Dekkingsgraad - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. Kort gezegd; de dekkingsgraad is het vermogen gedeeld door de verplichtingen.

De hoogte van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar bepaalt of uw pensioen kan worden verhoogd of dat we uw pensioen moeten verlagen. Rond de 15e van elke maand publiceren we de nieuwe dekkingsgraad. 
 

Wanneer verlagen of verhogen wij uw pensioen?
Elk jaar bepalen we aan de hand van verschillende dekkingsgraden of we uw pensioen moeten verlagen of kunnen verhogen. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

 • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan kunnen wij uw pensioen niet verhogen.
 • Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%?  Dan kunnen we uw pensioen mogelijk (gedeeltelijk) verhogen.
 • Is de dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 100%? Dan hebben wij onvoldoende in kas om de pensioenen nu én in de toekomst uit te betalen. Dan moeten wij uw pensioen mogelijk verlagen.

Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat een verhoging de komende jaren niet zal kunnen plaatsvinden.

Wettelijke regels
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om extra geld te hebben voor tijden dat het financieel minder gaat. Deze extra buffer verschilt per fonds en is onder andere afhankelijk van het deelnemerbestand: zijn er veel jonge of vooral oudere deelnemers en hoeveel risico kan er genomen worden bij het beleggen. 
Bij een dekkingsgraad van 120% (vereiste dekkingsgraad) beschikt PME over voldoende buffers. Omdat onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 120% zijn wij verplicht een herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank. Hierin maken wij duidelijk hoe PME de dekkingsgraad binnen tien jaar weer op het vereiste niveau van 120% kan krijgen.

Om inzicht te geven of PME in de toekomst pensioenen kan verhogen op basis van de prijsindex, publiceert PME de reële dekkingsgraad.

 

Dekkingsgraad

Grafiek wordt geladen...
 •  

  september 2019

  Dekkingsgraden september 2019
  PME heeft eind september 2019 een beleidsdekkingsgraad van 97,6% en een actuele dekkingsgraad van 93,4%. Van eind augustus tot eind september is de waarde van het totale vermogen licht gedaald. Deze bedraagt € 55,3 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in september gedaald: van € 60,5 miljard naar € 59,2 miljard. Dit als gevolg van de rentestijging: van 0,33% naar 0,44%.

  Per eind september is een dekkingsgraad van 93,4% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 1,9% procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gedaald door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad september 2019: 97,6%
  De beleidsdekkingsgraad van 97,6% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode oktober 2018 tot en met september 2019. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  augustus 2019

  Dekkingsgraden augustus 2019
  PME heeft eind augustus 2019 een beleidsdekkingsgraad van 98,5% en een actuele dekkingsgraad van 91,5%. Van eind juli tot eind augustus is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 55,35 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in augustus gestegen: van € 56,1 miljard naar € 60,5 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 0,67% naar 0,33%.

  Per eind augustus is een dekkingsgraad van 91,5% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 4,2% procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen dat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de matchingportefeuille. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad augustus 2019: 98,5%
  De beleidsdekkingsgraad van 98,5% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode september 2018 tot en met augustus 2019. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  juli 2019

  Dekkingsgraden juli 2019
  PME heeft eind juli 2019 een beleidsdekkingsgraad van 99,3% en een actuele dekkingsgraad van 95,7%.
  Van eind juni tot eind juli is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 53,7 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in juli gestegen: van € 54,2 miljard naar € 56,1 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 0,83% naar 0,67%.

  Per eind juli is een dekkingsgraad van 95,7% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 0,9 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad juli 2019: 99,3%
  De beleidsdekkingsgraad van 99,3% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode augustus 2018 tot en met juli 2019.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e. 

 •  

  juni 2019

  Dekkingsgraden juni 2019
  PME heeft eind juni 2019 een beleidsdekkingsgraad van 99,8% en een actuele dekkingsgraad van 96,6%.
  Van eind mei tot eind juni is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 52,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in juni gestegen: van € 52,1 miljard naar € 54,2 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,00% naar 0,83%.

  Per eind juni is een dekkingsgraad van 96,6% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 0,3 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad juni 2019: 99,8%
  De beleidsdekkingsgraad van 99,8% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juli 2018 tot en met juni 2019.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  mei 2019

  Dekkingsgraden mei 2019
  PME heeft eind mei 2019 een beleidsdekkingsgraad van 100,2% en een actuele dekkingsgraad van 96,9%. Van eind april tot eind mei is de waarde van het totale vermogen licht gedaald. Deze bedraagt € 50,5 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in mei gestegen: van € 50,4 miljard naar € 52,1 miljard. Dit als gevolg van de forse rentedaling: van 1,15% naar 1,00%.

  Per eind mei is een dekkingsgraad van 96,9% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 3,4 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde licht gedaald door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad mei 2019: 100,2%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,2% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2018 tot en met mei 2019.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.


 •  

  april 2019

  Dekkingsgraden april 2019
  PME heeft eind april 2019 een beleidsdekkingsgraad van 100,5% en een actuele dekkingsgraad van 100,3%. Van eind maart tot eind april is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 50,6 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in april licht gedaald: van € 50,6 miljard naar € 50,4 miljard. Dit als gevolg van de lichte rentestijging: van 1,12% naar 1,15%.

  Per eind april is een dekkingsgraad van 100,3% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad april 2019: 100,5%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,5% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode mei 2018 tot en met april 2019.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  maart 2019

  Dekkingsgraden maart 2019
  PME heeft eind maart 2019 een beleidsdekkingsgraad van 100,6% en een actuele dekkingsgraad van 99,0%. Van eind februari tot eind maart is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 50,1 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in maart gestegen: van € 48,4 miljard naar € 50,6 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,33% naar 1,12%. 

  Per eind maart is een dekkingsgraad van 99,0% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 1,6 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad maart 2019: 100,6%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,6% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode april 2018 tot en met maart 2019. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  februari 2019

  Dekkingsgraden februari 2019
  PME heeft eind februari 2019 een beleidsdekkingsgraad van 100,7% en een actuele dekkingsgraad van 100,6%. Van eind januari tot eind februari is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 48,74 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in februari gedaald: van € 48,88 miljard naar € 48,44 miljard. Dit als gevolg van de rentestijging: van 1,28% naar 1,33%.

  Per eind februari is een dekkingsgraad van 100,6% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad februari 2019: 100,7%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,7% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode maart 2018 tot en met februari 2019. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  januari 2019

  Dekkingsgraden januari 2019
  PME heeft eind januari 2019 een beleidsdekkingsgraad van 100,9% en een actuele dekkingsgraad van 98,9%. Van eind december tot eind januari is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 48,34 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in januari gestegen: van € 47,67 miljard naar € 48,88 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,40% naar 1,28%.

  Per eind januari is een dekkingsgraad van 98,9% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad januari 2019: 100,9%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,9% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode februari 2018 tot en met januari 2019.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  december 2018

  Dekkingsgraden december 2018
  PME heeft eind december 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,3% en een actuele dekkingsgraad van 97,6%.Van eind november tot eind december is de waarde van het totale vermogen gedaald. Deze bedraagt € 46,54 miljard.

  De pensioenverplichtingen zijn in december gestegen: van € 46,87 miljard naar € 47,67 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,48% naar 1,40%.

  Per eind december is een dekkingsgraad van 97,6% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 3,0 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gedaald door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad december 2018: 101,3%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,3% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode januari 2018 tot en met december 2018.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  november 2018

  Dekkingsgraden november 2018
  PME heeft eind november 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,6% en een actuele dekkingsgraad van 100,6%. Van eind oktober tot eind november is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 47,2 miljard.

  De pensioenverplichtingen zijn in november licht gestegen: van € 46,5 miljard naar € 46,9 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,52% naar 1,48%. Per eind november is een dekkingsgraad van 100,6% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo steeg de dekkingsgraad enigszins.

  Beleidsdekkingsgraad november 2018: 101,6%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,6% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode december 2017 tot en met november 2018.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  oktober 2018

  Dekkingsgraden oktober 2018
  PME heeft eind oktober 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,7% en een actuele dekkingsgraad van 100,5%. Van eind september tot eind oktober is de waarde van het totale vermogen gedaald. Deze bedraagt € 46,7 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in oktober licht gestegen: van € 46,1 miljard naar € 46,5 miljard. Dit als gevolg van de rentedaling: van 1,55% naar 1,52%.

  Per eind oktober is een dekkingsgraad van 100,5% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 2,9 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde afgenomen door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad oktober 2018: 101,7%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,7% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode november 2017 tot en met oktober 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  september 2018

  Dekkingsgraden september 2018
  PME heeft eind september 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,8% en een actuele dekkingsgraad van 103,4%. Van eind augustus tot eind september is de waarde van het totale vermogen licht gedaald. Deze bedraagt € 47,6 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in september gedaald: van € 47,0 miljard naar € 46,1 miljard. Dit als gevolg van de rentestijging: van 1,50% naar 1,55%.

  Per eind september is een dekkingsgraad van 103,4% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 1,9 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde afgenomen door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad september 2018: 101,8%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,8% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode oktober 2017 tot en met september 2018.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  augustus 2018

  Dekkingsgraden augustus 2018
  PME heeft eind augustus 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,7%, de actuele dekkingsgraad was 101,5%. Van eind juli tot eind augustus is de waarde van het totale vermogen toegenomen naar € 47,7 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in augustus gestegen: van € 46,5 miljard naar € 47,0 miljard. Dit als gevolg van de rente die gedaald is, van 1,54% naar 1,50%.

  Per eind augustus is een dekkingsgraad van 101,5% gerapporteerd aan DNB. Een daling van 0,6 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De daling van de rente droeg deze maand bij aan de daling van de dekkingsgraad. De totale portefeuille haalde een negatief rendement t.o.v de norm. De totale beleggingsportefeuille behaalde wel een positief rendement.

  Beleidsdekkingsgraad augustus 2018: 101,7%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,7% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode september 2017 tot en met augustus 2018.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  juli 2018

  Dekkingsgraden juli 2018
  PME heeft eind juli 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,5% en een actuele dekkingsgraad van 102,1%. Van eind juni tot eind juli is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 47,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in juli licht gedaald: van € 46,8 miljard naar € 46,5 miljard. Dit als gevolg van de rentestijging: van 1,49% naar 1,54%.

  Per eind juli is een dekkingsgraad van 102,1% gerapporteerd aan de DNB: een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald, wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde toegenomen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad juli 2018: 101,5%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,5% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode augustus 2017 tot en met juli 2018.

  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  juni 2018

  Dekkingsgraden juni 2018
  PME heeft eind juni 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,4% en een actuele dekkingsgraad van 100,4%. Van eind mei tot eind juni is de waarde van het totale vermogen licht gedaald. Deze bedraagt € 47,1 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in juni licht gestegen: van € 46,7 miljard naar € 46,8 miljard. Dit als gevolg van de kleine rentedaling: van 1,50% naar 1,49%.

  Per eind juni is een dekkingsgraad van 100,4% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 0,8 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen licht in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde afgenomen door negatieve rendementen in de returnportefeuille. Hierdoor daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad juni 2018: 101,4%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,4% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juli 2017 tot en met juni 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  mei 2018

  Dekkingsgraden mei 2018
  PME heeft eind mei 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,4% en een actuele dekkingsgraad van 101,2%. Van eind april tot eind mei is de waarde van het totale vermogen gestegen. Deze bedraagt € 47,2 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in april iets gestegen: van € 46,1 miljard naar € 46,7 miljard. Dit als gevolg van de gedaalde rente: van 1,56% naar 1,50%.

  Per eind mei is een dekkingsgraad van 101,2% gerapporteerd aan de DNB. Een lichte stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde toegenomen door positief rendement in de returnportefeuille. Per saldo is de dekkingsgraad zeer licht gestegen.

  Beleidsdekkingsgraad maart 2018: 101,4%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,4% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2017 tot en met mei 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e. 

 •  

  april 2018

  Dekkingsgraden april 2018
  PME heeft eind april 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,3% en de actuele dekkingsgraad was 101,1%. Van eind maart tot eind april is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 46,5 miljard.
  De pensioenverplichtingen zijn in april gedaald: van € 46,3 miljard naar € 46,1 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is: van 1,53% naar 1,56%.

  Per eind april is een dekkingsgraad van 101,1% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 0,8 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De beleggingen zijn in waarde toegenomen door positief rendement in de returnportefeuille. Hierdoor steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad april 2018: 101,3%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,3% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode mei 2017 tot en met april 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  maart 2018

  Dekkingsgraden maart 2018
  PME heeft eind maart 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,1% en een actuele dekkingsgraad van 100,3%. Van eind februari tot eind maart is de waarde van het totale vermogen stabiel gebleven. Deze bedraagt € 46,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in maart gestegen: van € 45,1 miljard naar € 46,3 miljard. Dit als gevolg van de gedaalde rente: van 1,65% naar 1,53%.

  Per eind maart is een dekkingsgraad van 100,3% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 2,5 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft op de dekkingsgraad. Dit effect wordt iets afgezwakt door positieve rendementen op de beleggingsportefeuille.

  Beleidsdekkingsgraad maart 2018: 101,1%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,1% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode april 2017 tot en met maart 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  februari 2018

  Dekkingsgraden februari 2018
  PME heeft eind februari 2018 een beleidsdekkingsgraad van 101,0% en de actuele dekkingsgraad was 102,8%. Van eind januari tot eind februari is de waarde van het totale vermogen gedaald naar € 46,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in februari licht gedaald: van € 45,2 miljard naar € 45,1 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is: van 1,63% naar 1,65%.

  Per eind februari is een dekkingsgraad van 102,8% gerapporteerd aan de DNB. Een daling van 1,2 procentpunt vergeleken met de vorige maand. Door de lichte rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft op de dekkingsgraad. Dit effect is verminderd door negatieve rendementen van de beleggingen. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad februari 2018: 101,0%
  De beleidsdekkingsgraad van 101,0% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode maart 2017 tot en met februari 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  januari 2018

  Dekkingsgraden januari 2018
  PME heeft eind januari 2018 een beleidsdekkingsgraad van 100,7% en de actuele dekkingsgraad was 104,0%. Van eind december tot eind januari is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 47,1 miljard.  De pensioenverplichtingen zijn in januari gedaald: van € 46,1 miljard naar € 45,2 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is: van 1,52% naar 1,63%.

  Per eind januari is een dekkingsgraad van 104,0% gerapporteerd aan de DNB. Een stijging van 2,4 procentpunt ten opzichte van de vorige maand. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. Dit effect is deels verminderd door negatieve rendementen van de beleggingen. Per saldo steeg de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad januari 2018: 100,7%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,7% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode februari 2017 tot en met januari 2018. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  december 2017

  Dekkingsgraden december 2017
  PME heeft eind december 2017 een beleidsdekkingsgraad van 100,1%, de actuele dekkingsgraad was 101,6%. Van eind november tot eind december is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 46,9 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in december gestegen: van € 45,8 miljard naar € 46,1 miljard. Dit als gevolg van de rente die licht gedaald is, van 1,53% naar 1,52%.

  Per eind december is een dekkingsgraad van 101,6% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van vorige maand. Door de lichte rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. Dit is gecompenseerd door positieve rendementen van de beleggingen, waardoor de dekkingsgraad per saldo steeg.

  Beleidsdekkingsgraad december 2017: 100,1%
  De beleidsdekkingsgraad van 100,1% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode januari 2017 tot en met december 2017.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  november 2017

  Dekkingsgraden november 2017
  PME heeft eind november 2017 een beleidsdekkingsgraad van 99,7%, de actuele dekkingsgraad was 101,5%. Van eind oktober tot eind november is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 46,5 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in november gestegen: van € 45,6 miljard naar € 45,8 miljard. Dit als gevolg van de rente die licht gedaald is, van 1,54% naar 1,53%.

  Per eind november is een dekkingsgraad van 101,5% gerapporteerd aan DNB. Een daling van 0,2 procentpunt ten opzichte van vorige maand. Door de lichte rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen, wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. Dit is slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de beleggingen, waardoor de dekkingsgraad per saldo daalde.

  Beleidsdekkingsgraad november 2017: 99,7%
  De beleidsdekkingsgraad van 99,7% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode december 2016 tot en met november 2017.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  oktober 2017

  Dekkingsgraden oktober 2017
  PME heeft eind oktober 2017 een beleidsdekkingsgraad van 99,1%, de actuele dekkingsgraad was 101,7%. Van eind september tot eind oktober is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 46,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in oktober gestegen: van € 44,9 miljard naar € 45,6 miljard. Dit als gevolg van de rente die gedaald is, van 1,61% naar 1,54%.

  Per eind oktober is een dekkingsgraad van 101,7% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De daling van de rente droeg deze maand bij aan een daling van de dekkingsgraad. De matching en returnportefeuille behaalden een positief rendement, waardoor de dekkingsgraad per saldo steeg.

  Beleidsdekkingsgraad oktober 2017: 99,1%
  De beleidsdekkingsgraad van 99,1% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode september 2016 tot en met oktober 2017. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  september 2017

  Dekkingsgraden september 2017
  PME heeft eind september 2017 een beleidsdekkingsgraad van 98,4%, de actuele dekkingsgraad was 101,6%. Van eind augustus tot eind september is de waarde van het totale vermogen licht gedaald naar € 45,6 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in september gedaald: van € 45,7 miljard naar € 44,9 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is, van 1,51% naar 1,61%.
  Per eind september is een dekkingsgraad van 101,6% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De stijging van de rente droeg deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad. De returnportefeuille haalde een positief rendement.

  Beleidsdekkingsgraad september 2017: 98,4%
  De beleidsdekkingsgraad van 98,4% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode augustus 2016 tot en met september 2017.
  Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e. Wilt u meer weten over onze dekkingsgraad, lees dan hier verder.

 •  

  augustus 2017

  PME heeft eind augustus 2017 een actuele dekkingsgraad van 99,9%.
  PME heeft eind augustus 2017 een beleidsdekkingsgraad van 97,5%, de actuele dekkingsgraad was 99,9%. Van eind juli tot eind augustus is de waarde van het totale vermogen gestegen naar € 45,7 miljard.
  De pensioenverplichtingen zijn in augustus gestegen: van € 44,6 miljard naar € 45,7 miljard. Dit als gevolg van de rente die gedaald is, van 1,63% naar 1,51%.

  Per eind augustus is een dekkingsgraad van 99,9% gerapporteerd aan DNB. Een daling van 1,1 procentpunt vergeleken met vorige maand. De daling van de rente droeg deze maand bij aan de daling van de dekkingsgraad. De returnportefeuille haalde een positief rendement, maar niet genoeg om het effect van een daling van de rente te compenseren.

  Beleidsdekkingsgraad augustus 2017: 97,5%
  De beleidsdekkingsgraad van 97,5% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juli 2016 tot en met augustus 2017. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e.

 •  

  juli 2017

  PME heeft eind juli 2017 een actuele dekkingsgraad van 101,0%.
  PME heeft eind juli 2017 een beleidsdekkingsgraad van 96,8%, de actuele dekkingsgraad was 101,0%.
  Van eind juni tot eind juli is de waarde van het totale vermogen nagenoeg gelijk gebleven op € 45,0 miljard.
  De pensioenverplichtingen zijn in juli gedaald: van € 45,0 miljard naar € 44,6 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is, van 1,58% naar 1,63%.

  Per eind juli is een dekkingsgraad van 101,0% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 1,0 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De stijging van de rente droeg deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad, de returnportefeuille haalde een positief rendement.

  Beleidsdekkingsgraad juli 2017: 96,8%
  De beleidsdekkingsgraad van 96,8% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2016 tot en met juli 2017. Wij publiceren de beleidsdekkingsgraad iedere maand rond de 15e. 

 •  

  juni 2017

  PME heeft eind juni 2017 een actuele dekkingsgraad van 100,0%.
  Per eind juni is een dekkingsgraad van 100,0% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De stijging van de rente droeg deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad, de returnportefeuille haalde een licht negatief rendement.

  Van eind mei tot eind juni is de waarde van het totale vermogen gedaald van € 45,5 miljard naar € 45,0 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in juni gedaald: van € 45,5 miljard naar € 45,0 miljard. Dit als gevolg van de rente die gestegen is, van 1,51% naar 1,58%.

  Beleidsdekkingsgraad juni 2017: 95,9%
  De beleidsdekkingsgraad van 95,9% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode mei 2016 tot en met juni 2017.

 •  

  mei 2017

  PME heeft eind mei 2017 een actuele dekkingsgraad van 99,9%.
  Per eind mei is een dekkingsgraad van 99,9% gerapporteerd aan DNB; een stijging van 0,6 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De combinatie van de stijging van de rente en positieve rendementen op met name aandelen dragen deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad.

  Eind april en eind mei is de waarde van het totale vermogen nagenoeg gelijk gebleven: € 45,5 miljard.
  De pensioenverplichtingen zijn in mei iets gedaald: van € 45,8 miljard naar € 45,5 miljard. Dit als gevolg van de rente die iets gestegen is van 1,48% naar 1,51%.

  Beleidsdekkingsgraad mei 2017: 95,1%
  De beleidsdekkingsgraad van 95,1% is vastgesteld door middeling van de actuele dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2016 tot en met mei 2017.

 •  

  april 2017

  PME heeft eind april 2017 een actuele dekkingsgraad van 99,3%.
  Per eind april is een dekkingsgraad van 99,3% gerapporteerd aan DNB; een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De combinatie van de stijging van de rente en positieve rendementen op hoogrentende obligaties, aandelen en onroerend goed dragen deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad.

  In de maand april is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad iets gestegen: van € 45,4 miljard naar € 45,5 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in april iets gedaald: van € 45,9 miljard naar € 45,8 miljard. Dit als gevolg van de gestegen rente: van 1,46% naar 1,48%.

  Beleidsdekkingsgraad april 2017: 94,5%
  De beleidsdekkingsgraad van 94,5% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode mei 2016 tot en met april 2017.

 •  

  maart 2017

  PME heeft eind maart 2017 een beleidsdekkingsgraad van 93,9%, de actuele dekkingsgraad is 98,9%.
  In de maand maart is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad iets gedaald: van € 45,6 miljard naar € 45,4 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in maart gedaald: van € 46,4 miljard naar € 45,9 miljard. Dit als gevolg van de gestegen rente: van 1,40% naar 1,46%.

  Per eind maart is een dekkingsgraad van 98,9% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 0,6 procentpunt ten opzichte van vorige maand. De combinatie van de stijging van de rente en positieve rendementen op hoogrentende obligaties en aandelen dragen deze maand bij aan de stijging van de dekkingsgraad.

  Beleidsdekkingsgraad maart 2017: 93,9%
  De beleidsdekkingsgraad van 93,9% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode april 2016 tot en met maart 2017.

 •  

  februari 2017

  PME heeft eind februari 2017 een beleidsdekkingsgraad van 93,2% en de actuele dekkingsgraad was 98,3%.
  In de maand februari is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad gestegen van € 44,2 miljard naar € 45,6 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in februari gestegen: van € 45,1 miljard naar € 46,4 miljard. Dit als gevolg van de gedaalde rente: van 1,53% naar 1,40%.

  Per eind februari is een dekkingsgraad van 98,3% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van vorige maand. Ondanks de gedaalde rente is de dekkingsgraad verbeterd, deze stijging is vooral het resultaat van het positieve rendement op de aandelenportefeuille.

  Beleidsdekkingsgraad februari 2017: 93,2%
  De beleidsdekkingsgraad van 93,2% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode maart 2016 tot en met februari 2017.

 •  

  januari 2017

  Dekkingsgraad januari 2017: 97,9%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  PME heeft eind januari 2017 een beleidsdekkingsgraad van 92,4%, de actuele dekkingsgraad was 97,9%.
  In de maand januari is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad gedaald van € 44,5 miljard naar € 44,2 miljard. De pensioenverplichtingen zijn in januari gedaald: van € 46,2 miljard naar € 45,1 miljard. Dit als gevolg van de gestegen rente: van 1,36% naar 1,53%.
  Per eind januari is een dekkingsgraad van 97,9% gerapporteerd aan DNB. Een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van vorige maand. Deze stijging is vooral het resultaat van de gestegen rentevoet in combinatie met een positief rendement op de aandelenportefeuille.

  Beleidsdekkingsgraad januari 2017: 92,4%
  De beleidsdekkingsgraad van 92,4% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode februari 2016 tot en met januari 2017.

 •  

  december 2016

  Dekkingsgraad december 2016: 96,2%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  PME heeft eind december 2016 een beleidsdekkingsgraad van 91,8%, de actuele dekkingsgraad was 96,2%. In de maand december is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad gestegen van € 43,7 miljard naar € 44,6 miljard.

  De pensioenverplichtingen zijn in december iets gestegen: van € 46,1 miljard naar € 46,2 miljard. De rente is in de maand december nauwelijks gewijzigd: de rente steeg licht van 1,35% naar 1,36%.
  Per eind december is een dekkingsgraad van 96,2% gerapporteerd aan DNB: een stijging van 1,4 procentpunt ten opzichte van vorige maand. Deze stijging is het resultaat van het positieve beleggingsrendement in december.

  Beleidsdekkingsgraad december 2016: 91,8%
  De beleidsdekkingsgraad van 91,8% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode januari 2016 tot en met december 2016.

 •  

  november 2016

  Dekkingsgraad november 2016: 94,8%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  PME heeft eind november 2016 een beleidsdekkingsgraad van 91,8%, de actuele dekkingsgraad was 92,1%.  In de maand november is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad iets gedaald van € 44,2 miljard naar € 43,7 miljard.

  De pensioenverplichtingen zijn in november harder gedaald: van € 47,7 miljard naar € 46,1 miljard. Deze daling van de pensioenverplichtingen wordt veroorzaakt door de stijging van de rente van 1,19% naar 1,35%. Ondanks de afname van het vermogen en dankzij de daling van de pensioenverplichtingen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 2,1 procentpunt gestegen. Per eind november is een dekkingsgraad van 94,8% gerapporteerd aan DNB.

  Beleidsdekkingsgraad november 2016: 91,8%
  De beleidsdekkingsgraad van 91,8% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode oktober 2015 tot en met november 2016.

 •  

  oktober 2016

  Dekkingsgraad oktober 2016: 92,7%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad oktober 2016: 92,1%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Ondanks de afname van het vermogen en dankzij de daling van de pensioenverplichtingen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 1,7 procentpunt gestegen. Per eind oktober is een dekkingsgraad van 92,7% gerapporteerd aan DNB.

 •  

  september 2016

  Dekkingsgraad september 2016: 91,0%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad september 2016: 92,4%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Het vermogen nam vrijwel in gelijke mate toe als de verplichtingen. De dekkingsgraad nam ten opzichte van de vorige maand met 0,1 procentpunt af. Per eind september is een dekkingsgraad van 91% gerapporteerd aan DNB.

 •  

  augustus 2016

  Dekkingsgraad augustus 2016: 91,1%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad augustus 2016: 92,6%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Dankzij de toename van het vermogen en de daling van de verplichtingen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 0,4 procentpunt gestegen. Per eind augustus is een dekkingsgraad van 91,1% gerapporteerd aan DNB.

 •  

  juli 2016

  Dekkingsgraad juli 2016: 90,7%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad juli 2016: 93%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Ondanks de toename van het vermogen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 0,1 procentpunt iets gedaald, doordat de verplichtingen sterker zijn gestegen dan het vermogen. Per eind juli is een dekkingsgraad van 90,7% gerapporteerd aan DNB.

 •  

  juni 2016

  Dekkingsgraad juni 2016: 90,8%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad juni 2016: 93,7%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad is daarmee boven de kritische grens van 90%. Of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2016.

 •  

  mei 2016

  PME had eind mei 2016 een beleidsdekkingsgraad van 94,6%, de actuele dekkingsgraad was 92%.
  In de maand mei is de waarde van het totale vermogen ten behoeve van de dekkingsgraad gestegen van € 41,9 miljard naar € 42,8 miljard.

  De pensioenverplichtingen zijn in april tevens gestegen van € 45,3 miljard naar € 46,5 miljard. Deze stijging van de pensioenverplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de rente van 1,39% naar 1,28%.

  Ondanks de toename van het vermogen is de dekkingsgraad ten opzichte van de vorige maand met 0,7 procentpunt gedaald, doordat de verplichtingen sterker zijn gestegen dan het vermogen. Per eind mei is een dekkingsgraad van 92% gerapporteerd aan DNB.

  Beleidsdekkingsgraad mei 2016: 94,6%
  De beleidsdekkingsgraad van 94,6% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2015 tot en met mei 2016.

 •  

  april 2016

  Dekkingsgraad april 2016: 92,4%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad april 2016: 95,3%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad is daarmee boven de kritische grens van 90%. Of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2016.

 •  

  maart 2016

  Dekkingsgraad maart 2016: 90,8%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad maart 2016: 95,8%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad is daarmee boven de kritische grens van 90%. Of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2016.

 •  

  februari 2016

  Dekkingsgraad februari 2016: 89,2%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad februari 2016: 96,3%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  De actuele dekkingsgraad is daarmee onder de kritische grens van 90% gekomen. Een verlaging van de pensioenen komt daarmee dichterbij. Of er in 2017 daadwerkelijk verlaagd moet worden is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad  op 31 december 2016.

 •  

  januari 2016

  Dekkingsgraad januari 2016: 91,4%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad januari 2016: 97,2%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad is daarmee boven de kritische grens van 90%. Of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2016.

 •  

  december 2015

  Dekkingsgraad december 2015: 96,4%
  De actuele dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de tot heden toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen.

  Beleidsdekkingsgraad december 2015: 97,7%
  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het nemen van beslissingen zoals het verhogen en verlagen van de pensioenen.

  Zowel de beleidsdekkingsgraad als de actuele dekkingsgraad is daarmee boven de kritische grens van 90%. Of de pensioenen in 2016 moeten worden verlaagd is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2015.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.