Werknemer - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Wat betekent het pensioenakkoord voor u?

Begin juni kwamen, na jarenlang onderhandelen, politiek en sociale partners tot een pensioenakkoord. Daarin is op hoofdlijnen vastgelegd hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te zien. Dit betekent dat het kabinet samen met sociale partners nu echt kan beginnen om het akkoord uit te werken. PME en de andere fondsen zullen hen hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Er moet er nog veel uitgewerkt worden. Een aantal zaken weten we al wel. Hieronder zetten we de punten die op korte termijn spelen voor u op een rij.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, zal de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen naar 67 jaar. Vanaf dat moment stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Máár: minder snel dan nu. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, zullen deelnemers die nu (1 juli 2019) 63 en 64 jaar zijn, het eerst de effecten van het nieuwe akkoord  merken. De AOW van deze mensen gaat nu acht tot elf maanden eerder in. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel dan nu.

Houdt PME al rekening met de nieuwe AOW-leeftijd?

Ja, vanaf 1 juli houdt PME rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd. In de planner op Mijn PME zijn uw pensioenaanspraken aangepast aan de nieuwe te verwachten AOW-leeftijd.

Neemt door dit akkoord de kans op verlagen af?

Ja, in aanloop naar het nieuwe pensioencontract neemt de kans op het verlagen van de uitkering bij gepensioneerden en van de opbouw van pensioen van actieve deelnemers af. Pensioenfondsen hoeven niet te verlagen als de dekkingsgraad hoger is dan 100 procent. Die grens lag hoger, namelijk op 104,3 procent. De nieuwe grens van 100 procent zorgt er niet alleen voor dat de kans op verlagen kleiner wordt, maar ook dat deze verlaging een stuk minder is áls er verlaagd moet worden. Het niet hoeven verlagen boven een dekkingsgraad van 100 procent is een mooie stap voorwaarts. Met de huidige dekkingsgraden van PME is de kans op verlaging echter nog wel aanwezig.

Zijn de verlagingen hiermee van de baan?

Nee, de kans dat we moeten verlagen blijft mogelijk. Lees hier de belangrijkste informatie over verlagen.

Wat is er nu precies afgesproken voor zware beroepen?

Werkgevers en vakbonden mogen afspraken maken over eerder uittreden van mensen met een zwaar beroep. Verder gaat het kabinet kijken naar speciale maatregelen voor mensen met zware beroepen, zodat die eerder kunnen stoppen met werken. Onderling kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om tot drie jaar eerder af te zwaaien.

Welke invloed kan PME uitoefenen op het akkoord?

PME heeft geen directe invloed op de inhoud van het akkoord. De kaders van het akkoord zijn bepaald door de overheid en de sociale partners (werkgevers en werknemers). Wel wordt PME, samen met andere pensioenfondsen, uitgenodigd om mee te werken aan de zorgvuldige uitwerking en invulling van het pensioencontract. Dit doen we samen met andere pensioenfondsen.

Waar staat het principeakkoord?

De publieksversie vindt u hier (pdf).

Pensioentool

Weet u wat het pensioenakkoord voor u kan betekenen? Via deze handige pensioentool van Wijzer in geldzaken krijgt u tips die passen bij uw situatie.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.