Werkgever - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

WIA-excedentpensioen

Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt uw werknemer mogelijk een WIA-uitkering van de overheid. Deze uitkering is berekend over een maximumsalaris (€ 55.927,08 in 2019) en afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Verdient uw werknemer meer dan het maximumsalaris? Dan is de WIA-uitkering een stuk lager dan het salaris dat uw werknemer daarvoor ontving. Uw werknemer heeft dan te maken met een extra verlies van inkomsten.

Het WIA-excedentpensioen is een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen op de WIA-uitkering van de overheid over het salaris boven € 55.927,08  (in 2019). Hierdoor is het verlies van inkomsten minder groot.

 

Wat houdt de aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ voor u in?

De aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ is vrijwillig. U bepaalt dus zelf of u deze wilt afsluiten.

Als u deze aanvullende regeling afsluit, is dit voor een periode van vijf jaar met stilzwijgende verlenging.
Het contract is collectief, dat wil zeggen dat u deze voor al uw werknemers afsluit. 

Lees voor meer informatie over de aanvullende regeling voor uw werknemers de brochure ‘WIA-excedentpensioen’.

Hoe hoog is de premie?

Bij aanvang van het contract heeft u de keuze uit een WIA-excedentpensioendekking van 70%, 75% of 80% van het bedrag boven het maximumdagloon. Dat betekent dat uw werknemer een uitkering ontvangt van 70%, 75% of 80% van de WIA-excedentpensioengrondslag  vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage WIA.

 Leeftijd 
 op 31-12-2019

 Premie 2019

0 jaar 2,17%
30 jaar  2,60%
40 jaar   2.90%
45 jaar   3,37%
50 jaar   3.86%
55 jaar   4,66%
60 jaar  4,43%
64 jaar 0,61%
65 jaar 0,61%

 

U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement. Op uw maandelijkse factuur vindt u een overzicht van de premiebetaling.

Rekenvoorbeeld
Stel u heeft een medewerker van 42 jaar met een pensioengevend salaris van € 80.000 bruto per jaar. Hij werkt 4 dagen per week, dus voor 80%. Zijn parttime salaris bedraagt dan € 64.000. U heeft als werkgever een WIA-excedentpensioen afgesloten met een dekkingspercentage van 75%. Het premiepercentage volgens de tabel (40 - 44 jaar) is 2,90%.

De WIA-grondslag 2019 bedraagt dan:

jaarsalaris   € 64.000,00
maximum WIA-loon 2018 - € 55.927,00
    € 8.073,00


De bruto jaarpremie bedraagt in dit geval:

WIA-grondslag   € 8.073,00
premie 2019 (40 - 44 jaar) x 2,90%
dekkingspercentage  x 75%
    € 175,59


Neem voor uw premieberekening contact op met uw pensioenconsulent of Accountbeheer.

Goed om te weten

  • Werknemers binnen de Metalektro kunnen alleen aan deze regeling deelnemen als u de aanvullende regeling ‘WIA-excedentpensioen’ heeft afgesloten bij PME.
  • De premies bewegen mee met de WIA-excedentpensioengrondslag. De WIA-excedentpensioengrondslag wordt per 1 januari van ieder jaar vastgesteld. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling WIA-excedentpensioen verhoogd of verlaagd.
  • Uw deelname aan de aanvullende regeling wordt beëindigd als u deze opzegt Dit doet u door een aangetekende brief te sturen drie maanden vóór het einde van de contractstermijn, of als u de premie niet betaalt.

Hoe sluit ik de aanvullende regeling af?

U kunt de aanvullende regeling afsluiten via uw pensioenconsulent  of rechtstreeks via Accountbeheer:

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met uw pensioenconsulent  of Accountbeheer.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.