Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 20 april 2017

Herstel dekkingsgraad, maar nog onvoldoende

De dekkingsgraad van PME is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 98,9% (eind vierde kwartaal 2016 96,2%). De dekkingsgraad zit in de lift, maar is nog niet voldoende hersteld. “We gaan met kleine stappen de goede kant op”, zegt uitvoerend bestuurder Eric Uijen, “maar we zijn er nog niet. De beleidsdekkingsgraad is opgelopen van 91,8% eind 2016 naar 93,9% aan het einde van het eerste kwartaal. Het herstel is dus consistent over de afgelopen kwartalen, maar we zijn nog ver verwijderd van de 104,3% die we aan het einde van 2019 nodig hebben.” Als de beleidsdekkingsgraad van PME dat niveau niet voor die tijd bereikt, dan is de kans op een verlaging van pensioenen groot. Zo’n verlaging mag overigens wel worden uitgesmeerd over 10 jaar.

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 93,9%.
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2017: 1,3%
  • Matchingportefeuille negatief rendement van 2,4% door rentestijging
  • Return portefeuille zorgt voor een positief rendement van 4,5% 
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,9 miljard tot € 45,4 miljard
  • Pensioenverplichtingen met bijna € 0,4 miljard gedaald tot € 45,9 miljard

Verplichtingen gedaald door rentestijging
De dekkingsgraad van PME is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 98,9%. Belangrijkste redenen voor het herstel zijn de rentestijging die per saldo in het eerste kwartaal plaats vond, maar ook de koersstijgingen van aandelen en hoogrentende beleggingen. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden door de rentestijging weliswaar in waarde, maar de pensioenverplichtingen gingen daardoor nog harder omlaag. PME behaalde in het eerste kwartaal een totaal beleggingsrendement van 1,3%.

Goed rendement één van de belangrijkste doelstellingen
De rente heeft grote invloed op de financiële positie van het pensioenfonds, naast de toenemende levensverwachting. Eric Uijen: “Die kunnen we als fonds beide niet beïnvloeden. Wat we wel zelf kunnen doen om de kans op een verlaging van de pensioenen te verkleinen, is een zo goed en stabiel mogelijk rendement realiseren met onze beleggingen.”

Het behalen van een goed rendement tegen verantwoorde risico’s is één van de belangrijkste doelstellingen van PME. Dat rendement wil PME bereiken met zo verantwoord mogelijke beleggingen. “Ondernemingen en landen die fatsoenlijk omgaan met mens en omgeving leveren uiteindelijk de beste bijdrage aan een leefbare wereld en een gezonde economische ontwikkeling. Wij hebben ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen aangescherpt door concrete doelen te stellen. Zo wil PME dat bedrijven waarin we beleggen de relatieve uitstoot van CO2 in 2021 hebben verlaagd met 25% in vergelijking met 2015. PME brengt in de komende 5 jaar 10% van de totale beleggingsportefeuille in lijn met de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarbij richt PME zich speciaal op een duurzame energietransitie en afvalverwerking, betaalbare huisvesting en betere toegang tot (bedrijfs)financiering. Onder andere beleggingen in duurzame energie kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2017
Het eerste kwartaal van 2017 stond in het teken van toenemend vertrouwen in doorzettende economische groei. De rente liep in eerste instantie snel verder op. Omdat daarnaast aandelenmarkten de opgaande lijn van eind 2016 konden vasthouden, liep de dekkingsgraad van het fonds verder op. In de loop van het kwartaal zakte de snel gestegen rente geleidelijk weer wat terug en moesten ook de Westerse aandelenmarkten weer wat terrein prijsgeven om aan het eind van het kwartaal weer wat op te veren. Door de (per saldo) rentestijging daalde de vastrentende matchingportefeuille in waarde. Binnen de returnportefeuille behaalden aandelen en hoogrentende waarden bovengemiddeld positieve resultaten. Onroerend goed en alternatieve beleggingen bleven daar bij achter en kenden nauwelijks waardeverandering.

Door deze ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad in het kwartaal van 96,2% tot 98,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 91,8% tot 93,9%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Door die voortschrijdende periode werkt de stijging van de actuele dekkingsgraad nog maar beperkt door in de beleidsdekkingsgraad. Het totaal rendement op de totale beleggingsportefeuille was met 1,3% licht positief. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van -2,4%. Het rendement op de returnportefeuille kwam uit op 4,5%.

 

 

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.