Werkgever - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Anw-hiaatpensioen

De Anw-uitkering wordt door de overheid verzorgd bij overlijden. Als een nabestaande niet in aanmerking komt voor een Anw-uitkering, kan het partnerpensioen soms niet toereikend zijn. Dit is het Anw-hiaat. Anw-hiaatpensioen van PME kan deze inkomensachteruitgang compenseren. Uw werknemer kan deze verzekering via u afsluiten als aanvulling op het partnerpensioen als hij komt te overlijden.

 

Wat houdt de aanvullende regeling ‘Anw-hiaatpensioen’ voor u in?

De aanvullende regeling ‘Anw-hiaatpensioen’ is een verzekering op risicobasis voor extra partnerpensioen voor uw werknemer:

  • Na het overlijden van uw werknemer krijgt zijn partner naast het partnerpensioen extra inkomen, totdat zijn partner de AOW-leeftijd bereikt.
  • Zijn partner krijgt deze uitkering ook als hij of zij nog andere inkomsten heeft.
  • Zijn partner behoudt zijn of haar uitkering tot zijn/haar AOW-leeftijd, ook als hij of zij hertrouwt na het overlijden van uw werknemer.

De aanvullende regeling ‘Anw-hiaatpensioen’ is niet vrijwillig. Als uw werknemer u vraagt Anw-hiaatpensioen voor hem te regelen, bent u verplicht hieraan mee te werken.

Lees voor meer informatie over het Anw-hiaatpensioen voor uw werknemers deze pagina of de factsheet ‘Extra partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)’.

Hoe hoog is de premie?

De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer en de leeftijd van zijn partner op 1 januari van het betreffende premiejaar. Daarnaast bepaalt ook het verzekerd bedrag de hoogte van de premie. Uw werknemer kiest het bedrag dat hij wil verzekeren. Hij bepaalt daarmee zelf hoe hoog de Anw-hiaatpensioenuitkering is die zijn partner krijgt.

Uw werknemer kan kiezen uit drie bedragen:

  • € 6.900 bruto per jaar;
  • € 11.300 bruto per jaar;
  • € 15.600 bruto per jaar.

Op uw maandelijkse factuur vindt u een overzicht van de premiebetaling. U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement.

Maak met de Anw-hiaatpensioenrekenmodule (zie Downloads) een berekening van de premie die u moet afdragen. Voor een uitleg van de premieberekening neemt u contact op met uw pensioenconsulent  of Accountbeheer.

Goed om te weten

  • U bent verplicht mee te werken als uw werknemer Anw-hiaatpensioen van PME wil afsluiten.
  • De premie wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari.
  • Anw-hiaatpensioen is een partnerpensioen op risicobasis. Dat betekent dat als de deelname aan de verzekering stopt, er geen recht meer is op uitkering van Anw-hiaatpensioen. De deelname aan de aanvullende regeling wordt beëindigd als uw werknemer deze opzegt of als de premie niet wordt betaald. Uw werknemer kan Anw-hiaatpensioen per de eerste dag van elk kwartaal opzeggen. Dit doet hij door het formulier Beëindigingsverzoek Anw-hiaatpensioen in te vullen en één maand voorafgaand aan dat kwartaal naar ons op te sturen.

Hoe sluit ik de aanvullende regeling af?

U kunt de aanvullende regeling afsluiten via uw pensioenconsulent of rechtstreeks via Accountbeheer.

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met uw pensioenconsulent  of Accountbeheer.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.