Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 8 december 2015

Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2016

In juni 2015 hebben de Sociale Partners besluiten genomen over de verdere uitwerking van de Pensioenregeling voor de Techniek. De wijzigingen gelden voor een aantal punten binnen de Pensioenregeling van PME, namelijk:

 • Uiterste ingangsdatum bij uitstel pensioen
  Per 1 januari 2016 wordt dit de AOW-datum plus 5 jaar.
 • Pensioenopbouw tijdens werkloosheid:   
  • Wachttijd van 180 dagen vervalt voor deelnemers, die vanaf 1 januari 2016 werkloos zijn geworden.
  • Deelnemers hebben ook pensioenopbouw over de grondslag in de Pensioenopbouw boven de Salarisgrens als ze aan de voorwaarden voldoen. De premie komt voor 100% voor rekening van degene die de regeling voortzet, dit is identiek aan de huidige situatie.
 • Pensioenopbouw bij ouderschapsverlof:
  • PME neemt 50% van de volledige premie voor hun rekening
  • De overige 50% van de pensioenopbouw bij ouderschapsverlof is voor rekening van de deelnemer.
 •  Pensioenopbouw bij invaliditeit/arbeidsongeschiktheid
  Opbouw is 70%;
  Voor deelnemers die al arbeidsongeschikt zijn bij PME wordt het verschil tussen 70% en 75% opbouw direct ingekocht. 
 • Risicopartnerpensioen
  Het risicopartnerpensioen wordt vanaf 2016 op basis van middelloon. 
 • Ingangsdatum partnerpensioen en wezenpensioen
  De ingangsdatum partnerpensioen en wezenpensioen wordt per 1 januari 2016 gesteld op de eerste van de maand volgend op de maand van overlijden van de deelnemer.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.