Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 25 mei 2018

De AVG: wat betekent dit voor u?

Vanaf vandaag, 25 mei 2018, gelden nieuwe Europese regels over privacywetgeving. Dan treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze wet geldt voor elke organisatie in de Europese Unie die persoonsgegevens verwerkt. Door de wet krijgen burgers meer privacy rechten en hebben organisaties meer verantwoordelijkheden en plichten. De invoering van de AVG heeft ook gevolgen voor PME.

Welke rechten krijgt u als deelnemer?
Als deelnemer krijgt u meer rechten met betrekking tot uw privacy. Met de komst van de AVG heeft u de volgende privacy rechten: 

  • Recht op inzage
  • Recht op wissen
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking
  • Recht op rectificatie
  • Recht op bezwaar

U kunt deze rechten ook uitvragen bij PME. U vraagt dit schriftelijk bij ons aan. Meer informatie over de verschillende rechten kunt u vinden op www.hulpbijprivacy.nl.  

Wat betekent de AVG voor PME?
PME heeft een informatieplicht. Dit betekent dat wij nieuwe deelnemers moeten informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast moet PME haar processen en systemen aanpassen zodat we voldoen aan de vereisten van de AVG. Een voorbeeld: als u als deelnemer een beroep doet op uw recht op inzage, moet dat binnen een maand worden geregeld. Daarnaast moeten we een register bijhouden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Ook heeft PME inmiddels een Privacy Officer benoemd die toeziet op de toepassing en naleving van de AVG.

PME vindt het belangrijk dat er op een transparante manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In onze privacyverklaring kunt u hier nog meer over lezen.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.