Werkgever - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Uw werknemer bouwt automatisch pensioen op bij PME tot aan de salarisgrens van € 74.327 bruto per jaar (fulltime basis in 2019). Werknemers die meer verdienen dan deze salarisgrens, bouwen normaal gesproken over het meerdere geen pensioen op. Via de regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ bij PME bouwt uw werknemer ook over dit deel van zijn salaris tot maximaal € 107.593 (in 2019) ouderdomspensioen en partner- en eventueel wezenpensioen op.

Wat houdt de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ voor u in?

Bij de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ zijn de opbouw, de dekking en de uitkering voor uw werknemers net zo geregeld als in de basisregeling van PME. Dat betekent onder andere dat uw werknemers ouderdomspensioen opbouwen bij PME en verzekerd zijn voor partner- en eventueel wezenpensioen bij overlijden.

De aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ is vrijwillig. U bepaalt dus zelf of u deze wilt afsluiten.

Als u deze aanvullende regeling afsluit, is dit voor een periode van vijf jaar met stilzwijgende verlenging.
Het contract is collectief, dat wil zeggen dat u deze voor al uw werknemers afsluit. 

Lees voor meer informatie over de aanvullende regeling voor uw werknemers de brochure ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’.

Hoe hoog is de premie?

Bij aanvang van het contract heeft u de keuze uit twee opbouwpercentages:
Voor 2019: 1,59% (laag opbouwpercentage) of 1,875% (hoog opbouwpercentage) over de excedentpensioengrondslag. Bekijk de aanvullende reglementen bij Downloads.

De premie voor deze regeling is gebaseerd op zeven leeftijdsklassen en is voor 2019:

Leeftijd deelnemer Premie bij 1,59% opbouw (laag) Premie bij 1,875% opbouw (hoog)
< 35 jaar 11,6% 13,7%
35-39 jaar 13,4% 15,8%
40-44 jaar 15,6% 18,4%
45-49 jaar 18,0% 21,2%
50-54 jaar 20,8% 24,5%
55-59 jaar 23,9% 28,2%
>= 60 jaar 27,0% 31,8%

 

Op uw maandelijkse factuur vindt u een overzicht van de premiebetaling. U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen.

Voor een uitleg van de premieberekening kunt u contact opnemen met uw pensioenconsulent of Accountbeheer.

Goed om te weten

  • Werknemers binnen de Metalektro kunnen alleen aan deze regeling deelnemen als u de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’ heeft afgesloten bij PME.
  • Boven de grens van € 107.593 (in 2019) is pensioenopbouw niet mogelijk bij PME. Dit is ook de wettelijke grens.
  • De premies bewegen mee met de premie van de basisregeling. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven de Salarisgrens verhoogd of verlaagd. Voor de versie hoog met opbouwpercentage 1,875% zijn maximale premies vastgesteld voor de periode 2015-2019. Bekijk het aanvullend reglement aan de rechterkant van de pagina.
  • Uw deelname aan de aanvullende regeling wordt beëindigd als u deze opzegt. Dit doet u door een aangetekende brief te sturen drie maanden vóór het einde van de contractstermijn, of als u de premie niet betaalt.

Hoe sluit ik de aanvullende regeling af?

U kunt de aanvullende regeling afsluiten via uw pensioenconsulent  of rechtstreeks via Accountbeheer:

Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen. Of neem contact op met uw pensioenconsulent  of Accountbeheer.

 

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.