Beleggen - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid houdt rekening met verschillende omstandigheden. Zo ook bijvoorbeeld dat er bij PME meer pensioengerechtigden dan actieve deelnemers zijn en er daarmee relatief weinig premie binnenkomt. Ook is de gemiddelde leeftijd van werknemers in de Metalektro vrij hoog. Ons beleggingsbeleid gaat er ook van uit dat bij de beleggingen niet meer risico genomen wordt dan nodig is. Daarbij wil PME zo maatschappelijk verantwoord mogelijk beleggen, rekening houdend met de wensen van deelnemers.

PME stelt zichzelf doorlopend de vragen:

  • Wat willen we bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig?
  • Wat willen we niet meemaken, welke risico’s wil het fonds vermijden.

Benodigd rendement

Om de beleggingsdoelen te halen, moet het rendement op de beleggingen op de lange termijn jaarlijks gemiddeld 1,5% hoger zijn dan de waardeverandering van de verplichtingen. Dit percentage volgt uit een afweging tussen ambitie en risico, met het gegeven dat de premie die deelnemers en werkgevers betalen vast staat. Op basis van deze doelstelling en de beginselen, is het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld. Uitgaande van de strategische beleggingsmix waar PME naar toe wil groeien, stelt PME jaarlijks een beleggingsplan op, inclusief risicorestricties. Het beleggingsbeleid wordt periodiek geëvalueerd op het behalen van het benodigde rendement.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.