Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Het bestuur

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling zoals deze wordt vastgesteld door de sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) in de Metalektro. Het bestuur houdt toezicht op de pensioengelden en hoe hiermee wordt omgesprongen. Wat is het beste beleggingsbeleid? Is de administratie op orde? Informeren we deelnemers en werkgevers op een goede manier? Kunnen onze deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers ons vinden bij vragen?

Hoe is het bestuur samengesteld?

Het algemeen bestuur van PME bestaat uit 12 bestuursleden:

  • een onafhankelijke voorzitter;
  • drie uitvoerende bestuurders; zij vormen het uitvoerend bestuur dat de dagelijkse leiding heeft over het pensioenfonds;
  • acht niet-uitvoerende bestuurders; zij zijn vertegenwoordigers van de vakbonden, de werkgeversorganisatie en de gepensioneerden in de Metalektro en zijn betrokken bij de besluitvorming over strategische onderwerpen. Daarnaast houden zij toezicht op het gehele bestuur.

Alle bestuursleden worden getoetst en geschikt bevonden door toezichthouder DNB voordat zij toetreden tot het bestuur.

Commissies

Er zijn binnen het bestuur vier commissies:

  1. Commissie Pensioenbeleid en -communicatie
  2. Commissie Balans- en Vermogensbeheer
  3. Commissie Audit, Risk en Compliance
  4. HR-commissie (HR)

In de eerste drie commissies zitten leden van het niet-uitvoerend bestuur. Zij adviseren het uitvoerend en algemeen bestuur op hun betreffende deskundigheidsgebied. Zo adviseert de Commissie Audit, Risk en Compliance het algemeen bestuur bij de toezichthoudende taak op het gebied van risicobeheersing, beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het fonds.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.