Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 27 januari 2017

Financiële positie in het vierde kwartaal verbeterd

Het vierde kwartaal van 2016 liet een positieve beweging zien van de actuele dekkingsgraad. Deze steeg van 91,0% naar 96,2%. Belangrijkste oorzaak van dat herstel is de rentestijging in het laatste kwartaal, in combinatie met herstel op de aandelenmarkt.

Door de rentestijging in het 4e kwartaal daalden de vastrentende beleggingen in de portefeuille in waarde, maar de pensioenverplichtingen gingen hierdoor nog sterker omlaag. PME behaalde in het laatste kwartaal van 2016 een negatief beleggingsrendement van 1,6% op de totale beleggingsportefeuille.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: 'Het zag er gedurende 2016 lang naar uit dat we in 2017 de pensioenen moesten verlagen, omdat de financiële markten achterbleven bij het benodigde herstelpad. Dat kwam vooral door de lage rente. Gelukkig hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Dat is goed nieuws voor onze deelnemers en gepensioneerden, maar we zijn er nog niet. Verder herstel is noodzakelijk om ook in de komende jaren de pensioenen niet te hoeven verlagen'.

Pensioenfonds voor de Metalektro vierde kwartaal 2016

  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 96,2%
  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 91,8%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2016: -1,6%
  • Beleggingsrendement 2016 tot en met vierde kwartaal: 10,3%
  • Waardedaling matchingportefeuille door rentestijging
  • Positieve resultaten op aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen
  • Vermogen afgenomen met bijna € 0,6 miljard tot € 44,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen met bijna € 3,4 gedaald tot € 46,2 miljard

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2016
Het vierde kwartaal stond in het teken van rentestijging, die na de verkiezingen in de Verenigde Staten versterkt doorzette. Na een kortstondige negatieve reactie van wereldwijde aandelenmarkten op de uitslag van de verkiezingen, stegen aandelenkoersen in de periode daarna snel in de verwachting dat de plannen van de nieuwe president op korte termijn een economische impuls in de Verenigde Staten teweeg zullen brengen.

Door de rentestijging daalde de vastrentende matchingportefeuille in waarde. Hoogrentende waarden behaalden een marginaal positief resultaat. De risicodragende beleggingen (aandelen, onroerend goed en alternatieve beleggingen) behaalden bovengemiddeld positieve kwartaalresultaten. Het totaalrendement was per saldo negatief door de waardedaling van de relatief grote matchingportefeuille. Door de gestegen rente in combinatie met de waardestijging van de returnportefeuille steeg de actuele dekkingsgraad in het kwartaal sterk van 91,0% tot 96,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen nog iets verder van 92,4% tot 91,8%.

De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de stijging van de actuele dekkingsgraad nog niet (volledig) door in de beleidsdekkingsgraad. Het fonds behaalde in het vierde kwartaal een rendement van -1,6%. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van -7,8%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 4,7%. Op de totale portefeuille werd in 2016 een rendement gerealiseerd van 10,3%.

Het totaal vermogen van het fonds daalde in het laatste kwartaal van 2016 door het negatieve totaal rendement van € 45,1 miljard tot € 44,5 miljard. De daling van het vermogen werd uitsluitend veroorzaakt door de rentestijging en de daarmee verband houdende waardedaling van de matchingportefeuille. De verplichtingen namen, eveneens door de rentestijging, in waarde af van € 49,6 miljard tot € 46,2 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2016

 

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.