Werkgever - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

WIA-excedentpensioen

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer mogelijk een WIA-uitkering van de overheid. Deze uitkering is berekend over een maximumsalaris (€ 55.927,08 in 2019) en afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Verdient uw werknemer meer dan het maximumsalaris? Dan is de WIA-uitkering een stuk lager dan het salaris dat uw werknemer daarvoor ontving. Uw werknemer heeft dan te maken met een extra verlies van inkomsten.

Het WIA-excedentpensioen is een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen op de WIA-uitkering van de overheid over het salaris boven € 55.927,08  (in 2019). Hierdoor is het verlies van inkomsten minder groot.

 

Wat houdt de aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ voor u in?

De aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ is vrijwillig. U bepaalt dus zelf of u deze wilt afsluiten.

Als u deze aanvullende regeling afsluit, is dit voor een periode van vijf jaar met stilzwijgende verlenging.
Het contract is collectief, dat wil zeggen dat u deze voor al uw werknemers afsluit. Wel is het mogelijk voor uw werknemer(s) om binnen één maand individueel afstand hiervan te doen.

Lees voor meer informatie over de aanvullende regeling voor uw werknemers de brochure ‘WIA-excedentpensioen’.

Hoe hoog is de premie?

Bij aanvang van het contract heeft u de keuze uit een WIA-excedentpensioendekking van 70%, 75% of 80% van het bedrag boven het maximumdagloon. Dat betekent dat uw werknemer een uitkering ontvangt van 70%, 75% of 80% van de WIA-excedentpensioengrondslag  vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage WIA.

 Leeftijd 
 op 31-12-2019

 Premie 2019

0 jaar 2,17%
30 jaar  2,60%
40 jaar   2.90%
45 jaar   3,37%
50 jaar   3.86%
55 jaar   4,66%
60 jaar  4,43%
64 jaar 0,61%
65 jaar 0,61%

 

U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement. Op uw maandelijkse factuur vindt u een overzicht van de premiebetaling.

Rekenvoorbeeld
Stel u heeft een medewerker van 42 jaar met een pensioengevend salaris van € 80.000 bruto per jaar. Hij werkt 4 dagen per week, dus voor 80%. Zijn parttime salaris bedraagt dan € 64.000. U heeft als werkgever een WIA-excedentpensioen afgesloten met een dekkingspercentage van 75%. Het premiepercentage volgens de tabel (40 - 44 jaar) is 2,90%.

De WIA-grondslag 2019 bedraagt dan:

jaarsalaris   € 64.000,00
maximum WIA-loon 2018 - € 55.927,00
    € 8.073,00


De bruto jaarpremie bedraagt in dit geval:

WIA-grondslag   € 8.073,00
premie 2019 (40 - 44 jaar) x 2,90%
dekkingspercentage  x 75%
    € 175,59


Neem voor uw premieberekening contact op met uw pensioenconsulent of Accountbeheer.

Goed om te weten

  • Werknemers binnen de Metalektro kunnen alleen aan deze regeling deelnemen als u de aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ heeft afgesloten bij PME.
  • De premies bewegen mee met de WIA-excedentpensioengrondslag. De WIA-excedentpensioengrondslag wordt per 1 januari van ieder jaar vastgesteld. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling WIA-excedentpensioen verhoogd of verlaagd.
  • Uw deelname aan de aanvullende regeling wordt beëindigd als u deze opzegt Dit doet u door een aangetekende brief te sturen drie maanden vóór het einde van de contractstermijn, of als u de premie niet betaalt.

Hoe sluit ik de aanvullende regeling af?

U kunt de aanvullende regeling afsluiten via uw pensioenconsulent  of rechtstreeks via Accountbeheer:

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met uw pensioenconsulent  of Accountbeheer.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.