere beleggingen droegen positief bij aan het positieve totaalrendement. Omdat de rente op obligaties in sommige gevallen zelfs negatief is geworden, kiezen beleggers ervoor om meer in onder andere aandelen en vastgoed te investeren. Hierdoor stijgen deze beleggingen ook in waarde.

Indekking tegen effecten lage rente
De effecten van de gedaalde rente op de pensioenverplichtingen en daarmee op de dekkingsgraad zijn enorm. Om deze effecten te beperken dekt PME zich voor 50% in tegen de effecten van rentebewegingen. De renteafdekking zorgt er eveneens voor dat het risicoprofiel van het fonds vrij laag blijft. Afdekking van het renterisico heeft PME in het eerste kwartaal een bijdrage aan het totaal rendement geleverd van 2,3%. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij een stijgende rente het omgekeerde geldt: dan kost deze afdekking rendement.

Samenvatting cijfers 1e kwartaal 2015:

  • Het vermogen steeg in het eerste kwartaal met € 3,6 miljard tot € 43,1 miljard.
  • De pensioenverplichtingen stegen in deze periode met € 5,9 miljard tot € 44,7 miljard.
  • De beleidsdekkingsgraad is in het eerste kwartaal gedaald tot 102,3% (104,1% eind 2014).
  • De actuele dekkingsgraad op basis van de DNB-rente kwam eind eerste kwartaal uit op 96,5% (102,0% eind 2014).
  • Rendement eerste kwartaal, inclusief renteafdekking: 9,3%.

Verloop van de dekkingsgraad
Verloop van de dekkingsgraad

Overzicht van de dekkingsgraad en resultaten van de beleggingenOverzicht van de dekkingsgraad en resultaten van de beleggingen

*De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën, het subtotaal en het totaalrendement zijn inclusief de effecten van de valuta-afdekking.
**Impact renteafdekking betreft de bijdrage van de specifieke afdekking van het renterisico aan het totaal rendement.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.