Print deze pagina
 
Terug naar nieuwsoverzicht

21-07-2011

Resultaten tweede kwartaal 2011

Schiphol, 21 juli 2011 – De dekkingsgraad van PME is in het tweede kwartaal van 2011 licht gedaald van 99% naar 98%. De belangrijkste ontwikkeling in het tweede kwartaal is de opname van het pensioenvermogen van Stichting Pensioenfonds Siemens Nederland. Hiermee wordt de trend voortgezet dat ondernemingspensioenfondsen uit de sector kiezen voor een collectief pensioen bij PME. Eerder kwamen onder meer NedCar, NXP en DAF over. Met de overkomst van Siemens is circa € 716 miljoen toegevoegd aan het vermogen van PME. Het totale vermogen van PME komt hiermee aan het einde van het tweede kwartaal op € 23,3 miljard. Het overall rendement op de beleggingen bedroeg 0,7%. De pensioenverplichtingen namen ook toe door een beperkte daling van de rente waartegen de verplichtingen worden berekend. Deze bleef nagenoeg onveranderd op afgerond 3,8%.

Hoofdpunten:

  • Dekkingsgraad daalde licht van 99% naar 98%

  • Met Siemens weer een groot ondernemingspensioenfonds naar  PME

  • Rendement tweede kwartaal bedroeg 0,7%

Herstel volgens plan
De dekkingsgraad is aan het einde van het tweede kwartaal van 2011 uitgekomen op 98%. Daarmee zit PME boven het minimaal haalbaar pad om voor eind 2013 uit te komen op de wettelijk minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Het herstel van PME verloopt dus volgens plan. De huidige onrust op de financiële markten heeft een negatief effect op zowel de rendementen als de rente. Als deze trend zich doorzet komt het herstel onder druk.


Verloop dekkingsgraad
Onderstaande grafiek laat het verloop van de dekkingsgraad in het tweede kwartaal zien.

Resultaten beleggingen
De waarde van de beleggingen steeg in het tweede kwartaal van € 22,6 miljard naar € 23,3 miljard. Deze stijging is met name het resultaat van de opname van het vermogen van Siemens Pensioenfonds. Omdat PME een groot deel van de rente afdekt, is er een relatief zware weging van vastrentende beleggingen (inclusief rentederivaten) in de portefeuille. In het tweede kwartaal hebben deze een rendement behaald van 2,0%. Aandelen en vastgoed lieten het afgelopen kwartaal ook een positief resultaat zien. Alternatieve investeringen eindigden na een goed 1e kwartaal, het 2e kwartaal negatief door dalende markteffecten. Het totale rendement op de beleggingen voor het tweede kwartaal komt daarmee uit op 0,7%.

 

Q1

Q2

2011

Verdeling

Vastrentend

-5,7%

2,0%

-3,8%

56%

Aandelen

1,3%

0,3%

1,7%

26%

Vastgoed

0,6%

0,5%

1,1%

8%

Alternatieve
investeringen

5,8%

-5,5%

0,0%

10%

Totaal

-2,2%

0,7%

-1,4%

100%

De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën, het subtotaal en het totaalrendement zijn inclusief de effecten van de valuta-afdekking. Het rendement van de vastrentende waarden is inclusief het effect van de strategische renteafdekking.

Profiel PME
Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) beheert de pensioenrechten van circa 680.000 deelnemers. De sector omvat ongeveer 1230 voornamelijk grote en middelgrote ondernemingen, van scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. PME heeft aan het einde van het tweede kwartaal 2011 een belegd vermogen van € 23,3 miljard. De rendementscijfers in dit persbericht hebben gezien het tijdstip van publicatie een voorlopig karakter.

Bron: PME