Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 18 december 2015

Toelichting reglementswijzigingen 2016

Na onze vorige nieuwsbrief ontvingen wij vragen van werkgevers over de reglementswijzigingen per
1 januari 2016.

Daarom geven wij een toelichting op een aantal van deze onderwerpen. Het door de Belastingdienst aangegeven maximum pensioengevend salaris is vastgesteld op € 101.519. PME heeft het maximum pensioengevend salaris per 2016 daar nu op aangepast.

Ouderschapsverlof:

  •  De premiewijziging per 1 januari 2016, waarbij PME 50% premie betaalt en de overige 50% van de pensioenopbouw bij ouderschapsverlof voor rekening van de werknemer komt, geldt alleen voor werknemers die vanaf 1 januari 2016 ouderschapsverlof opnemen. Als een ouderschapsverlof al vóór 1 januari 2016 is ingegaan, geldt de oude ouderschapsregeling.
  • De premie tijdens ouderschapsverlof, die PME vanaf 1 januari 2016 voor 50% betaalt, betreft de premie voor de basisregeling en de overgangsregeling Voorwaardelijk extra pensioen (VEP). Voorheen betaalde PME de gehele premie tijdens ouderschapsverlof. Nu betaalt uw werknemer 50% van de premie. Ook 50% van de werkgeverspremie voor de overgangsregeling.
  • Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen pensioen op te bouwen tijdens het ouderschapsverlof. Het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico is gedurende maximaal 18 maanden nog wel gedekt alsof geen verlof wordt genoten.
  • Gaat uw werknemer met ouderschapsverlof? Geeft u het ouderschapsverlof dan door via het Inzendportaal.nl. Momenteel wordt nog verder uitgewerkt hoe u of de werknemer de keuze aan ons kenbaar kunt maken om geen pensioen op te bouwen. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk verder informeren via onze website.

Bekijk voor meer informatie onze veelgestelde vragen.

Pensioenopbouw bij werkloosheid:

  • Werknemers die vanaf 1 januari 2016 werkloos worden én een WW-uitkering krijgen, kunnen vanaf de eerste werkloosheidsdag de pensioenopbouw voor de basisregeling voortzetten tegen 50% van de premie. Er is dus geen wachttijd meer.
  • Deze wijziging geldt niet voor werknemers die vóór 1 januari 2016 werkloos zijn geworden. Voor deze werknemers blijft de oude regeling inclusief de wachttijd van toepassing. Vóór 1 januari 2016 was er een wachttijd van 180 dagen waarbinnen de volledige premie betaald moest worden. Na de wachttijd werd de premie van 25% door de werknemer betaald.

Bekijk voor meer informatie onze veelgestelde vragen.

Maximumsalaris boven de Salarisgrens voor 2016 aangepast:

Het door de Belastingdienst aangegeven maximum pensioengevend loon is vastgesteld op € 101.519. PME volgt dit nieuwe maximum en houdt € 101.519 aan als maximum pensioengevend salaris voor 2016. Dit maximum is nu ook opgenomen in de kerncijfers 2016 op onze website.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.