Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 17 juli 2015

Resultaten tweede kwartaal 2015:
Beleidsdekkingsgraad licht gedaald

Schiphol, 17 juli 2015 - De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden, van PME daalde in het tweede kwartaal 2015 van 102,3% naar 101,1%. De actuele dekkingsgraad is met name door een iets hogere rente omhoog gegaan van 96,5% naar 102,2%.

Eric Uijen, algemeen directeur en uitvoerend bestuurder PME: 
‘In het eerste kwartaal namen de pensioenverplichtingen fors toe door een dalende rente. Nu worden we geholpen door een wat hogere rente in het tweede kwartaal. De pensioenverplichtingen zijn daardoor afgenomen. Er zijn nog veel onzekerheden in de markt en externe omstandigheden die niet bijdragen aan herstel. Eind dit jaar kunnen we pas echt de balans opmaken en zien hoe we er precies voor staan.‘ 

Hogere rente, gedaalde pensioenverplichtingen  
De al lage rente daalde de eerste weken van april nog verder. Na de uitspraak van de Europese bankpresident Draghi, dat markten maar moeten wennen aan volatiliteit van rentestanden, liep de rente snel op. Eind juni was de door DNB bepaalde rente, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen wordt berekend, opgelopen tot een nog altijd lage, 1,9%. De gestegen rente zorgt voor een daling van de pensioenverplichtingen van 12,6%. 

Waardedaling beleggingsportefeuille 
In de beleggingsportefeuille daalde de waarde van de staatsobligaties flink door deze rentestijging. De zakelijke waarden behaalden een licht negatief rendement: aandelen en  hoogrentende obligaties kwamen in juni in het rood, waardoor de winst die in april en mei was behaald weer verdampte. Per saldo daalde de beleggingsportefeuille het tweede kwartaal 7,2% in waarde.

Omdat de pensioenverplichtingen significant meer in waarde daalden, steeg de actuele dekkingsgraad 6 procentpunt in het tweede kwartaal. Dit heeft ook een positief effect op de beleidsdekkingsgraad.  

Indekking tegen effecten lage rente 
De effecten van de bewegelijkheid van de rente op de pensioenverplichtingen en daarmee op de dekkingsgraad zijn groot. Om deze te beperken dekt PME zich voor 50% in tegen de risico’s van rentedaling. De renteafdekking zorgt er eveneens voor dat het risicoprofiel van het fonds vrij laag blijft. De afdekking van dit renterisico heeft PME, als gevolg van de rentestijging in het tweede kwartaal, 3,1% aan rendement gekost. 

Aanpassing UFR per 15 juli 
De actuele dekkingsgraad zal door de aanpassing van de UFR per 15 juli 2015 overigens 2,4 procentpunt lager zijn dan op basis van de oude UFR, zoals die nog van toepassing is op de cijfers in dit persbericht. Op de beleidsdekkingsgraad zal de nieuwe UFR de komende 12 maanden een drukkend effect hebben van 0,2 procentpunt extra per maand.   

Samenvatting cijfers tweede kwartaal 2015:

  • Het vermogen daalde in het tweede kwartaal met € 3,2 miljard tot € 39,9 miljard;

  • De pensioenverplichtingen namen in deze periode af met € 5,7 miljard tot € 39,1 miljard;

  • De beleidsdekkingsgraad is in het tweede kwartaal gedaald tot 101,1% (102,3% in het eerste kwartaal). De beleidsdekkingsgraad op basis van de nieuwe UFR (per 15 juli) zou eind tweede kwartaal 100,9% zijn.

  • De actuele dekkingsgraad op basis van DNB-rente kwam eind tweede kwartaal uit op 102,2% (96,5% in het eerste kwartaal). De actuele dekkingsgraad eind tweede kwartaal zou op basis van de nieuwe UFR (per 15 juli) net onder de 100% zakken tot 99,8%;

  • Het rendement over het tweede kwartaal, inclusief renteafdekking is -/-7,2% (1,4% eerste half jaar 2015). 

Verloop van de dekkingsgraad 

Overzicht van de dekkingsgraad en resultaten van de beleggingen

* De rendementen van de verschillende beleggingscategorieën, het subtotaal en het totaalrendement zijn inclusief de effecten van de valuta-afdekking. 
** Impact renteafdekking betreft de bijdrage van de specifieke afdekking van het renterisico aan het totaal rendement.

Bron: PME 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.