Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Kandidaatstelling & verkiezing pensioenfondsbestuur 2018

Sinds 1 juli 2014 zitten er naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook twee vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur van PME. Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Op 1 juli 2018 loopt de benoemingstermijn af van de twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME).

Dit betekent dat de organisaties die statutair betrokken zijn bij PME (FNV, CNV, de Unie, VHP en VOG-PME) opnieuw kandidaten kunnen voordragen voor deze positie in het bestuur. Ook andere organisaties die als statutair doel hebben om de belangen van pensioengerechtigden te behartigen, of personen die de belangen van pensioengerechtigden willen behartigen, kunnen kandidaten voordragen of zichzelf kandidaat stellen. Zijn er meer dan twee geschikte kandidaten voor de vacante bestuursfuncties, dan worden er in april 2018 verkiezingen uitgeschreven. Alle pensioengerechtigden van PME mogen dan hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. De twee kandidaten met de meeste stemmen worden, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder DNB, benoemd door het bestuur van PME.

 

Voorwaarden voor kandidaatstelling
Uzelf kandidaat stellen? Dan gelden de volgende voorwaarden: 

  • U voldoet aan de algemene profielschets
  • Als u zichzelf aanmeldt als kandidaat dient u ten minste 200 namen en handtekeningen van pensioengerechtigden van PME mee te sturen die uw voordracht steunen.   

Aanmelden tot uiterlijk 31 januari 2018
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 31 januari a.s. bij ons worden aangemeld. Bij de aanmelding stuurt u:

  • uw motivatie;
  • een cv;
  • de lijst met namen en eventuele handtekeningen;
  • en zo nodig andere documenten waaruit blijkt dat u voldoet aan het functieprofiel.

De verkiezingscommissie kan om aanvullende informatie vragen.

U kunt een kandidaatstelling sturen naar:
Bestuursbureau Pensioenfonds van de Metalekto
t.a.v. de verkiezingscommissie
Postbus 97630
2509 GA Den Haag

Of mailen naar bestuursbureau@metalekto.nl 

Vragen?
Voor vragen over de verkiezingen of meer informatie over het functieprofiel kan u contact opnemen met:

Christian Sandee 
Bestuurssecretaris
mail: christian.sandee@metalektro.nl
Telefoon: +31 88 00 79 881

 

Procedure benoemen bestuursleden

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.