Nieuws - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Nieuws

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Stap terug in herstel door renteaanpassing DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag bekend gemaakt dat de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioen-fondsen, onderdeel van de rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, per 15 juli 2015 op een andere manier zal worden bepaald. De verplichtingen nemen hierdoor toe en de dekkingsgraad van PME daalt door de aanpassing met zo’n 2,4 procentpunt.  

Eric Uijen, algemeen directeur en uitvoerend bestuurder PME
‘PME kan met de aanpassing van de UFR nog steeds binnen de daarvoor gestelde termijn herstellen, maar de aanpassing betekent een flinke stap terug in het herstel. Concreet wil dit zeggen dat de indexatie van de pensioenen verder naar de toekomst wordt geschoven, en dat het een jaar langer zal duren voordat we uit herstel zijn. Een verlaging van de pensioenen is (nog) niet aan de orde, maar de kans daarop neemt wel toe. Voor onze deelnemers en gepensioneerden is het slecht nieuws dat een indexatie verder weg is. Ook zullen deelnemers bij gelijkblijvende premie minder pensioen opbouwen. Al met al wordt het er niet beter op in deze toch al onzekere tijden: de kwetsbaarheid van het fonds neemt toe.’

Effect op de dekkingsgraad 
De verandering die 15 juli wordt doorgevoerd heeft alleen effect voor looptijden langer dan 20 jaar. Hoe jonger het fonds, hoe meer effect de verandering zal hebben. Het negatieve effect op de actuele dekkingsgraad van PME zal zo’n 2,4%-dekkingsgraadpunt bedragen. De actuele dekkingsgraad op basis van de oude UFR van PME was per 30 juni 102,2% en zakt nu dus net onder de 100%.

Herstelplan   
Het startpunt van het herstelplan van PME wordt navenant lager. Volgens het huidige herstelplan is PME na acht à negen jaar uit onderdekking, waarbij vanaf 2020 al rekening wordt gehouden met een gedeeltelijke indexatie. Een verlaging van de pensioenen is daarbij niet nodig. Door het lagere startpunt duurt het herstel ongeveer één jaar langer, waarbij geen verlaging nodig is om tijdig te herstellen.

Bron: PME 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.