Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Verantwoording en toezicht

Toezichthouders

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Worden de belangen van alle bij het fonds betrokkenen partijen evenwichtig behartigd? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders met name op letten. Het interne toezicht binnen PME wordt uitgevoerd door de niet-uitvoerende bestuurders. Het jaarlijkse verslag van de interne toezichthouders wordt opgenomen in het jaarverslag. De externe toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB houdt toezicht op banken, pensioenfondsen, beleggings- en effecteninstellingen. DNB maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen, zoals PME, hun verplichtingen nakomen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan mag een oordeel geven over het handelen en het beleid van het bestuur en de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel is, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan heeft ook adviesrecht. Dat adviesrecht heeft onder meer betrekking op het herstelplan, het premiebeleid, de vorm en de inrichting van het interne toezicht, het communicatiebeleid, de aansluiting van nieuwe pensioenfondsen, de uitvoeringsovereenkomst en het beloningsbeleid van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan heeft 16 leden: acht vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en acht vertegenwoordigers van de gepensioneerden.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd, op voordracht van de werknemersorganisaties en door de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME. Op de pagina van het verantwoordingsorgaan vindt u meer informatie.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.