Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Resultaten derde kwartaal 2016: dekkingsgraad stabiel, maar laag

De dekkingsgraad van PME kwam het derde kwartaal van 2016 nauwelijks van zijn plaats. Het  beleggingsrendement was weliswaar positief, maar de pensioenverplichtingen stegen in vrijwel gelijke mate. “Door de almaar verder dalende rente en de voorgeschreven rekenmethodiek zetten de goede rendementen niet voldoende zoden aan de dijk”, zegt Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME. “De dekkingsgraad blijft dichtbij de kritische grens van rond de 90%. Dat betekent dat we ons zorgen blijven maken over een benodigde verlaging van de pensioenen in 2017. We bereiden onze deelnemers en gepensioneerden in onze communicatie dan ook voor op een waarschijnlijke verlaging in 2017.”

Pensioenfonds voor de Metalektro derde kwartaal 2016

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2016 92,4%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2016 91,0%
  • Pensioenverplichtingen € 1,3 miljard gestegen tot € 49,6 miljard
  • Vermogen gestegen met € 1,2 miljard tot € 45,1 miljard
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2016: 3,1%
  • Beleggingsrendement 2016 tot en met derde kwartaal: 12,0%

Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2016
De rente bleef onveranderd laag en daalde zelfs nog wat verder. De pensioenverplichtingen namen daardoor wederom toe, maar aan de andere kant stegen ook de vastrentende beleggingen verder in waarde. De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal beperkt van 90,8% tot 91,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde verder van 93,7% tot 92,4%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van een jaar. Daardoor werkt de beperkte stijging van de actuele dekkingsgraad nog niet volledig door in de beleidsdekkingsgraad. Het fonds behaalde in het derde kwartaal met 3,1% een positief totaal beleggingsrendement. Op de matchingportefeuille werd een rendement behaald van 1,8%. Het totaal rendement op de returnportefeuille kwam uit op 4,3%. Over geheel 2016 tot en met het derde kwartaal bedraagt het totaal rendement nu 12,0%.  

De pensioenverplichtingen namen €1,3 miljard door de rentedaling verder toe van € 48,3 miljard tot € 49,6 miljard. Het totaal vermogen groeide in het derde kwartaal met €1,2 miljard van 2016 van € 43,9 miljard tot € 45,1 miljard. De groei van het vermogen kwam naast de rentedaling voort uit de positieve resultaten binnen de returnportefeuille.

Kerncijfers derde kwartaal 2016

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.